Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

sunnuntaina, heinäkuuta 05, 2009

Ilmastonmuutos

Maapallon ilmaston tila on vaihdellut koko maailman historian ajan. Ilmastomme on ollut ja tulee aina olemaan alituisessa muutostilassa. Pitkälle aikavälille ajoittuu niin ilmaston kylmenemisiä kuin lämpenemisiäkin. Maapallon keskilämpötila on vaihdellut ajanlaskun alusta saakka hyvinkin voimakkaasti laidasta laitaan. Historian aikana on osoitettavissa useita voimakkaita kylmenemisen ja lämpenemisen ajanjaksoja. Ilmastonmuutos on itseasiassa väärä termi. Pitäisi puhua ilmastonvaihtelusta. Edellisen jääkauden päättymisen jälkeen maailman historiaan osuu useita huomattavasti nykyistä hetkeä lämpimämpiä kausia jotka ovat kestäneet kymmeniä jopa satoja vuosia ja jonka jälkeen ilmasto on jälleen jäähtynyt ja palannut normaaliin vaihteluväliin. Maapallon ilmasto on äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus joka itsessään sisältää toiminnallisuudet ilmaston lämpötilan vaihteluille.

Ilmaston keskimääräisen lämpötilan nousemisessa on kysymys ennenkaikkea seurauksista joiden mahdollisia syitä ei edes tiedetä. Yleisen totuuden ja helpoimman selityksen nimissä oletetaan että ilmaston lämpeneminen on ihmisen aiheuttama. Todellisuudessa tiedemiehillä ei ole tarpeeksi tietoa siitä kuinka maapallon ilmasto kokonaisuudessaan toimii jotta väite voitaisiin esittää faktana. Voidaan siis hyvin väittää että ilmaston tämän hetkinen lämpeneminen ei ole seurausta ihmisen toiminnasta. Ihmiskunta ei pysty CO2 päästöillään vaikuttamaan ilmaston muuttumiseen siten kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää.

Kasvihuoneilmiö - CO2 päästöt - ilmaston lämpeneminen

Kasvihuoneilmiön pohjimmaisena teorina on ajatus siitä, että maapallon saaman auringonsäteilyn määrä tulee olla yhtäsuuri kuin maapallolta infapunasäteilynä avaruuten poistuvan energian määrä. Infrapunasäteilyn määrän vapatumista avaruuteen säätelee vesihöyryn, pilvien, hiilidioksidin (CO2) ja muiden kaasujen määrä ilmakehässä. Ilmakehässä olevan CO2 kaasun lisääntyminen estää infrapunasäteilyn vapautumista avaruuteen ja siten aiheuttaa lämpöenergian määrän kasvamisen maapallolla. Maapallon ilmasto reagoi tähän ilmakehän lämpötilan nousemisella, mikä puolestaan lisää infrapunasäteilyn määrää tarkoituksena tasapainoittaa auringosta saadun energian ja maapallolta infrapunasäteilynä poistuvan energian määrä kunnes ilmasto on jälleen tasapainossa.

CO2 kaasun vaikutus prosessissa on hyvin pieni. Tiedemiehet ovat osoittaneet laskelmissaan että jos mitään muita muutoksia ilmakehässä ei tapahdu kuin CO2 kaasumäärän tuplaantuminen, ilmakehän lämpötila nousee tämän seurauksena alle yhden asteen. CO2 kaasun määrä ilmakehässä on kasvanut 1800-luvun esiteollisuusaikojen jälkeen yli sadassa vuodessa vuoteen 2008 mennessä ainoastaan 40%. Olemme kaukana CO2 määrän tuplaantumisesta. Keskilämpötilan nousulla on kuitenkin aina vaikutusta myös ilmakehän lämpötilaa sääteleviin muihin komponentteihin. Moni muukin asia muuttuisi lämpötilan noustessa. Kaikkien ilmakehän lämpötilaan vaikuttavien komponenttien muutosten yhteisvaikutus kertoo kuinka herkästi ilmasto todellisuudessa reagoi. Ilmaston todellinen reagointi CO2 kaasujen määrään on hyvin minimaalista. Maapallon ilmasto itsessään sisältää toiminnallisuudet lämpötilan vaihteluiden hallintaan. Eräänlaisen ilmastointijärjestelmän. Järjestelmän toiminta näkyy ilmastonvaihteluna. Lämpiminä ja viileinä ajanjaksoina.

Mikä on sitten hiilidioksidin (CO2) pitoisuuden vaikutus ilmakehän lämpötilan vaihteluun? Väitetään, että mitä enemmän ilmakehässä on hiilidioksidia, sitä korkeampi on keskilämpötila. Tämä edellyttäisi ilmakehän alimman kerroksen, troposfäärin lämpötilan nousemista. Todellisuudessa voidaan osoittaa että hiilidioksidin määrä seuraa lämpötilan kehittymistä mutta vasta useiden satojen vuosien viiveellä. Lisäksi sateliittimittaukset eivät ole osoittaneet merkkejä troposfäärin lämpenemisestä.

IPCC:n propaganda

Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on aloittanut ennennäkemättömän pelottelu ja propaganda kampanjan kuvitellun ilmastomuutoksen vaaroista. Muutoksen joita ei luotettavasti ole pystytty osoittamaan. Tämä propaganda näyttää yhä enenevissä määrin uppoavan niin tavallisiin kansalaisiin kuin poliitikkoihinkin. Media uutisoi jatkuvasti ja näyttävästi ilmastonmuutoksesta, mutta samalla jättää kuulematta kriittiset äänet ja päinvastaiset todisteet. Media uskoo yhtä ja ainoaa totuutta. Ei siis ihme että vain harva uskaltaa olla erimieltä. Pitäisikin oikeasti miettiä kenen intresseissä on ajaa ilmastonmuutos propagandaa ja syyllistää ihmisiä siitä elämisen tasosta jonka kehittynyt yhteiskunta on mahdollistanut.

Ilmastonmuutoksesta puhuminen perustuu väitteisiin joiden mukaan ilmaston muutoksen tutkimiseen ja todentamiseen liittyvä tiede ja problematiikka olisi täysin selvitetty ja perustuisi faktoihin tai että ilmastonmuutoksen kehittymisestä kertovat mallit olisivat täysin toimivia. Todellisuudessa ilmastonvaihteluun liittyvät osatekijät eivät ole kenenkään tiedossa. Lähihistorian aikana on kehittynyt paljon tutkimusaineistoa ilmastoon ja keskilämpötilaan liittyvissä asioissa. Monesti sekä kannattajien että vastustajien puolella vedotaan samaan aineistoon. Aineistoon jota jokainen voi tulkita samoilla malleilla omien tarkoitusperien ja mielipiteidensä mukaisesti saaden juuri sellaiset tulokset jotka itseään mielyttävät.

IPCC:n tutkijat ovat luoneet useita erilaisia hyvin monimutkaisia malleja ilmaston toiminnan periaatteista. Malleissa on puutteellisesta tietämyksestä johtuen valtavia aukkoja joita pyritään korjaamaan vakio arvoilla tai olettamilla. IPCC omassa progandassaan tulkitsee eri mallien antamia tuloksia omien keskiarvojensa pohjalta tarkoituksena saada tulokset näyttämään todellisilta ja faktoilta. Vakavinta tilanteessa on se, että eri valtioiden hallitukset ja poliittiset päättäjät tekevät kalliita ja yhteiskunnan resursseja täysin turhaan kuluttavia ja ennen kaikkea tarpeettomia päätöksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi mallien avulla, joiden tulokset eivät vastaa todellisuutta tai faktoja. Ihmiskunnalla ei yksinkertaisesti ole tiedossa niitä muuttujia jotka vaikuttavat ilmaston kehittymiseen varsinkaan pitkällä tähtäimellä.

Tällä hetkellä yhä kasvava joukko tutkijoita on sanoutunut irti IPCC:n ja hallitusten ilmastopelottelusta. On oikeastaan hyvin surullista ja kauhistuttavaa miten uskomukseen perustuva näkemys voidaan johtaa täysin tieteelliseksi faktaksi. Nykyaikainen ja järkevä ihminen ei usko yhtä yleistä totuutta ainoana mahdollisena selityksenä. Väitteisiin on pystyttävä suhtautumaan kriittisesti ja miettimään perimmäistä kysymystä siitä mikä muu ilmaston lämpötilan vaihteluun vaikuttaa. Se että ilmastonmuutoksesta on noussut maailmanlaajuinen propaganda-aalto tai hype, ei tarkoita sitä että väite ilmastonmuutoksesta olisi totta.

Ympäristönsuojelu ja syyllistäminen

Ilmastonsuojelu on varmasti tärkeä asia. Vielä tärkeämpää on ympäristönsuojelu ja saastumisen ehkäisy. CO2 kaasujen määrän vähentäminen ei myöskään ole huono vaihtoehto. Näillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä ilmastonmuutokseen liittyvän propaganda-aatteen kanssa. Välillä tuntuu siltä että ilmastonmuutoksen ja CO2 kaasujen vähentämistarpeen varjolla unohdetaan muut saasteet ja ympäristön kunnosta huolehtiminen. Uusien ja vähemmän saastuttavien energiamuotojen kehittäminen ei ole riippuvaista teorioista. Se on hyväksi kaikille. Ihmisten pitäisi keskittyä oman ympäristönsä suojeluun.

Ihmisten syyllistäminen ilmastonmuutoksen nimissä isosta sähkönkulutuksesta, paljon polttoainetta vievistä autoista ja yleensä nautintoon ja mukavuuteen pyrkivästä elintasosta on törkeää ja ennen kaikkea moraalisesti väärin. Propagandan tuotteena on luotu yleinen mittari hiilijalanjälki, joka toimii ilmastonmuutospelottelun mittarina ja edesauttaa syyllistämään ihmisiä asioista jolla ei ole merkitystä ilmastonmuutoksen kehittymisessä. Monissa yrityksissä, erityisesti energiayhtiöissä ilmastonmuutoksen aiheuttamat toimenpiteet ovat paisuneet naurettavuuksiin asti. Samalla kun on sahattu omaan jalkaan kestävän kehityksen nimissä on luotu rakenteita jotka nostavat palveluiden hintoja, laskevat kysyntää ja aiheuttavat ihmisissä entisestään pelkoa, häpeää ja huonoa omaatuntoa. Aivan turhaan.

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista ihmiskuntaa kohdanneista huijauksista. Jokainen voi miettiä kenen etu ilmastonmuutosproganda on ilmastonmuutokseen liittyvine päästökauppoineen, hiilijalanjälkineen ja taloudellisine lisukkeineen? Onko järkeä uskomusten valossa ajaa maailmantaloutta yhä suurempaan kaaokseen vaikuttamalla valheellisesti ihmisten halukkuuteen paranta omaa elintasoaan, lisäämään kulutusta ja tavaroiden kysyntää. Kuka ilmastonmuutospropagandasta eniten hyötyy?

Mitä luulette, oliko Helsingissä 2006-2007 ennätyksellisen leuto talvi sitten jotain poikkeuksellista vai peräti seurausta kuvitellusta ilmastonmuutoksesta? Ainakin ilmastonmuutoksen puolestapuhujat käyttivät tilannetta hyväkseen ja päivittelivät ilmastonmuutoksen voimakasta vaikutusta Etelä-Suomen säätilaan. Todellisuudessa jälleen kerran kyse oli normaalista pitkän aikavälin vaihtelusta säätilassa. Historian kirjojen mukaan täysin vastaavanlainen talvi oli esimerkiksi vuosina 1924-1925 ja 1929-1930.

Lue myös:
Roy Spencer. Ph. D
Ilmastonmuutos Foorumi
Toukokuussa 2009 Helsingissä pidetyn ilmastoseminaari materiaaliArtikkelin kuvien lähteet: http://www.drroyspencer.com/ ja Roy Spencerin Ilmastonmuutosseminaarin aineisto

73 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tämä blogi alkaa menemään alas vessanpöntöstä. Ilmastonmuutoksen kiistäminen on yksinkertaisesti typerää. Ovatko laskentamallit täydellisiä? No eivät tietenkään ole. Ne ovat malleja, jotka perustuvat oletuksiin. Niistä oletuksista voi aivan hyvin keskustella. Itse ilmiön kiistäminen ei ole kuitenkaan rakentavaa. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä, joten hedelmällisempää on keskustella itse toimenpiteistä väittää ettei mitään toimenpiteitä tarvita. Jo pelkkä varovaisuusperiaate sanelee tämän.

Minä haistan näissä ilmastonmuutoskriitikoissa ja heidän puheissaan samat taustavoimat jotka yrittivät kiistää otsonikadon ja ihmisen osuuden siihenkin ilmiöön. Argumentit olivat pitkälti samanlaisia, ilmiö ei ole todellinen ja vaikka olisikin, ihminen ei ole aiheuttanut sitä vaan satunnaisvaihtelu. Lähtökohdat olivat samat, maailman tiedeyhteisön ylivoimainen enemmistö tunnusti otsonikadon ja ihmisen vaikutuksen siihen, sekä tarvittavat toimenpiteet niiden lopettamiseksi. Lisäksi oli ryhmä vastarannankiiskiä. Näiden ns. "kriittisten" tutkijoiden rahoittajina oli iso freonikaasuja käyttävä teollisuus aivan kuin nytkin rahoittajana on iso öljy- ja energiateollisuus.

Anonyymi kirjoitti...

Jatkan vielä, että blogin pitäisi palata alkuperäiselle linjalleen eli keskittymään kotimaisiin kuluttaja-asioihin. Kotimainen ja kansainvälinen politiikka olisi syytä jättää rauhaa.

Anonyymi kirjoitti...

Ensimmäinen kommentoija kuuluu nähtävästi juuri siihen aivopestyyn joukkoon joka uskoo yleistä totuutta eikä uskalla ajatella omilla avoillaan, kun kerta joku muu ajattelee hänen puolestaan. Se on hyvin säälittävää.

minusta artikkeli sopii blogin sisältöön kuin nenä päähän. On vähintäänkin oikeus ja kohtuus että ihmiset tietävät kuinka heitä kusetetaan ilmastonmuutoksen nimissä.

Anonyymi kirjoitti...

Se mikä herättää kummastusta on se, että media vaientaa kriitikot olemalla julkaisematta ilmastonmuutos uskonnon vastaista prpagandaa.

Anonyymi kirjoitti...

Roy Spencerin artikkelit ovat erinomaista luettevaa.

Anonyymi kirjoitti...

Kansainvälinen politiikka? Siinä osuit napakymppiin. Ilmastonmuutoksessa ei ole kysymys mistään muusta kuin politiikasta. Ei todellisesta ilmiöstä.

Anonyymi kirjoitti...

Miten niin on typerää vastustaa? Minusta on typerää olettaa että asiassa on vain yksi ainoa totuus. Kuten itsekin sanot, mallit eivät ole täydellisiä ja mallintamisessa käytetään paljon olettamia. Miksi siis piäisi uskoa ilmastonmuutokseen? Kukaan ei pysty kertomaan asiaa faktana ennen kuin 100-200 vuoden päästä kun totuus tulee viimein ilmi. Siihen asti kyse on USKOMUKSESTA.

Minusta on erinomaista että blogi tuo asian esille ja herättää keskustelua ja nimenomaan sen vaihtoehdon josta ei kauheasti kuule muutoin.

Itseasiassa olisin ollut pettynyt jos kriittinen blogi olisi sulattanut ilmastonmuutoksen faktana.

Anonyymi kirjoitti...

Käyttäkää nyt omia aivojanne. Sen jälkeen kun Al Gore otti asian esille omine sidosryhmä vaikutteineen niin muusta paskasta ei ole jauhettukaan kuin ilmastonmuutuoksesta. Kuinka ihmiset on niin helposti aivopestäviä? Kun viranomaiset toitottaa asiaa faktana niin kaikki uskovat heti? Säälittävää touhua ...

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän tästä varmasti tulee keskustelu syntymään jos ei muuta. Minuakin tosin ihmetyttää blogin tämänkertainen aihevalinta. Harvoin tässä blogissa ollaan oltu isojen ja pahojen korporaatioiden puolella.

Heitetään nyt vielä löylyä kiukaalle ja mainitaan, että Roy Spencer on kreationismin kannattaja.

Anonyymi kirjoitti...

Menetin juuri uskoni tähän blogiin. Kun ei enää tieteeseen luoteta, niin on turha toivoa että otetaan vakavasti järkevien ihmisten kesken. Ehkä kaiken maailman energiahoitoihin ja keijuihin uskovat ihmiset vielä jaksavat lukea tätä.

Tämän postauksen kirjoittajan googlettaminen salaliittoteorioineen kalpenee tuhansien tiedemiesten yhteistä, tutkittua ja oppinutta kantaa vastaan. Asiasta saa olla kriittinen, mutta blogi juuri esitti vastaväitteen täytenä totena.

Nykyinen ymmärrys on, että maapallo lämpenee ja kylmenee itsestään, mutta juuri tapahtunut, todella nopea ja korkea lämpeneminen johtuu ihmisen toiminnasta, koska ilmassa ei ole tarpeeksi sinkkiä tasapainottamaan CO2:n määrää, sillä ihminen on tuonut sitä enemmän kuin maapallo itsessään päästäisi.

Markus kirjoitti...

Loistava homma. Kannattaa myös lukea Michael Crichtonin aiheeseen liittyvä kirja "pelon ilmasto".

Olen itsekin ollut vähän skeptinen. Ensinnäkin monikaan ei ole huomannut sitä että TERMI on VAIHTUNUT. Kun itse olin nuorempi, mouhotettiin koko ajan ilmastonLÄMPENEMISESTÄ. Kun huomattiin että on aika vilponen, on aika vaikea selittää LÄMPENEMISTÄ kun huhtikuussakin saa skrapata autonikkunoita 25 asteen pakkasessa. Nykyisin tässäkin blogissa aivan huomaamatta käytetään MUUTTUNUTTA termiä eli ilmastonMUUTOSTA. Tuo uusi tarmi mahdollistaa minkä tahansa monsuunisateen, pyörremyrskyn, jäätikön sun muun syntymisen perustelemisen ihmisen toiminnalla. Ilmaston hiilidioksidin määrän lisääntyminen yhdessä vaiheessa aiheutti jopa KYLMENTYMISTÄ (kun oli niin kylmä) ... Naurettavaa paskanjauhantaa koko homma, ja pelkkää puhdasta rahastusta. Sama kuin uskovaisten toiminta. Kun tyhmä kansa ei enää usko kirkkoon ja jumalolentoihin, TIEDE (se uusi uskonto) ottaa kirkon aseman ja alkaa pelottelemaan samaa tyhmää kansaa. Selittelee teorioita mitä tapahtuu millonkin tietysti JOS EI lypsetä muutamaa mammonaa asian "ehkäisyyn"...

Se miksi tämä on tähän blogiin otettu, kun eräs sitä tuolla kommenteissa kyseli. Tämä asia vaikuttaa mitä enenevissä määrin kotimaan poliitiikkaan. Voisin jopa väittää että tämä nykyinen TAANTUMA johtuu siitä, että uskottiin aivan vääriin asioihin ja heitettiin rahat kankkulan kaivoon. Eli suomeksi - tuhottiin teollisuus uskomalla pseudotieteeseen.

P.S. se kuka täällä väittää että "kuka ei usko tieteeseen", kertokoot ensin kuinka paljon itse asioita tieteellisesti oikeasti TUTKII. Luetko kirjoja? Oletko oikea tiedemies? VAI katotko pelkästä telkkarista asioita...

Viimeisimmän kusetuksesta voin käyttää esimerkkinä tätä TAANTUMAA. Ei talousromahdus ollut kestänyt kuin kaksi viikkoa kun sen nimi oli jo TAANTUMA (vaikka virallisesti pitäisi odottaa puoli vuotta). Sittemmin termi muuttui LAMAKSI (vaikkei kahta vuotta ole vieläkään kulunut...)... Myöhemmin uutisoitiin sitten muodossa "no nyt ollaan sitten virallisesti taantumassa". ?? Mihin hittoon hävisi termi "notkahdus"... Tuosta syystä en luota suomalaisiin uutisiin ja lehtiin tipankaan vertaa. (eikä paljoa ulkomaalaisiinkaan). PAISUTELLAAN ja HÄTIKÖIDÄÄN asioiden kanssa. Viimeisin usko meni sen jälkeen kun luin artikkelin ircistä ja siitä miten irc-galleriassa ihmiset irkkaa... Hienoa julkaisua helsingin sanomilta!

Markus kirjoitti...

Lisään vielä...

Monetkaan ei ole hoksannut että ei ilmakehä lämmitä maapalloa, ei hiilidioksidi eikä edes argon (jota on ilmakehässä 7% enemmän kuin hiilidioksidisa, myrkkykaasua jota käytetään loisteputkissa - kaunis valo). Vaan ainoa asia joka tätä palloa lämmittää on AURINKO. Ilmastonlämpenemistutkimuksessa ei missään ole otettu tätä suuretta huomioon. Niin kauan kun aurinkokuntamme suurinta ja ehdottomasti KUUMINTA mollukkaa ei oteta huomioon näissä laskelmissa (ja tämän mollukan käyttäytymistä), en todellakaan usko näihin tutkimuksiin - eikä kenenkään tule uskoa. Noh miksi tätä ei oteta huomioon - syy on aika helppo, auringon tutkiminen on vielä vähän hankalaa, 2 miljoonaa asteisen murikan pinnalle kun lähetät tutkijarobotin, se sulaa atomeiksi ennenkuin kerkiää miljoonan kilsan etäisyyteen ... Tätä tietysti on vähän vaikea myöntään tiedepiirien...

Toisekseen tiedeuskovaisille. Historia on täynnä "tiedettä" joka on myöhemmin todettu täydeksi humpuukiksi. Suurin puhallus alkaen jo 1800-luvulta päättyi adolf hitleriin... Eli nk. eugeniikka... Neuvostoliitto oli lysenkon "vallassa" hyvin pitkään - vuosikymmeniä ennenkuin hoksattiin että "eihän tässä ole mitään järkeä"... Kaikki alkanut yhdestä ihmisestä, ja loppujenlopuksi huippuyliopistotkin pitävät kyseistä "tiedettä" totuutena...

http://fi.wikipedia.org/wiki/Eugeniikka
http://fi.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko

kuinka monelle täällä suomessa, on koulussa opetettu mistä hitlerin aate OIKEASTI alkoi? Kuinka monelle on opetettu että se oikeasti alkoi YHDYSVALLOISTA jo 1800 luvulla? Kirjoja lukemalla ja tiedettä oikeasti tutkimalla nuo asiat tietää. Telkkariuutisissa ja suomen (tai monenkaan muun maan) KOULUISSA ei noita asioita valitettavasti opeteta...

Markus Jansson kirjoitti...

Erinomainen kirjoitus!
Ilmastonmuutos on saanut Suomessakin valtionuskonnon aseman, jossa sitä pidetään niin pyhänä ja itsestäänselvänä, ettei kukaan "kelpo" ihminen sitä edes kehtaa kiistää. Ilmastonmuutos on pyhä asia. Uskonnon dogmi, jota ei saa epäillä tai kiistää, vaikka tosiasiat puhuvatkin sitä vastaan.

Faktat ovat kuitenkin faktoja. Ilmastonmuutoksesta on hyvin vähän tietoa ja siitä, että ihminen aiheuttaa sen, on vieläkin vähemmän tietoa. Ilmastonmuutosvouhotus sen sijaan maksaa mielipuolisia summia rahaa ja rajoittaa täysin tarpeettomasti ihmisten elämää ja laskee elintasoamme. Vaikka kaikki ilmastonmuutosuskovaisten väittämät olisivatkin totta (miksi olisivat? samat ituhipit ovat aikaisemminkin valehdelleet mm. öljyn riittävyydestä, lisäaineista, luomusta, jne.), niin silti meidän ei kannata tehdä mitään, eikä varsinkaan niin kauan kuin Kiina ja Intia jne. eivät ole tekemässä mitään.

Kuten sanottu, ilmastonmuutos on valtionuskonto Suomessa (ja muissakin maissa). Suhtautukaa siihen ja sen kritisoinnin vastusteluun sen mukaisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Ilmastonmuutos on vaikea aihe, koska siinä keskeisessä asemassa oleva planeettamme ilmasto on niin monimutkainen järjestelmä, että edes sitä päätyönään vuosia tutkineet eivät tunne sen toimintaa täysin. Harvalla maallikolla on aikaa, mielenkiintoa tai taustatietoja perehtyä asiaan voidakseen esittää perusteltuja mielipiteitä.

Tieteen prosessiin kuuluvat myös vastaväittäjät kuten Spencer. Tiedeyhteisössä suurin osa tutkijoista pitää ilmastonmuutosta tosiasiana, joten Spencerin ja hengenheimolaisten on esitettävä todella hyviä perusteluita pystyäkseen merkittävästi vaikuttamaan mielipideilmastoon.

Anonyymi kirjoitti...

Oltiinpa ilmastonmuutoksesta mitä mieltä tahansa, niin esimerkiksi siirtyminen vähemmän bensaa tai dieseliä kuluttaviin autoihin on selkeästi edullista Suomen vaihtotaseen kannalta. Fossiiliset polttoaineet kun ovat tuontitavaraa. Mitä vähemmän niihin kulutetaan rahaa, sitä enemmän sitä jää esimerkiksi kotimaisiin palveluihin.

Pasi J. Matilainen kirjoitti...

Fossiilisten polttoaineiden lisäksi tuontitavaraa ovat myös autot. On kyllä totta, että kaikkea -- myös fossiilisia polttoaineita -- kannattaa säästää, mutta vain siinä määrin kuin se on taloudellista. Jos säästöjä tehdäkseen täytyy tehdä investointeja, joita säästöt eivät kohtuullisessa ajassa kata, niin se ei ole kannattavaa. Pätee niin yrityksiin ja julkiseen talouteen kuin kotitalouksiinkin.

Anonyymi kirjoitti...

Minusta tämä oli helvetin hyvä kirjoitus blogilta. "Ilmastonsuojelu on varmasti tärkeä asia. Vielä tärkeämpää on ympäristönsuojelu ja saastumisen ehkäisy. CO2 kaasujen määrän vähentäminen ei myöskään ole huono vaihtoehto. " Kuten sanottu, ilmaston tai ympäristön suojelu ei siitä miksikään muutu oli mitä mieltä ilmastonmuutoksesta tahansa. Siitä tuskin kukaan on erimieltä. On vain niin naurettavaa kuunnella näitä ilmastonmuutoksen puolestapuhujien, suorastaan faanattisia kannanottoja yhdestä totuudesta. Come on! Ajatelkaa nyt hyvät ihmiset omilla aivoilla. Jos asioita ei pystytä osoittamamaan tieteellisinä faktoina niin kyse on aina uskosta. Tästä on nimenomaan kyse myös ilmastonmuutoksessa.

Anonyymi kirjoitti...

Miten niin puolustellaan isoja korporaatioita? Kuka niin on sanonut? Sekö että ei usko ilmastonmuutokseen tarkoittaa sitä että suojelee isoja yrityksiä?

Valitettavasti monet yhtiöt kuten Fortum, Helsingin Energia, Eon jne ovat ottaneet ilmastonmuutoksen asiakseen eivätkä vastusta sitä. Se että vastustaa ilmastonmuutoksen väittämistä ainoaksi oikeaksi faktaksi on päinvastaista juuri siihen mitä isot korporaatiot käyttävät hyväkseen.

Anonyymi kirjoitti...

Fortumikin muuten jauhaa kokoajan samaa paskaa ilmastonmuutoksesta. Kaikki kulut jotka syntyvät ilmastonmuutos vouhotuksesta ohjataan asiakkaiden maksettavaksi sähkönhinnassa. Ihan turhaa.

Kalle kirjoitti...

Loistava kirjoitus. Vihdoin joku "median" edustaja tuo esiin muitakin vaihtoehtoja kuin yhtä ainoaa totuutta. Tämä artikkeli on paljon mielyttävämpää luettavaa kesällä laiturinnokassa kuin lakipykäliä vilisevä teksti milloin mistäkin oikeuksista.

Ensin Ahvenanmaa ja nyt Ilmastonmuutos. Onnittelut blogille, tässä on uusi vakio lukija ellei peräti fani.

Anonyymi kirjoitti...

Joku puhui aikaisemmin otsonikadosta. Niin, se on pystytty satelliitti mittauksilla osoittamaan faktaksi. Ilmastonmuutoksessa ei ole mitään mitä olisi tieteellisesti pystytty osoittamaan olevan faktaa. Ei kummaltakaan osapuolelta. Sen takia onkin täysin selvää, että on täysin yhtä oikein sanoa ihmisen aiheuttavan ilmastonmuutoksen kuin väittää että ilmastonmuutos ei ole ihmisen aiheuttama, jos ilmastonmuutosta on edes olemassakaan.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä kuva http://2.bp.blogspot.com/_X1FNJwlSQG8/SkDQVSZqx_I/AAAAAAAAADY/X_urcI-h8sg/s1600-h/RoySpencer_MaterialPage1.jpg on itse asiassa aika mielenkiintoinen. Me emme ole vielä lähelläkään 600-1000 vuosien ilmastolämpötiloja ja silloin ei edes ollut ilman saasteita siinä mielessä kuin nyt. Miten tämä selitetään?

Anonyymi kirjoitti...

Katsokaa tota blogin artikkelin alempaa kuvaa ... Ei näytä keskilämpötila nousevan ei ... näyttää olevan linkattu suoraan Roy Spencerin sivuille.

Anonyymi kirjoitti...

Oppisivat ennustamaan ensin edes 5 vrk sääennustuksen ennen kuin rupeavat puhumaan sadoista vuosista.

Kuka on niin tyhmä että uskoo ilmastonmuutokseen siinä mielessä että ihminen aiheuttaa maapallon lämpenemisen. Minä ainakin kulutan sen minkä haluan. Vittuun hiilijalanjäljet. Todella urpoja kun kaikki mahdollinen propaganda uppoaa kuin puupala suohon.

Pasi J. Matilainen kirjoitti...

Itse asiassa Fortum jopa rahoittaa ilmastopropagandan levittämistä, ainakin Demos Helsinki -nimisen propagandatoimiston kautta. (Lähde)

Jyrsa kirjoitti...

Olen joidenkin edelläkirjoittaneiden kanssa samaa mieltä siitä, että tämä aihevalinta menee hieman ohi blogin totutusta aihelinjasta. Tämä ei välttämättä ole negatiivinen asia.

On myös hienoa nähdä, kuinka uskalletaan kyseenalaistaa se, mitä ei saa kyseenalaistaa. Kaikissa yhteiskunnissa jokin on tabua ja vain rohkeimmat uskaltavat kyseenalaistaa nämä tabut.

Propsit kirjoittajille.

Anonyymi kirjoitti...

CO2 taitaa olla vaan yleistys koko touhulle, jonka tarkoituksena on suojella luontoa. Jos mitään ei olisi vouhkattu, niin täällä varmaan vieläkin ajeltaisiin niillä hemmetin pahanhajusilla suodattamattomilla dieseleillä. Vittuun ilmastonmuutos, mutta ilman muutos kyllä olisi paikallaan.

Anonyymi kirjoitti...

Maapallo lämpenee ihmisen toiminnasta riippumatta, ei ihminen sille mitään voi. Pitää vain sopeutua muuttuvaan ilmastoon, ihmisen syyllistäminen ilmastonmuutoksesta on vain hippien viherpipertäjien hölynpölyä.

Anonyymi kirjoitti...

Haha, idioottien ruhtinas Jansson täällä suosittelee Chrichtonin romaania. Fiktiivinen kirjallisuushan onkin hyvää lähdemateriaalia kun haluaa perehtyä johonkin ilmiöön joka tapahtuu tai on tapahtumatta todellisessa maailmassa.

Hienoa Markus, ei muuta kun eteen päin vain!

Iiro Laiho kirjoitti...

"Haha, idioottien ruhtinas Jansson täällä suosittelee Chrichtonin romaania. Fiktiivinen kirjallisuushan onkin hyvää lähdemateriaalia kun haluaa perehtyä johonkin ilmiöön joka tapahtuu tai on tapahtumatta todellisessa maailmassa."
Ja sinä täällä urheasti esität ad hominemeja anonyyminä oikealla nimellään esiintyvistä henkilöistä.

Anonyymi kirjoitti...

Ilmastonmuutos on tyhmä nimitys.
Ilmasto ei ole vakio, muuttumaton, paikallaan pysyvä, joka vuosi samana päivämääränä samanlainen. Ilmasto on joka paikassa erilainen ja muutokset eivät ole samanlaisia joka paikassa.

Jos kesäkuussa ja heinäkuussa on monta päivää jolloin on alle +15 tai alle +10 asteen lämpötiloja, päiväsaikaan, niin aika oudolta kuullostaa puhe ilmaston lämpenemisestä.

Päästöjä pitää vähentää mutta ei ilmaston takia vaan siksi kun ne ovat haitallisia terveydelle, hengitysilmalle, maaperälle ja vesistölle. Ilmasto vie huomiota muista ympäristöongelmista ja hiilidioksidi vie huomiota muilta päästöiltä.

Jotkut asiat voivat olla hyödyllisiä muuten mutta ilmaston suhteen niillä ei ole todellista vaikutusta. Esimerkkinä mainittakoon julkinen liikenne joka on hyvä siinä että sen avulla liikenne sujuu, se vähentää maanteiden ruuhkia ja kulumista ja parantaa liikenneturvallisuutta.
Kävely ja pyöräily ovat hyväksi kunnolle ja mielialalle.

Kiinnostaisi tietää minkälainen olisi maailman ilmasto ollut aiemmin, minkälainen se olisi nyt ja minkälainen se olisi tulevaisuudessa, jos maailmassa ei olisi yhtään ihmistä, ei olisi ikinä ollutkaan yhtään ihmistä eikä olisi tulevaisuudessakaan yhtään ihmistä?

Linkkejä:
http://ilmastonmuutos.wordpress.com/
http://ilmasto.wordpress.com/
http://www.tapionajatukset.com/59
http://ilmastohuijaus.blogspot.com/
http://alastontotuus.blogspot.com/
http://www.ilmastofoorumi.fi/

Anonyymi kirjoitti...

Blogin rikollinen linja sen kun vain jatkuu. Tarkoitus on nähtävästi aiheuttaa yhteiskunnalle niin paljon vahinkoa kuin vain mahdollista. Envin lietsotaan kansanryhmää vastaan täysin asiatonta propagandaa Ahvenanmaan nimissä. Sitten kiistetään puhtaat faktat ihmisten aiheuttamien saasteiden vaikutuksesta. Rikollista toimintaa. Jos kukaan muu ei tee rikosilmoitusta sitten minä. Tällaiset propaganda paskiaiset pitäisi hirttää ja tappaa lähimpiin puihin.

Jos tulisi blogin pitäjä vastaan niin ampuisin saman tien. Tuollaista paskakasaa ei kannata tällä pallolla pitää. Kuole sika.

Anonyymi kirjoitti...

KUOLE PASKA! Oppisit huolehtimaan lähimmäisistä etkä ajaisi totuuden vastaisia asioita vain pönkittääksesi omaa egoasi. Ilmastonmuutos on faktaa inisit sinö kuinka paljon tahansa. Vittu, että joillakin sitten pitäisi olla oikeus vielä elää ...

Anonyymi kirjoitti...

"Me emme ole vielä lähelläkään 600-1000 vuosien ilmastolämpötiloja ja silloin ei edes ollut ilman saasteita siinä mielessä kuin nyt. Miten tämä selitetään?"

No ku ne saatanan viikingit polttivat kyliä ja ilmaan meni kaikkea paskaa ja se tulikin lämmitti maapalloa. Ihmisen tekosia sekin lämmin kausi. Sytyttivät perkeleet vielä nuotionkin illalla.

Noh, vitsit vitsinä, mutta kyllä tässä koko hömpötyksessä ei haise mikään muu kuin raha. Sen varjolla taas ryystetään omaan pussiin entistäkin enemmän. Ja jos ei usko ilmastonmuutokseen, on silloin kaikkien silmissä haiseva ja foliohattuhullu.

Yksi asia mihin kannattaa aina ja ikuisesti luottaa -> ihminen on ahne ja se tekee mitä tahansa saadakseen lisää.

Anonyymi kirjoitti...

Isoille yrityksille tästä ilmastovouhotuksesta on pääasiassa hyötyä. Tehtaiden päästöt ovat jo muutenkin saasteiden takia kurissa, siinä enään mitkään co2:t missään tunnu, tai sitten tuotanto on siirretty alihankintana sinne missä ei saasteisiin kiinnitetä huomiota. Mutta sen sijaan ilmastonmuutos on hyva syy myydä jatkuvasti uusia tuotteita asiakkaille joilla on jo kaypä tuote.

Sinänsä artikkeli on mielestäni heikko, esitetään asioita faktoina ilman tarkempia viittauksia lähteisiin, ja perustaen väitteet yhden nimen taakse (Spencer).
Kuten joku jo mainitsi, ihmisen aiheuttama ilmaston muutos on jo ajautunut uskonnoksi joten vasta argumenttien tukevuudelta vaaditaan paljon enemman kuin myötä argumenttien.

Anonyymi kirjoitti...

1. Jääporaus historiaan on todistanut aukottomasti, että ilmaston lämpeneminen ja ilmakehän ns. kasvihuonekaasujen välillä on voimakas korrelaatio ja kausaliteetti.

2. Ilmaston lämpenemisen puolesta osoittavia tutkimuksia on julkaisttu vertaisten läpikäymissä tiedejulkaisuissa ainakin toista tuhatta. Vastakkaista väittäviä ei ainoatakaan.

3. Väitteet siitä, kuinka ihminen "on liian pieni" tai "kyvytön" aikaansaamaan suuria muutoksia on aika absurdi. Ihminen on tuhoisin planeettaa milloinkaan asuttanut organismi. Ehkä on helpointa ymmärtää, kuinka paljoon tuhoon ihminen kykenee ilmakehän suhteen on huomioida vaikkapa seuraavat kaksi asiaa: merien happamoituminen - merissä on hirveän paljon enemmän molekyylejä, kuin ilmakehässä, ja silti jopa sen happamuus kasvaa oleellisesti (lue: tuhoisasti) ihmisen toiminnan seurauksena. Toinen on vanha kunnon otsoniaukko - jälleen ihminen synnytti katastrofin siemenen, mutta sillä kertaa puolustukseen käytiin ainakin melkein ajoissa.

4. Kannattaa miettiä, mitkä tahot hyötyvät epätietoisuuden levittämisestä ja tieteellisten tutkimustulosten vähättelystä - tupakan tappavuus on tiedetty jo ainakin puoli vuosisataa, silti edelleenn on alueita, joissa pääosa väestöstä ei vain tähän usko, ja kenen lie lompakkoa se pullistaa. Ilmastokriisin vähättelystä hyötyvät myös taloudelliset intressit: raha ja valta on aina lajimme alfa-apinoille tärkeämpää, kuin jokin epämääräinen jossain tulevaisuudessa, jokin, joka ei vallanpitäjiin (taloudellispoliittisiin) itseensä vaikuta millään tavalla.

5. Tutustuin tähän blogiin sattumalta ja ounastelin yhden artikkelin perusteella, että voisin jäädä vakiolukijaksi. Valitettavasti tämä artikkeli osoitti, että kirjoittaja on hieman liian vähän todellisuutta itse analysoiva, ja valitettavasti todistusaineistoa virheellisesti tulkitsevien salaliittoteorioita kunnioittava.

Rami kirjoitti...

Huono artikkeli. Perustuu samanlaiseen ylitulkintaan, mitä vastaan yrittää kirjoittaa.

Rami kirjoitti...

Ei hyvää päivää näitä kommenttejakin, reipasta trollausta ja kädet korvissa parkumista. Joku väittää kirkkain silmin ettei laskelmissa ole otettu aurinkoa huomioon ja toinen sekoittaa teorian ja uskomuksen...

Ihan vaan tietoiskuna, että tiede ei pysty ikinä todistamaan mitään todeksi, ainoastaan vääräksi. Ei kannata keikkua parvekkeen kaiteella, vaikka painovoimakin on vain teoria.

Tällä hetkellä tämä "pelotteluteoria" on paras selittämään saatuja havaintoja. Sitten kun saadaan uusia havaintoja tai keksitään parempi teoria, niin heitetään tämä romukoppaan.

Että siitä vaan, heittäiskö joku tämän blogin neropateista paremman teorian tiskiin, kun ei tunnu tiedeyhteisön jatkuvat ponnistelut vakuuttavan.

Tästäkin artikkelista olisi saanut ihan fiksun, jos olisi keskittynyt siihen, miten härskisti aiheen sinänsä järkevää tietettä väännetään poliittisten ja taloudellisten intressien pönkittämiseen. Mutta ei.

Anonyymi kirjoitti...

Lähes kaikki vakavasti otettavat (ei siis öljyteollisuuden palkkaamat kuten Roy Spencer) ilmastoalan asiantuntijat ovat sillä kannalla, että ilmastonmuutos on TODENNÄKÖISESTI ihmisen aiheuttamaa. Kyse ei siis ole mistään absoluuttisesta faktasta kuten blogin kirjoittaja yrittää väittää vaan ainoastaan todennäköisestä ilmiöstä, johon on syytä varautua.

Denialistien ja muiden ympäristörikollisten motiivina vastustaa ihmisten aiheuttamaa ilmastonmuutosta lienee heidän hedonistinen elämäntapansa. Siihen kuuluu heidän mielestään rajoittamattoman itsekäs oikeus kuluttaa loputtomasti. Auton pitää olla ökycitymaasturi ja Thaimaaseen on pakko päästä lomailemaan lentokoneella eikä omat riistobisneksetkään tuota niin hyvin, jos ympäristö pitäisi huomioida. Jos he tunnustaisivat elämäntapansa ympäristölle haitalliseksi, he joutuisivat ottamaan vastuun ja luopumaan ökyilystään. Ehkä sairain piirre tässä ympäristöstä välinpitämättömässä elämäntavassa on, että he eivät välitä edes omasta jälkikasvustaan. Iskän ja äiskän itsekyys nousee huippuunsa, kun he tuhoavat omilta lapsiltaan puhtaan ja elinvoimaisen ympäristön.

Anonyymi kirjoitti...

Minusta artikkeli on hyvä ellei jopa erinomainen. Blogi pysyy linjallaan herättäessään keskustelua ääri-ilmiöstä jonka 98% ihmisistä hyväksyy faktana ilman todellisia todisteita.

Erinomaista on myös se että artikkelissa ei esitetä pilkun tarkasti kaikkia mahdollisia vastaväitteitä, koska jokaisen väitteen kumoamiseen löytyy toinen vastaväite tai peruste vastustajan leiristä. Katsoi asiaa kummasta suunnasta tahansa.

Yleisellä tasolla pysyminen on lukijoidenkin kannalta paljon mielyttävämpää koska en minä ainakaan jaksaisi lukea kilometrin pituista artikkelia ilmastonmuutoksesta miljoonine eri väitteineen. Netistä löytyy kyllä aineistoa puolesta että vastaan. Jokainen osaa itse etsiä tietonsa ja muodostaa käsityksensä.

On täysin selvää että uskoi ilmastonmuutoksen tai ei, niin kummankin väitteen tueksi löytyy tieteellistä aineistoa. Kumpi on siis oikeassa? Tässä kohdin on kyse pelkästä uskomisesta omaan kantaansa. Kumpaakaan vaihtoehtoa ei pysty sulkemaan pois. Se on fakta. Siitä syystä onkin ihmeellistä että kahdesta ilmastonmuutoksen liittyvästä suunnasta tai mielipiteestä on toinen valittu julkisessa mediassa ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi. Toinen, täysin käypä vaihtoehto yritetään väkisin hiljentää suuremman "totuuden" nimissä.

Ilmastonmuutos on uskonto, se on minun mielipiteeni ja minulla on oikeus sanoa se.

Anonyymi kirjoitti...

Lähes kaikki vakavasti otettavat (ei siis öljyteollisuuden palkkaamat kuten Roy Spencer) ilmastoalan asiantuntijat ovat sillä kannalla, että ilmastonmuutos on TODENNÄKÖISESTI ihmisen aiheuttamaa. Kyse ei siis ole mistään absoluuttisesta faktasta kuten blogin kirjoittaja yrittää väittää vaan ainoastaan todennäköisestä ilmiöstä, johon on syytä varautua. ------

Tällä hetkellä yhä useampi tutkija, jopa IPCC:n palkkalistoilla oleva, on kääntänyt kelkkaansa ja suhtautuu hyvin kriittisesti IPCC:n tuottamaan progandaan mittaustuloksista. Joten aika moni mainitsemistasi "vakavasti otettavista" tutkijoista on vaihtanut suuntaa. Onneksi heidän silmänsä ovat valaistuneet.

Väittääkö blogi että kyse on absoluuttisesta faktasta? Kysehän on artikkelin kirjoittajan näkemyksestä, uskosta siihen, että ilmaston muutos on puppua. Se ei eroa mitenkään niistä fanaattisista kannanotoista joita kuulee ilmastonmuutoksen puolesta liputtavien viherpiipertäjien suusta.

On hienoa että blogi tuo esille SYYLLISTÄMISEN. Ihmisiä syyllistetään kulutuksesta ja hyvän elitason hankkimisesta. Minä ainakin edelleen ajan omalla Escaladella (24L/100km, 410g CO2/km), katson elokuvani 56 tuuman plasmasta (410w), lämmitän saunan silloin kuin huvittaa ja pyyhin perseeni hiilijanjälki vaatimuksilla.

Anonyymi kirjoitti...

" On hienoa että blogi tuo esille SYYLLISTÄMISEN. Ihmisiä syyllistetään kulutuksesta ja hyvän elitason hankkimisesta. Minä ainakin edelleen ajan omalla Escaladella (24L/100km, 410g CO2/km), katson elokuvani 56 tuuman plasmasta (410w), lämmitän saunan silloin kuin huvittaa ja pyyhin perseeni hiilijanjälki vaatimuksilla. "

Juuri näin. Täysin samaa mieltä vaikka en Escaladea omistakkaan. Corveten kumminkin.

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaisi yrittää lukea myös rivien välistä. Minusta tässä on koko artikkelin ydin. Oli ilmastonmuutoksesta mitä mieltä tahansa, tärkeintä on kuitekin ympäristön suojelu joka on kadonnut ilmastonmuutos CO2 päästöjen taaksen. Ympäristöä ei suojele kukaan.

"Ilmastonsuojelu on varmasti tärkeä asia. Vielä tärkeämpää on ympäristönsuojelu ja saastumisen ehkäisy. CO2 kaasujen määrän vähentäminen ei myöskään ole huono vaihtoehto. Näillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä ilmastonmuutokseen liittyvän propaganda-aatteen kanssa. Välillä tuntuu siltä että ilmastonmuutoksen ja CO2 kaasujen vähentämistarpeen varjolla unohdetaan muut saasteet ja ympäristön kunnosta huolehtiminen. Uusien ja vähemmän saastuttavien energiamuotojen kehittäminen ei ole riippuvaista teorioista. Se on hyväksi kaikille. Ihmisten pitäisi keskittyä oman ympäristönsä suojeluun."

Anonyymi kirjoitti...

Hauskaa lukea näiden pikkuaivoisten ja vähä-älyisten viherpiipertäjien uskonjulistusta ilmastonmuutoksesta. "Minä uskon ilmastonmuutokseen, muutokseen ja ilmaston lämpenemiseen ...", voi helvetti mitä pellejä. Ihan tulee natsisaksi mieleen. Samalla tavalla yleinen propaganda uppoaa vähä-älyisiin. Pitäisi osata ajatella omilla avoillaan tai edes yrittää pureskella ennen kuin nielaisee.

Anonyymi kirjoitti...

On hienoa että blogi tuo esille SYYLLISTÄMISEN. Ihmisiä syyllistetään kulutuksesta ja hyvän elitason hankkimisesta. Minä ainakin edelleen ajan omalla Escaladella (24L/100km, 410g CO2/km), katson elokuvani 56 tuuman plasmasta (410w), lämmitän saunan silloin kuin huvittaa ja pyyhin perseeni hiilijanjälki vaatimuksilla.

Mitään poikkipuolistahan ökykulutuksesta ei saa sanoa, sillä syyllistäminen on täysin välinpitämätöntä ökyelämäntapaakin hirvittävämpi rikos. Faktaa on kuitenkin se, että elitasoa on laskettava, jos ympäristö halutaan säilyttää jälkipolville. Ihmettelen suuresti, mitä ihmiset tekevät korkealla elintasollaan, jos siitä ei ole mitään hyötyä. Onnellisuuden kasvu pysähtyi jo joskus 60- ja 70-luvuilla, mutta elintaso on jatkuvasti kasvanut ja kiihdyttänyt ympäristötuhoja. Haluatko todella, että 2-3 miljardia kiinalaista ja intialaistakin hankkivat ökyauton, plasma-tv:n ja saunan ja kaasuttavat sinut ja lapsesi hengiltä? Vai ovatko nämä ylellisyydet sallittuja vain sinulle?

Rami kirjoitti...

"Hauskaa lukea näiden pikkuaivoisten ja vähä-älyisten viherpiipertäjien uskonjulistusta ilmastonmuutoksesta. "Minä uskon ilmastonmuutokseen, muutokseen ja ilmaston lämpenemiseen ...", voi helvetti mitä pellejä."

Naulan kantaan, tämä ei ole uskon asia. Yhtä fiksua olisi sanoa, että uskon/en usko painovoimaan tai termodynamiikkaan.

Artikkelissa viitataan mm. Spencerin valtavirrasta eroavaan mielipiteeseen. Juuri tässä on tieteen ja uskonnon ero. Spencer SAA olla eri mieltä kuin suurin osa tutkijoista ja kyseenalaistaa aivan oikein. Mutta tarvitaan vielä aimo kasa vertaisarvioituja julkaisuja, ennen kuin vaakakuppi kääntyy.

Tämä on pelottavinta koko aiheessa. Ei tarvita kuin yksi omaa mielipidettä tukeva artikkeli, niin ollaan valmiita hylkäämään kaikki muu ikinä missään julkaistu aineisto.

Esimerkkinä puolittainen variksenpelätinargumentti artikkelin alussa: tiede ei voi esittää faktana, että ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttamaa, joten ilmastonmuutos ei ole ihmisen aiheuttamaa. (Todellisuudessa on päädytty siihen, että ilmastonmuutos on todennäköisesti ihmisen aiheuttamaa, mitä vastaan onkin vaikeampi argumentoida. Hyvä on, artikkelissa sanotaan, että "voidaan väittää". No tottakai voidaan väittää, referenssinä Flat Earth Society. Kyse on todennäköisyyksistä.)

Anonyymi kirjoitti...

Niin. Kumpi on mielestäsi todennäköisempää? Ilmaston tämän hetkinen lämpeneminen on ihmisen aiheuttamaa vai ei ole? Kumpikin vaihtoehto on todennäköinen, joten kysymys siihen kumpaan uskoon lienee asian ydin.

Onko ilmaston sitten lämpenevä pysyvästi, tästä eteenpäin? Siihen löytyy vielä vähemmän vastauksia. Kyse on todennäköisesti hetkellisestä lämpenemisestä joita on tapahtunut läpi maailman historian. Ei pysyvästä.

Ihminen saastuttaa maapalloa ja jos asialle ei mitään tehdä, jälkipolville ei tästä pallosta paljoa iloa jää. Onko tällä mitään tekemistä ilmastonmuutoksen ja CO2 päästöjen kanssa? Ei ole. Ihmiskunta voi saastuttaa maapalloa ydinjätteillä, roskaamalla pumppaamalla kemikaaleja vesistöihin jne. Nyt vauhkotaan kuvitteellisesta ihmisen aiheuttamasta CO2 päästöjen vaikutuksesta ilmakehän lämpenemiseen. Uskon täysin ja allerkirjoitan väitteen siitä että ihminen ei CO2 päästöillään pysty vaikuttamaan ilmaston lämpenemiseen tai kylmenimiseen.

Kuten blogikin mielestäni asiallisesti kysyy. Mihin on unohtunut muu maapallon suojelu? Ympäristön kunnosta huolehtiminen, jne.?

Ilmastonmuutos on propagandaa. Sen hyvänä tarkoituksena on rajoittaa maapallon saastumista, mutta väärin keinoin. Sellaisin keinoin joilla ei ole merkitystä. Pitäisi keskittyä todellisiin asioihin joilla oikeasti on vaikutusta elinympäristössä.

Niin, ei se mitään haittaa jos kiinalaiset hankkivat kaikki plasmansa ja isot autonsa ja lämmittävät saunansa pari kertaa päivässä? Onko se sinusta vain länsimaisten oikeus? Koska vaikka länsimaissa kiellettäisiin kaikki mahdollinen asia ei siitä miksikään ilmaston kannalta muutu. Tärkeämpää on kehittää vaihtoehtoisia energiamuotoja ja energian lähteitä. Ei ole väärin vähentää kulutusta ja kehittää menetelmiä jolla saastutetaan vähemmän. Tämän ei tarvitse pienentää elintasoa.

Anonyymi kirjoitti...

"Ei tarvita kuin yksi omaa mielipidettä tukeva artikkeli, niin ollaan valmiita hylkäämään kaikki muu ikinä missään julkaistu aineisto."

Höpö höpö. Ilmastonmuutokseen liittyvästä kriittisestä suhtautumisesta löytyy yllin kyllin materiaalia, ellei jopa enemmän kuin puolesta. Ongelma on vain siinä että missään virallisessa mediassa niitä ei uskalleta julkaista, joten ne eivät ole "helposti" suuren yleisön saatavilla.

Minä en ole valmis hylkäämään mitään yhden artikkelin perusteella, mutta koska olen lukenut niin paljon muitakin, arvostettujen tutkijoiden kriittisiä kannanottoja ilmastonmuutos hypetykseen, olen vakuuttunut heidän kannastaan. Ilmastonmuutos ihmisen aiheuttamana on puppua.

Ai niin, YLE näytti ilmastonmuutos kriittisen ohjelman jossa esiintyi Spencerin lisäksi muitakin tutkijoita. Tämä oli hetken yle Areenalla mutta kansa kummaa. Sieltä se on viimein sensuroitu pois.

Anonyymi kirjoitti...

Ilmastonmuutos on puppua. Keskilämpötilamittaukset vuoden 2007 jälkeen ovat osoittaneet lämpötilan kääntyneen laskuun. Tätä ei kuitenkaan enää mainosteta missään.

Anonyymi kirjoitti...

Ilmastonmuutos on puppua. Keskilämpötilamittaukset vuoden 2007 jälkeen ovat osoittaneet lämpötilan kääntyneen laskuun.

Anonyymi trollaa nyt. Sama kuin väittäisi, että eilen oli lämpimämpää kuin tänään, joten ilmastonmuutos on puppua.

Anonyymi kirjoitti...

Niimpä niin ...

Jos minä sanon että "ILMASTON MUUTOS ON PUPPUA" se on täysin yhtä oikein ja samanarvoisesti sanottu kuin "ILMASTONMUUTOS ON TOTTA",

Kumpaakin väitettä tukee tutkimustulokset. Kysymys on vain kumpaa haluaa uskoa, koska todellista faktaa jolla toinen väite voitaisiin todistaa olevan ainoa oikea totuus ei ole.

Näistä faktoista juuri kiistellään, ja kiitos median "epätasapuolisuuden", ilmastonmuutos on rummutettu TODENNÄKÖISIMMÄKSI, vaihtoehdoksi ja unohdettu se toinen vaihtoehto ja "epäuskovat" leimataan heti hörhöiksi ja suurteollisuuden ja korporaatioiden edustajiksi. Tässähän se ilmastonmuutoksen fanaattisuus juuri on.

Minä en usko ilmastonmuutokseen kohta yhtään sellaista faktaa ei ole esitetty edes kohtuullise veden pitävästi jolla minun pääni voisi kääntää. Se että en usko ilmastonmuutokseen ei tarkoita sitä että haluaisin maapallon saastuvan. Saastumista pitää ehdottomasti vähentää ja ympäristöä suojella.

Anonyymi kirjoitti...

"Sama kuin väittäisi, että eilen oli lämpimämpää kuin tänään, joten ilmastonmuutos on puppua."

Sama kuin väittäisi että ilmastonmuutos on totta sen takia että keskilämpötila on noussut viimeisten vuosikymmienien aikana. Aivan samanlaisia jaksoja on ollut kautta maapallon historian. Ensin lämpenee sitten kylmenee.

Anonyymi kirjoitti...

Vtun petkele homooooooo!
Ma ajalan mum mopolla ja pelet ete pysy mulle mittään.
Kuulun jenggiin joka viikingayna tunetaa.
Mä oon mahtimopojätkä ja te jkaiki ootte jahtihomopätkiä!

FM

Anonyymi kirjoitti...

Aamulehdessä oli vähän aikaa sitten yleisöpalstalla hyvä näkemys asiaan. Jos Darwin eläisi, hänen mukaansa olisi vain sopeuduttava.
Sen sijaan että ilmastonmuutoksen estämiseen käytetään miljardeja, käytettäisiinkin rahat sopeutumiseen uuteen tilanteeseen. Autettaisiin maita ja ihmisiä jotka eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät.

Ilmasto kuitenkin jossain vaiheessa muuttuu, sitä ei estetä. Eiköhän ihminen ole vain hieman tuota muutosta onnistunut nopeuttamaan, ei muuta.

Anonyymi kirjoitti...

No olisikohan ollut vuonna 2008 pääsiäisenä, kun appiukon päivällispöydässä totesin epäileväni "totuutta ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta", perustellen mielipiteeni. Tuosta aiheutui aika köhimistä ja syvä vaivaantunut hiljaisuus. No bongasin herran kirjoittaneen 2009 "ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta" kritisoivan kirjoituksen Hesarin yleisönosastolle.

Hänellä on tieteellinen akateeminen koulutus ja vuosikymmenten kokemus sen hyödyntämisestä...

Virallinen totuus haisee. Aikoinaan kun aloitin opintoni, meille esiteltiin vallinneen ilmaston vaikutusta ihmiskunnan kehitykseen ja väestönkasvuun. Mm. Eino Jutikkala linkitti ilmastollisesti lämpimät kaudet väestönkasvuun ja kylmät kaudet kehityksen taantumiseen ja väestön vähenemiseen. Noista kausista löytyivät todisteet lustokalentereista, joka jo silloin Suomessa ylsi lähes 6000-7000 vuoden taakse. Tuo oli kuitenkin joskus lähes 20 v. sitten, jolloin "ihmisen aihettamaa" ilmastonmuutossatua ei ollut keksitty.

Olin kuin klapilla päähän lyöty, kun näin ensikertaa IPCC:n juhliman Mannin "jääkiekkomailan", joka ei vastannut aikaisemmin näkemiäni ilmaston lämpötilakäyriä. Mannin käyrästä uupui vuoden 0 ja vuoden 1000 tioenoon lämpimät kaudet, pikkujääkausi yms., jotka olin tenttinyt demografiassa..

No Mannin käyrällä on pyyhitty nyt pebaa kirsikanpoiminnan vuoksi..

Siksi IPCC:n uskottavuus on lähellä nollaan , yhdessä lämpötilan nousun päättymisen vuoden 1998 jälkeen, meripoijulämpötilamittausten, yläilmakehän lämpötilan nousemattomuuden ja Svensmarkin teorioiden Auringon säteilyvaikutuksesta johtuen.

Terveisin P

Anonyymi kirjoitti...

Menipä nyt tälläkin blogilla ensi kertaa metsään, niin että rytinä kävi.

Enpä arvannut että täälläkin pesivät pienet salaliittoteoreetitkot näin pahasti.

Fakta on se että ihminen aiheuttaa ilmaston lämpeämistä. AIheuttaa sitä luonnolliset ilmiötkin, mutta ei se poista ihmisen vaikutusta.

Anonyymi kirjoitti...

Blogi kärsii ilmeisesti lukijapulasta, siinä määrin provokatiivisia ovat kirjoitukset olleet (vert. kuolemanrangaistuksien puolustaminen)

Luonnollinen vaihtelu ei yksistään riitä selittämään ilmastonmuutosta.

Ilmastolliset ääri-ilmiöt lisääntyvät. Kovat helteet yleistyvät, paukkupakkaset vähenevät.
Mantereet lämpenevät meriä nopeammin, sademäärien ennustetaan kasvavan näillä leveysasteilla, kun taas esimerkiksi Välimeren seutu muuttuu entistä vähäsateisemmaksi.

Pasi J. Matilainen kirjoitti...

Anon: "Ilmastolliset ääri-ilmiöt lisääntyvät. Kovat helteet yleistyvät, paukkupakkaset vähenevät."

Eivätkö paukkupakkaset ole ilmastollisia ääri-ilmiöitä?

Anonyymi kirjoitti...

Kuten kirjoutksen ohessa olevasta kuvasta näkyy lämpötila on nousemassa kohtuullisen kovaa vauhtia. Miten tämän sitten näkee? Piirretään siihen diagrammiin suora ja katsotaan mitä se näyttää, tässä tapauksessa että keskilämpötila on kohoamassa kohtuullisen nopeasti.
Ei sitä käppyrää voi ihailla siten että jos vuonna 2009 muutos on 0 astetta verrattuna vuoteen 1979 vedetään johtopäätös että eihän se ilmasto lämpene. Se, voiko ihminen mitenkään estää ilmaston lämpenemistä on mahdoton sanoa, todennäköisesti sitä voidaan hidastaa. Tietysti voi pistää pään pensaaseen tai laskea että länsimaalaisena ja kohtuullisen korkealla merenpinnasta asuvana mahdollinen muutos ilmastoon ei ehkä omana elinaikana ehdi aiheuttamaan kovin suurta päänsärkyä.

Anonyymi kirjoitti...

"Fakta on se että ihminen aiheuttaa ilmaston lämpeämistä. AIheuttaa sitä luonnolliset ilmiötkin, mutta ei se poista ihmisen vaikutusta."

Ilmasto muuttuu aivan varmasti, mutta johtuuko muutos ihmisen toimista (vai niistä huolimatta?) on kokonaan toinen juttu.

Anonyymi kirjoitti...

"Blogi kärsii ilmeisesti lukijapulasta, siinä määrin provokatiivisia ovat kirjoitukset olleet (vert. kuolemanrangaistuksien puolustaminen)"

Tarkoitatko sitä että pitäisi olla samaa mieltä kuin sinä?

Pitkäaikaisena blogin lukijana olen monesta asiasta erimieltä, mutta silti iloinen siitä että joku uskaltaa kertoa oman mielipiteensäkin. Selvästi "fakta" artikkelien lisäksi blogin ylläpitäjä näyttää julkaisevan "mielipiteitä" asioista, kuten kuolemanrangaiastus, ahvenamnaa, ruotsikieli ja ilmastonmuutos. Se on hienoa! Kaikkien ei tarvitse olla samaa mieltä. Keskustellaan !

Säälittäviä on edellisen kaltaiset kommentoijat joiden mielestä asioilla on taka-ajatuksia jos ei ajattele samassa muotissa kuin itse. Mitä sitten jos joku kannattaa kuolemanrangaistusta?

Itse en kannata kuolemanrangaistusta ja olen jyrkästi sitä vastaan. Kannatan myös työnantajille isompia valtuuksia (toisin kuin blogi), en usko medikalisaatioon, mutta se on selvää että ilmastonmuutos on puppua.

Anonyymi kirjoitti...

"Kuten kirjoutksen ohessa olevasta kuvasta näkyy lämpötila on nousemassa kohtuullisen kovaa vauhtia. "

Niinhän se nousee, mutta kaukana ollaan 800-900 -luvun arvoista jolloin lämpötila oli paljon korkeammalla eikä silloin ollut teollisuutta. Kyllä se on puhtaasti ilmastonvaihtelua. Ihminen ei pysty mitään tekemään asialle. Lämpötila nousee ja laskee taas aikanaan.

Unohtakaa se paskapuhe ilmastonmuutoksesta.

Anonyymi kirjoitti...

Alempaan kuvaan jos piirtää keskimääräisen käyrän niin näkee että keskilämpötila on noussut 90-luvun alusta asti pikkuhiljaa. Tosin, 2007 jälkeen ollaan taas menossa alaspäin, eli ilmasto jäähtyy.

Anonyymi kirjoitti...

http://ilmastohuijaus.blogspot.com/

Anonyymi kirjoitti...

YLE: Metla sanoutuu irti tutkijansa ilmastopuheista

http://yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparisto/2009/07/metla_sanoutuu_irti_tutkijansa_ilmastopuheista_897072.html?origin=rss

Jalkanen mm. kritisoi haastattelussa hallitustenvälistä ilmastopaneelia IPCC:tä. Hänen mukaansa on "karmeaa", etteivät kriittiset tutkijat saa ääntään kuuluviin.

Anonyymi kirjoitti...

Enpä jaksanut lukea kokonaan juttua, mutta haluaisiko kirjoittaja vielä kertoa kuinka montaa lähdettä hän on käyttänyt taustatietojen hankkimiseen? Tai toisin sanoen kuinka monen henkilön tuottamaa materiaalia... Tällainen katsausartikkeli tyyppinen sepostus ei näytä kovinkaan vakuuttavalta, kun viitteissä komeilee vain yksi henkilö. Ehkä tuo yksi www-osoite olisi riittänyt koko jutuksi.

Anonyymi kirjoitti...

Jos ei miellytä niin sinähän voit perustella oman mielipiteesi ihan viitteitä myöten. Jokaisella on oikeus mielipiteeseen, se on sananvapautta ja artikkelin kirjoittajahan voi mielipiteensä perustella tai jättää perustelematta miten haluaa.

Artikkeli sinänsä on erinomainen. Ilmastonmuutos uskonto on alkanut saamaan järkyttäviä piirteitä ja ihmisten naivius on vielä huolestuttavampaa. Suoranaista natsi touhua ...

Anonyymi kirjoitti...

http://www.viddler.com/explore/ceivideo/videos/82/

Anonyymi kirjoitti...

Metsään meni. Tämä blogi siis.

Ihan vain pienenä harjoituksena kirjoittajalla: Mitkä intressiryhmät hyötyvät ilmastonmuutoksen ajamisesta/puolustamisesta? Mitkä intressiryhmät hyötyvät siitä, että nykytila esim. auto- ja öljyteollisuudessa ja suurteollisuuden globalisoitumisessa saa jatkua kuten ennenkin? No, jälkimmäisiä intressiryhmiä eli yrityksiä on mm. Amerikan mantereella lähes jokainen sikäläinen suuryritys, eli kyllä ilmastonmuutosta vastaan rummutetaan paljon enemmän kuin sen puolesta.

Lukekaa Toiviainen, Lovelock ja Weissman ja muodostakaa oma käsityksenne asiasta. Älkää uskoko yhtä amerikkalaista öljyteollisuuden lobbaria.

Anonyymi kirjoitti...

lupaavasti

Anonyymi kirjoitti...

Aiheesta ja tieteellisen väittelyn turhuudesta löytyy hyvä kirjoitus:

http://jer-skepticscorner.blogspot.com/2011/03/debate-is-over.html

"Over at Climate Etc. there is currently a post titled "Talking Past Each Other?" It is a discussion on a recent study about the dynamics of the climate change debate. To put it simply "Can't we all just get along"

Whenever I read these types of discussion it inevitably is about somehow bringing the sides together in order to discuss the science or the policies relative to the science. In other words "How can we debate the science like adults" or some such thing.

There is a very simple answer to this, you can't really debate the science, because it never has been a scientific debate, it's a political debate and always has been. The science part of global warming has always just been a means to an end for the political agenda behind it."

Konsensus ei ole tieteellinen käsite, eikä ole koskaan ollutkaan. Se on vain ja ainoastaan poliittinen. Ryhmä poliitikkoja alkoi ajamaan asiaa ja pyrki hakemaan asialleen mahdollisimman suuret tukijoukot.

Rahalla saa vaikka mitä. Varsinkin omaa kantaa tukevaa tiedettä. Pelkästään Usan liittovaltio onkin kuluttanut pro-AGW -tutkimukseen yli 70 miljardia dollaria veronmaksajien rahoja viimeisen 23 vuoden aikana.

Samana aikaana ilmastonmuutoshysterian pääasialliseksi vastavoimaksi ja pääpiruksi leimattu Esso on kuluttanut anti-AGW -tutkimukseen 20 miljoonaa dollaria, eli vajaan kolmastuhannesosan.

Ympäristöihmisten mielestä pahamaineinen Heartland Institute on lahjoittanut vastaavaan toimintaan viimeisen kymmenen vuoden aikana hieman yli 200.000 euroa.

Eli liene epäselvää millä puolella raha on ja mitä mieltä kannattaa olla jos haluaa saada itselleen leivän myös seuraavaksi tutkimusapurahakaudeksi.

Anonyymi kirjoitti...

Ilmastonmuutos kaikkine seurauksineen ylittä ilmeisesti blogin kirjoittajan kestokyvyn. Tällaiselle tilalle on olemassa tieteellinen nimityskin kognitiivinen dissonanssi. Ilmastonmuutoksessa taitaa olla kaikkein pelottavinta ajatus autottomuudesta. Yksityisautoiluhan pitäisi lopettaa tuhoisana. Sitä ei vain haluta nähdä. Varsinkin miehinen identiteetti on hitsautunut omalla autolla ajamiseen. Olen kuullut sanottavan että jos auto viedään mieheltä on se sama kuin hänet kastroitaisiin. Näinkö on?

Blogger kirjoitti...

You might be eligible to get a $350 IKEA Gift Card.