Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

lauantaina, helmikuuta 28, 2015

AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistussuhteet ovat epäselvät

AVAIN Asumisoikeus Oy:n nykyisten asumisoikeusasuntojen omistajuuden siirtyminen Perttu Liukun ja Kari Mäenpään kaltaisille keinottelijoille perustuu monin lainvastaisuuksiin, mitättömiin osakekauppoihin sekä ennen kaikkea valvovan viranomaisen ARA:n, aktiiviseen tukeen. Laittomuuksista huolimatta näiden henkilöiden määräysvalta yhtiössä on säilynyt ennallaan ja asukkaiden lypsäminen ylikorkeilla vastikkeilla jatkuu.

Joulukuussa 2007 tehdyssä kaupoissa YH-Asunnot Oy, nykyinen Avara Asunnot Oy, luovutti Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle YH-Asumisoikeus Oy:n, nykyisen AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekannasta 51% kauppahintaan 155 000 euroa. Kaupan tarkoituksena oli eriyttää AVAIN Asumisoikeus Oy YH-Suomi konsernin ulkopuolelle.

Kuukautta myöhemmin, tammikuussa 2008, YH-Asunnot Oy haki ARA:lta Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeämistä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi.

Asumisoikeuslain 47§ mukaan asumisoikeustalo tai asumisoikeustalon omistavan yhtiön osake saadaan luovuttaa vain kunnalle tai ARAn hyväksymälle luovutuksensaajalle. Valvova viranomainen ARA ei luovutukseen suostunut, koska säätiö ei täyttänyt yleishyödyllisyyden edellytyksiä eikä se siten voinut omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeita.

Valvova viranomainen ARA asettui kuitenkin asiassa keinottelijoiden puolella eikä tehnyt asiassa kielteistä päätöstä. Kun kielteinen päätös puuttui, asumisoikeusosakkeet jäivät Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallintaan.

Sen sijaan ARA yritti etsiä täysin häikäilemättömästi keinoja miten kauppa voitaisiin yhtiöiden näkökulmasta järjestää jälkeenpäin. ARA neuvoi perustamaan ”holding” yhtiön Asuntorakentamisen kehityssäätiön alle jotta säätiö voisi omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeet. ”Holding” yhtiölle haettaisiin myöhemmin yleishyödyllisyysstatus.

Tässä kohdin viimeistään pitäisi muodostua asukkaille käsitys ARA:n toimista ”puolueettomana” viranomaisena. Todellisuudessa ARA ei ole tehnyt mitään asukkaiden hyväksi, päinvastoin. Korruptoituneisuuden syvyyttä ARA:ssa voi vain arvailla.

Toukokuussa 2008 Avara Itä-Suomi myi Asuntorakentamisen kehityssäätiölle Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n koko osakekannan ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi 51 prosenttia YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeista omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnoille, nykyisin Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle, hintaan 158 000 euroa. Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy on puhdas holding yhtiö.

Asuntorakentamisen kehityssäätiöllä ei asumisoikeuslain 47§ mukaan kuitenkaan ollut mitään oikeutta myydä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeita edelleen, koska alkuperäinenkin kauppa, osakkeiden luovutus kehityssäätiölle oli mitätön.

Kesäkuussa 2008 YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden alkuperäinen omistaja, Avara Suomi Oy haki Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi.

Lokakuussa 2008 valvova viranomainen ARA hyväksyi yleishyödyllisyysstatuksen Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle. Hyväksyntä tapahtui siis puhtaalle holding yhtiölle ja alkuperäiset mitättömät osakekaupat siunattiin ARA:n toimesta jälkikäteen kun ARA nimesi myös Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi ja vahvisti hinnaksi 159 000 euroa.

Syksyllä 2010 Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n koko osakekannan Perttu Liukun Avainrakennuttaja Oy:lle. Tässä yhteydessä siirtyivät myös 51 prosenttia AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeista Avainrakennuttajille. Tämän kaupan tarkoituksena oli puhtaasti rajoitusten alaisten asumisoikeusasuntojen luovutus ilmaiseksi yksityiselle omistajalle.

Tällä viimeisellä kaupalla AVAIN Asumisoikeus Oy:n 5500 asuntoa siirtyivät Perttu Liukun omistukseen. Hän maksoi ARA:n siunauksella 29 euroa per asunto. Halvalla meni!

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa OKV/509/1/2011 todetaan tehdyt osakekaupat mitättömiksi sekä ARA:n jälkikäteen tekemä hyväksyntä lainvastaiseksi. ARA:ssa päätöksen kaupoista teki Jarmo Linden joka myöhemmin toimi myös Paavo Arhinmäen valtiosihteerinä. ARA:ssa päätöstä on puolustellut myös ylijohtaja Hannu Rossilahti, vaikka ylimmän oikeusvalvojan kannanoton mukaisesti kaupat jotka loivat pohjan jatkokaupoille olivat mitättömät että laittomat.

On selvää että operaatio oli pitkän suunnittelun tulosta. Eniten ihmetyttää
  • Mitkä olivat ARA:n motiivit järjestää kaupat? 
  • Minkälaisia henkilöyhteyksiä ARA:ssa oli yhtiöiden johtoon? 
  • Kuinka syvällä korruptoituneisuus ARA:ssa oli tuolloin ja mikä tilanne on nykypäivänä? 
  • Eikö Suomessa viranomaisilla ole mitään vastuuta ja miksi ARA:n johto, joka viimekädessä on vastuussa laittomista järjestelyistä, saa edelleen jatkaa tehtävissään? 
  • Miksi mitättömiin osakekauppoihin perustuvaa omistusta ei ole purettu? 
  • Kuinka pitkälle ministeriöön asti korruptoituneisuus ulottuu?

Suomalaisessa oikeusjärjestelmässä on totuttu siihen että rikollisella teolla haettu hyöty menetetään ja rikollisen teon seurauksena syntynyt oikeudeton tila korjataan. Tämä ei näytä koskevan poliitikkoja, viranomaisia, eikä viranomaisten suojeluksessa olevia yksityisiä liikemiehiä.

Elämme vuotta 2015 ja tilanne on edelleen sama. Mitättömiksi todetut osakekaupat, jotka ARA lainvastaisesti hyväksyi, ovat edelleen voimassa.

Todellisuudessa Perttu Liukku ei ole AVAIN Asumisoikeus Oy:n asumisoikeusasuntojen suuromistaja.

Todellisuudesta huolimatta asukkaiden lypsäminen jatkuu.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue :
Tutkintapyyntö poliisille ex-valtiosihteeri jarmo Lindenin virkatoimista ARA:ssa

Lue myös:
ARA:n tarkastus AVAIN Asumisoikeus Oy:ssa osoitti vakavia ongelmia yhtiön toiminnassa

Lue myös:
AVAIN Asumisoikeus Oy - suuri puhallus ja kuinka se tehtiin
AVAIN Asumisoikeus Oy:n tähtiin kohoavat vastikkeet karkottavat asukkaat
AVAIN Asumisoikeus Oy:n vastikkeet nousevat 15% vuosivauhdilla
AVAIN Asumisoikeus Oy - asumisen suurin vihollinen
AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkailla on vaikeat ajat edessä
AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkailla on vaikeat ajat edessä, osa 2

Lue:
ARA:lle pyyhkeitä oikeusasiamieheltä
Uudet asukaat pilkkahinnalla asumisoikeustaloon, vanhat asukkaat maksavat korkeita vastikkeita

32 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tällä viimeisellä kaupalla AVAIN Asumisoikeus Oy:n 5500 asuntoa siirtyivät Perttu Liukun omistukseen. Hän maksoi ARA:n siunauksella 29 euroa per asunto. Halvalla meni!

Jumalauta että vituttaa kuin pientä sikaa teuraalla. Kyllä mä sanon suoraan että tässä maassa olisi haulikolla töitä, kun katsoo miten poliitikot ja viranomaiset kavereidensa kanssa keskenään kähmivät ja järjesteävät etuuksia kavereilleen. Eikä tämä rajoitu asumisoikeusjärjestelyihin. Erityisesti kokoomuksen piirissä, EK:n sätkynukkena tää onkin tyypillistä.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö se avaimen toimari Maarit Toveri ollutkin kokoomuksesta?

Anonyymi kirjoitti...

Joo, se on jännä juttu miten yksityishenkilö joutuu kyllä maksumieheksi viranomaisten virheestä, mutta kun viranomainen tekee virheen joka edesauttaa yritystä, niin silloin virhettä ei tarvi korjata.

Jos ensimmäiset osakekaupat oli mitättömät, koko prosessi ei olisi pitänyt voida jatkua, tai viimekädessä se olisi pitänyt purkaa jälkikäteen.

Itselleni KELA maksoi oman virheensä takia 10 euroa liikaa toimeentulo tukea vuoden ajan. Heidän virheensä, mutta kyllähän he sen perivät takaisin.

Kun Perttu Liukulle myydään yli 5 kiloa asuntoja 29 euron hintaan viranomaisten ryssimisen takia, niin Perttuhan saa pitää ne asunnot.

Ei vittu.

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa muistaa se tosiasia että Suomessa viranomaiset, ministeriö ja poliitikot jopa oikeuslaitosta myöten ovat vahvasti korruptoituneita.

Kun mainostetaan että Suomessa ei ole korruptioita, puhutaan normikorruptiosta, eli et voi maksaa esimerkiksi poliisille että ei anna sulle sakkoja. Sellaista Suomessa ei ole, mutta piilokorruptio viranomaisten, kavereiden ja poliitikkojen kesken onkin aivan toista luokkaa.

Tähän on kaksi syytä.

Viranomainen ei virheestään saa koskaan rangaistusta. Kukaan ei joudu vankilaan. Korkeintaan huomautus. Joten estettä korruptiolle ei ole.

Toinen asia on pieni väestöpohja. Yritysjohtajat, poliitikot, viranomaiset, oikeuslaitos koostuu henkilöistä jotka on kavereita keskenään, tuntevat toisensa. Kaveria jelpataan.

Se on päivänselvää että tämä Linden ja Rossilahti ovat sekaantuneet näihin järjestelyihin. Kysymys on vain siitä kuka paljastaa sen yhteyden Liukkuun.

Kun yleisellä tasolla miettii kuinka viranomaisia voidellaan, niin se on helppoa, ehkä yhteinen saunailta kavereiden kesken? Vähän voitelua, rahaa, huoria, jotain millä jäädään palveluksia velkaa, kustannukset lahjojalle. Sitten kun tarvitaan viranomaisapua, siitä on saatavillla ja vaikka viranomainen jäisi kiinni, hän saa pitää työpaikkansa ilman rangaistusta.

Anonyymi kirjoitti...

Mun täytyy sanoa että että toi ensimmäinen artikkeli masensi mut täysin, mutta nyt tämä ... jos tää on totta niin ... en tiedä .. mä ajattelin aina että asuisin eläkepäivät avaimen yksiössä, mutta ahdistaa!

Anonyymi kirjoitti...

Missä toi Jarmo Linden nykyään vaikuttaa? Onko tää palannut takaisin ARA:n. Kiinnostais tietää lisää tosta tutkintapyynnöstä poliisille, onko se johtanut mihinkään?

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä Jarmo Linden palasi suojatyöpaikalleen Araan. Ara-päivillä 2015 toimi oikein juontajana. Arhinmäen salkun kantajaa ei jätetty ilman virkaa. Nyt Linden yhdessä Rossilahden kanssa on myöntänyt ehdollisia varauksia vuokra-asuntojen perusparantamisen korkotukilainojen hyväksymiseksi.(virkamiesten kapulakieltä)

Avain Asumisoikeus Oy on hakenut korkotukilainaa Paciuksenkaari 10-12 kohteeseen perustellen että kohteessa on kolme kerrostaloa.

Helsingin kaupungin asuntolautakunta puolsi Paciuksenkaari 10-12 "kolmen" 7 kerroksisen kerrostalon ja 2 "kolmikerroksisen" rivitalon märkätilojen perusparantamiseksi haettua korkotukilainahakemusta.


Korkotukilainahakemuksen mukaan kohteessa on kolme kpl seitsemän kerroksisia kerrostaloja ja kaksi kpl kolmekerroksisia rivitaloja.

Talokeskuksen tekemän märkätilaraportin 20.4.2014 mukaan "vuonna 1998 rakennettu kiinteistö muodostuu yhdestä kuusikerroksisesta kolmeportaisesta kerrostalosta ja yhdestä kaksikerroksisesta rivitalosta".

Ei se mitään, asukkaat maksavat tulevina vuosina 496.000 euron korkotukilainan. Oleellistahan on että talossa saadaan korjattua viisi märkätilaa 1-5 vuoden kuluessa, jotka ovat raportin mukaan korjaustarpeessa.

Myönnetäänkö korkotukilainoja väärin perustein kaikille yleishyödyllisille yhteisöille ? Lainat maksatetaan "tasattuina" kaikille yhteisön asukkaille. Onko tarkoitus työllistää yhteisön omistamaa "korjaus-firmaa" saadulla lainarahalla vaikka korjaustarvetta ei todellisuudessa ole olemassa ?


Anonyymi kirjoitti...

Paciuksenkaari 10-12 kohdalla on kerrostalo,jossa on kolme porrasta.Kerrostalon takana on rivari, korttelissa on sisäpiha. Hesarissa oli aikoinaan juttu että asukkailta oli siinä talossa peritty liikaa vuokraa. Asian voi tarkastaa Googlesta, ei siinä kolmea kerrostaloa ole !!

Anonyymi kirjoitti...

Tää on nyt ihan oma mielipide, mutta Avain Asumisoikeuden toimarin Maarit Toverin kannattaisi miettiä tätä kuviota nyt tarkkaan. Siis sillä edellytyksellä ettei hän itse ole näissä hämärätouhuissa mukana.

Kuvion olen nähnyt itse omakohtaisesti 90-luvulla.

Maarit Toveri on nainen. Ei mitään ihmeellistä koulutusta tuohon työhön. Merkonomin paperit. Isot yritysjärjestelyt joita on aikoinaan vedetty herraseurueessa viranomaisten avustuksella.

Minusta nimittäin näyttää että Maarit Toveri ei ole muuta kuin sätkynukke Avaimen johdossa. Palkattu tottelemaan, pelkäksi julkikuvaksi, kun päätökset, ainakin tärkeimmät tehdään jossain muualla. Maarit Toveria pannaan halvalla joka suunnasta, kuvainnollisesti puhuen.

Mitäpä luulette kuinka käy kun tämä laiva karahtaa karille? Kun tulee pohja vastaan ja kaikki hajoaa käsiin. Uutisoinnista päätellen lähtölaskenta on alkanut.

Nimittäin toimari vastaa yrityksen päätöksistä viime kädessä. Kun jonkun täytyy lähteä tuomiolle, se on toimitusjohtaja Maarit Toveri. Kaikki herraseurueeseen kuuluvat pesevät kätensä ja viranomaisiahan ei nyt koskaan rangaista muutenkaan.

Eli, ihan ystävällisyyttäni ja omaan kokeemukseen vedoten sanon sinulle Maarit Toveri, jos luet näitä viestejä. Mietippä hetki asemaasi? Se voi kuule äkkiä olla sellin oven naksahdus joka kuuluu seläntakana kun toimarina lähdet lusimaan tai maksamaan muiden syntejä. Mietippä hetki!

Anonyymi kirjoitti...

En ymmärrä miten nämä asiat ovat mahdollisia? Huomasin tämän blogin osoitteen meidän rappukäytävän ilmoitustaululla. Asun siis Avain Asumisoikeuden asunnossa Helsingissä. Ihmettelin ilmoitusta ja tutustuin näihin artikkeleihin.

Täytyy sanoa että ainakin silmät avautuivat. Vakuuttavaa tekstiä. Pistää vihaksi. Ensi viikolla alan etsiä uutta asuntoa. Ihan sama vaikka olisi kalliimpikin. Tällaisessa roistojen ja rikollisten johtamassa yhteisössä ei voi asua.

Anonyymi kirjoitti...

Eikä tässä vielä kaikki.
Asumisoikeusasukkaiden ylisuurien vuokrien ylijäämiä "lainaamalla" ja Aran rahoituksella tähän rinnalle on rakennettu vanhuksille AVAIN Palvelukodit. Siihenkään ole tarvinnut sijoitta juuri nimeksikään omaa rahaa. Kuntien ja Aran avustukeslla asumis- ja vanhuspalveluja yksityistämällä, näille yleishyödyllisten yhteisöjen omistajille luodaan mahdollisuus vielä rahastaa eläkkeet ja säästöt pois asumisoikeusasukkaiden mummoilta ja papoilta.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä pitää tehdä että Jarmo Linden ja Hannu Rossilahti saadaan heivattua helvettiin ARA:sta?

Sen vielä jotenkin ymmärtää että liikemiehet tekee businestä ja siinä ei normi-ihmisen riistäminen paljoa paina, mutta se että viranomaiset ovat tässä mukana, tekee asiasta sietämätöntä.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä pitää tehdä että Jarmo Linden ja Hannu Rossilahti saadaan heivattua helvettiin ARA:sta?

Jos ei hyvällä lähde sitten pahalla, mutta lähetävät kyllä, tavalla tai toisella.

Anonyymi kirjoitti...

Ei tarvitse tehdä mitään. Arasta poistutaan luonnollisen poistuman kautta.
Luonnollisen poistuman edellytyksenä on että Aran rajoituksista "vapautuu" kohteita joita Avainhenkilöiden kannattaa ostaa Arahintaan.

Näin on ennenkin syntynyt Suomeen uusia kiinteistösijoitusyhtiöitä.
Aran määrittelemällä kaksion hinnalla saa hyvältä paikalta koko kerrostalon, ja kaikki tämä on lain mukaista yksityistämistä.

Anonyymi kirjoitti...

ARA on suojatyöpaikka monelle henkilölle jolla ei ole kompetenssia tehdään mitään muuta elämällään.

Linden + Rossilahti = korruptio

Viranomaisten tehtävä on tehdä päätös ja antaa päätös. Se että ensimmäisen osakesiirron yhteydessä ei tehty päätöstä, oli puhtaasti sovittu juttu ARAssa.

Anonyymi kirjoitti...

Ei tarvi kuin verrata esim Hason ja Avaimen kämppien vastikkeita niin huomaa että Avain on 30% kalliimpi.

Huonosti johdettu yhtiö jonka tarkoitus on varastaa ja ylirahastaa asukkaitaan. Loppujen lopuksi olisi ihan sama vaikka vastikkeet olisi sama tasoa. Periaate on että en maksa kusettajille. Sen takia vuodenvaihteessa siirryin vuokralle. Jälleen yksi tyhjä asunto Avaimenlla.

Anonyymi kirjoitti...

ARAn johtotason virkamiehet on valittu poliittisin perustein, ei kyvykkyyden ja osaamisen saatikka eettisen mielenlaadun perusteella. Liukulla on lisäksi ARAssa Avara-aikainen entinen työkaveri eli Avaran entinen toimialajohtaja Martti Polvinen, joten eiköhän Liukulla ole pullat hyvin uunissa.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä lyhyt vertailu AVAIN Asumisoikeus Oy:n ja vaikka HASO:n asumisoikeusvastikkeista.

Samalta alueelta Helsingistä, saman kokoluokan asunnot. Itseasiassa HASO:n asunnot ovat jopa isompia ja silti halvempia. Kaiken lisäksi ne ovat uudempia, joiden pitäisi olla yleensäkin kalliimpia, paitsi Avaimen vanhojenkin asuntojen hinnat ovat nousseet pilviin.

HASO - Helsinki - 2007
Asunto Neliöt Vastike/kk
5h+k+s 108,5 1 111,00 €
3h+k+s 64,5 660,00 €
1h+tk+s 44,5 455,00 €

AVAIN Helsinki - 1997
5h+k+s 104,0 1 414,00 €
3h+k+s 64,0 870,00 €
1h+tk+s 40,0 544,00 €

Anonyymi kirjoitti...

Miksei tämä ei ole Helsingin Sanomien etusivulla?

Anonyymi kirjoitti...

Sitä on ihmetelty ettei nämä jutut ole ylittäneet uutiskynnystä. Palstatilaa nämä väärinkäytökset ovat saaneet kohtuuttoman vähän. Olisiko mainosmarkoista kyse ?

Anonyymi kirjoitti...

Mikä tämä AVAIN Palvelukodit jonka toimari Liukku on?

Onko tähän käytetty AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaiden maksamia vastikkeita? Se ei tietääkseni ole laillista. Myöskään rahan lainaaminen toiseen yhtiöön joka ei ole yleishyödyllinen ei ole mahdollista.

Tietääkö joku asiasta?

Anonyymi kirjoitti...

Avain toimii kuten heidän motto kuuluu " Mikä ei ole laissa nimenomaisesti kielletty, on sallittua." Tämän ikimuistoinen lausuman ovat monet asukaaiden kokouksiin osallistuneet kuulleet yhtiön edustajan sanomana.

Anonyymi kirjoitti...

Avaimestä poismuuttaville sen verran että häipymällä autatte vain Liukkua tekemään suuren puhalluksensa. Nythän Liukku vain kuorii kermaa päältä, mutta kun asunnot saadaan tyhjilleen, hän hakee (ja varmasti saa) luvan myydä ne kovalla rahalla.

5000 x 29 = 145000€

5000 x = noin miljardi.

Saadaan pian uusi miljardööri tähänkin maahan. Ei niin että mies jäisi rahoinen tänne veroja maksamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Näinhän se tulee käymään, jos ARA antaa siihen luvan. Niin kauan kuin ARA:n johdossa on rikolliset Rossilahti ja Linden, on hyvin mahdollista että kaikki menee läpi.

Kysymys on oikeastaan se, että pitäisikö AVAIN asukkaiden suostua tähän lypsämiseen vain sen takia että asia mene enää pidemmälle?

Meitä on moneksi, mutta itse olen ainakin periaatteen naisia ja en suostu rikollisten lypsettäväksi. Lähden pois asunnosta, pelkästään näiden tietojen valossa jota tämäkin blogi on ansiokkaasti tuonut esiin. Suosittelen samaa kaikille AVAIN asukkaille. Mitä enemmän meitä lähtee sitä enemmän jää muille maksettavaa.

Kannattaa miettiä omaa tulevaisuuttaan.

Anonyymi kirjoitti...

Olen isommalla porukalla järjestämässä suurta kampanjaa somessa Hannu Rossilahden ja Jarmo Lindenin eroamisen vaatimiseksi. Blogisti on luvannut auttaa, samoin muutama suurempi yksityinen media. Ennen kesää noi kaksi rikollista on potkittu pihalle tavalla tai toisella.

Anonyymi kirjoitti...

Pystyykö joku selvittämään

Perttu Liukun
Maarit Toverin
Hannu Rossilahden
Jarmo Lindenin

kotiosoitteet?

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä täytyy ihmetellä miten on mahdollista että näinkin suuresta viranomaisrikollisuudesta ja laillistetusta huijaukseen perustuvasta lypsämisestä julkinen media, kuten HS, Iltalehdet ei kirjoita mitään?

Anonyymi kirjoitti...

Meidän AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaiden ja asukkaiden edustajien yrityksiä puolustaa asukkaiden oikeuksia ei auta mitenkään se, että täällä kysellään Liukun ja muiden kotiosoitteita. Tuollaiset kommentit vahingoittavat meitä. Sekö onkin tarkoitus? Kenen asialla ko. kommenttien kirjoittajat itse asiassa ovat? Johtavatko jälkenne sylttytehtaalle?

Jos taas haluatte olla aidosti asukkaiden asialla, niin kirjoitelkaa asumisoikeusasumisen epäkohdista ja yhtiönne toiminnasta myös viranomaisille sekä lakien valmistelijoille ja säätäjille. Vaikka se usein tuntuukin turhalta, niin pitkän päälle se on varmasti parempi tapa yrittää vaikuttaa asioihin kuin kotiosoitteiden kyseleminen näillä keskustelupalstoilla. Sellainen voidaan tulkita asianomaisten taholta uhkailuksi, vaikka ei olisi sellaiseksi tarkoitettukaan. Se voi johtaa ennen pitkää siihen, että tosissaan asioihin muutosta haluaville ei enää jää kanavia, joita kautta yrittää vaihtaa ajatuksia ja tuoda muidenkin tietoon epäkohtia yhtiöiden toiminnassa.

Faktoihin ja omiin kokemuksiin perustuvat kirjoittelut ovat aina parempi vaihtoehto kuin kotiosoitteiden kyseleminen. Ja faktoja ja asukkaiden negatiivisia kokemuksia riittää yllin kyllin asumisoikeusyhtiöissä - varsinkin AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä. Kirjoitetaan niistä ja jätetään kotiosoitteet rauhaan.

Anonyymi kirjoitti...


Helsingin Sanomat 6.3.2015 !
Avain Yhtiöt on luonut miljoona- bisneksen, joka liittyy sen valtion tuella rakentamiin kiinteistöihin. Avain Yhtiöt on perustanut useita tytäryhtiöitä, joiden liiketoiminta perustuu palveluiden myyntiin oman konsernin yleishyödyllisille yhtiöille. Ara on vaatinut Avain Yhtiöiltä selvitystä korkeista isännöinti- ja hallinnointikuluista.

http://www.hs.fi/kaupunki/a1425538574312?ref=hs-art-artikkeli

http://www.hs.fi/kaupunki/a1425538571036?ref=tallennettu-aihe

Ara lähetti yhtiölle vuoden 2014 joulukuussa selvityspyynnön siitä, miksi sen isännöinti- ja hallinnointikulut ovat niin suuria.

Virasto toteaa selvityspyynnössään, että "kulut ovat huomattavan korkeat verrattuna muihin asumisoikeusyhtiöihin".

Se huomautti yhtiötä myös siitä, että virastolla oli vaikeuksia saada ensi alkuun käyttöönsä kaikkea tarvittavaa aineistoa yhtiöltä.

Vastauksessaan yhtiö kertoo kilpailuttavansa isännöinti- ja myyntipalvelut uudelleen tämän vuoden aikana.

Miten todellisia kilpailutukset ovat, mikäli niissä on mukana konsernin oma yhtiö?

"Ihan todellisia, totta kai. Kaikki tarjoavat palveluita samoilla ehdoilla, ja yhtiön hallitus päättää, keneltä palvelut ostetaan", Liukku sanoo.

Anonyymi kirjoitti...

Vihdoinkin julkinen media puuttuu tähän. Toivottavasti tämä pengotaan nyt läpikotaisin.

Anonyymi kirjoitti...

Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola kirjoitti 2.9.2009 otsikolla "Rikos, mutta missä rangaistus" mm. seuraavaa:

"KUN ENTINEN yleishyödyllinen rakennuttaminen ja vuokra-asuntojen omistaja Haka, sittemmin YH-Suomi ja viimeisessä vaiheessa Avara-Suomi muuttui kiinteistöalan konserniksi, yhtiön nuori toimitusjohtaja Perttu Liukku sai seitsemässä vuodessa palkan lisäksi kolmen miljoonan euron osakepotin yhtiöstä.

Neuvostoliiton romahdettua yhteistä omaisuutta siirtyi yksityisiin käsiin. Avaran tarina ei ole samanlainen mutta tällaisia johtajien omistusoperaatioita voi silti pitää kohtuuttomina."

Kirjoituksessa oli muitakin esimerkkejä kuin Liukun tapaus, mutta jo silloin kiinnitettiin huomiota Liukun bisneksiin "yleishyödyllisyydellä".

Tämän kirjoittajalla ei ole tietoa, kuinka paljon Liukku todellisuudessa on netonnut "sijoituksestaan". Muistaakseni kiisti tuohon aikaan, että olisi netonnut vielä tuohon mennessä noin paljon. Etua sai jo siinä, että Liukun ja muiden Avaran johtajien sijoitus oli/on täysin riskitön. Osasivat laatia "sijoituksilleen" mieluisat ehdot.

Avaran ja Avaimen historiat tulisi perata perinpohjin, jotta saataisiin selville, millaista "yleishyödyllisyysideologiaa" niissä todellisuudessa on toteutettu Liukun tultua kuvioihin mukaan toimitusjohtajana 2000-luvun puolivälissä. Tutkimus on kuitenkin vaikeaa, koska kaikki voidaan piilottaa liikesalaisuuden taakse. Ja kun on vielä sellainen "valvova viranomainen" kuin ARA niin mitään todellista valvontaa ei tapahdu kuin nimellisesti joskus kun vähän pöyhästään pinnalta kuten viimeisessä valvontatarkastuksessa AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä.

Esimerkiksi AVAIN Asumisoikeus Oy:n valvontatarkastus on loppujen lopuksi anniltaan hyvin vähäinen. ARA on jopa peittänyt mustalla värillä yhtiön puolesta "valvontatarkastuksessa" esille tulleet tärkeät numerotiedot ja yhtiön lähipiiriyhtiöiltä ostamien "palvelujen" tiedot. Näin asukkaat ja asukkaiden edustajat (esim. asukkaiden kokousten valitsemat valvojat) eivät kykene arvioimaan peitettyjen tietojen merkityksellisyyttä. Lukuisat pyynnöt ARALta ja ympäristöministeriöltä eivät ole tuoneet tulosta saada sensuroimaton tarkastuskertomus. Kumpikin sanoo, että pitäisi pyytää tiedot Avaimelta, vaikka hyvin tietävät, että Avain ei anna niitä.

Miksi asukkaiden asumisoikeusmaksuilla ja valtion korkotukilainoilla rahoitetuissa "yleishyödyllisissä yhteisöissä" pitää noudattaa liikesalaisuutta, jonka taakse kaikki voidaan piilottaa? Eikö niiden toiminnan pitäisi olla yhtä avointa ja läpinäkyvää kuin esimerkiksi kunnallisten elinten, joiden pöytäkirjat ym. asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia?

Tilaisuus tekee varkaan - varsinkin, jos omat henkilökohtaiset varat eivät ole kiinni bisneksessä. Miksi tällaisia tilaisuuksia pitää luoda esim. lainsäädännöllä, koska ihmisen lajityypilliset heikkoudet (esim. ahneus, itsekkyys jne.) ovat hyvin tiedossa?

Nykyinen Suomessa vallitseva asumisoikeusjärjestelmä on alkuperäisen asumisoikeusidean irvikuva. Tätä irvikuvaa pitävät elossa paitsi "yleishyödyllisten yhteisöjen" omistajat ja johtajat niin myös niitä "valvova" viranomainen ARA sekä lainsäädännön valmistelusta vastaava ympäristöministeriö ja viime kädessä kansanedustajat eli poliitikot lakien säätäjinä. Jälkimmäisistä vain harvat oikeasti ymmärtävät, mitä seurauksia heidän napinpainalluksillaan lakiesityksistä äänestettäessä voi olla esim. "yleishyödyllisten yhteisöjen" asukkaille. Ja jotkut heistä saavat rahoitusta tai muuta tukea "yleishyödyllisten yhteisöjen" omistajilta. Esimerkiksi erään hyvin tunnetun ja paljon julkisuudessa eri syistä olleen kansanedustajan tukiryhmään viime vaaleissa kuului henkilö, joka myös on saanut paljon julkisuutta tiedotusvälineissä "yleishyödyllisen yhteisön" omistajana. Eikös nyt taas jälleen kerran?

Anonyymi kirjoitti...

Meidän AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaiden ja asukkaiden edustajien yrityksiä puolustaa asukkaiden oikeuksia ei auta mitenkään se, että täällä kysellään Liukun ja muiden kotiosoitteita

Luuletteko tosiaan että kirjoittelus täällä, kirjoittelu Hesarissa, kirjoittelu ARA:lle, ministeriölle ja poliitikoille auttaa tässä asiassa vitun vertaa?

Kuinka naivi pitää olla? Te voitte kirjoitella ja vaatia ja kannella niin paljon kuin te haluatte ja sielu sietää ... mikään ei tule muuttumaan!

Kahden kuukauden päästä kukaan ei muista näistä enää mitään. Rikolliset liikemiehet (Liukku, Mäenpää), täysin vedätetty tomitusjohtaja (Toveri) ja viranomaisrikolliset (Linden, Rossilahti) ARA:ssa saavat jatkaa sitä mitä ovat tehneet tähänkin mennessä.

Jos jotain tämä asiaa kiinnostaisi, luuletteko että "oikeudeton" tila esim. Liukun osakekaupoista olisi saanut jatkua nykyisellään?

Tämän tason mafia ja korruptio ylettyyä läpi koko hallintovallan aina oikeusjärjestelmän tasolle asti. Siinä ovat mukana niin ARA kuin ympäristöministeriökin, kaverit auttavat toisiaan ja suojelevat. Kun tuntee oikeat piirit ja lahjoo oikeat henkilöt saa toteutettua mitä haluaa ilman että kukaan siihen puuttuu.

ARA ei tähän tule puuttumaan, ei puutu ympäristöministeriö, eikä puutu poliisikaan. Ainoa pieni mahdollisuus saada muutos aikaan olisi jos yksittäinen henkilö lähtisi selvittämään tätä oikeusteitse, mutta jokainen tietää että näin ei tule käymään.

Missä muussa maassa tahansa tällainen mafia touhu viranomaisten ja poliitikkojen kesken olisi johtanut mellakoihin ja kapinaan. Lyijymyrkytys olisi ollut tiedossa monille. Katsokaapa miten hienosti Intiassa paikallinen väestö toimii. Kun naisten raiskauksia ei saada kuriin otetaan oikeus omiin käsiin, haetaan vaikka vankilasta ja hakataan hengiltä. Siinä on oikeudenmukaisuutta kerrakseen. Tähän joudutaan kun yhteiskunta ja viranomaiset eivät tee sitä mitä heidän kuuluu tehdä, kun korruptio rehottaa valvonnasta lainsäädäntöön asti.

Miksikö niitä osoitteita kysellään?

Siksi että joku keino täytyy keksiä tämän kusettamisen lopettamiseksi. Toisaalta, meidän ryhmässä ne osoitteet on jo tiedossa, joten ei niitä tarvitse täällä kysellä. Kysymys on vain siitä mitä niillä osoitetiedoilla nyt tehdään. Aika näyttää.