Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

perjantaina, heinäkuuta 11, 2008

Rikosilmoituksia ja esitutkintaa

Blogi on saanut viimeisen vuoden aikana useita erilaisia kysymyksiä poliisin, uhrin ja asianomistajan oikeuksista, velvollisuuksista ja menettelytavoista. Artikkeliin on kerätty muutamia perusasioita edellämainitusta aiheesta. Esitettyjen kysymysten perusteella on tulkittavissa, että ainakin kysyjille moni perusasia on turhankin epäselvä.

1. Poliisin on vastaanotettava ja kirjattava rikosilmoitus tai tutkintapyyntö aina kun ilmoituksen tekijä kokee joutuneensa rikoksen uhriksi. Poliisi ei voi käyttää asiassa harkintavaltaa ja kieltäytyä kirjaamasta ilmoitusta. Rikosilmoituksen kirjaamisen edellytykseksi riittää, että asianomistaja pitää tapahtunutta rikoksena riippumatta siitä onko oikeasti kyse rikoksesta. Tämä ehdoton oikeus on määritelty asetuksessa esitutkinnasta ja pakkokeinosta (1§, 17.6.1988/575). Poliisi ei voi siis kieltäytyä kirjaamasta rikosilmoitusta sillä perusteella että heidän mielestään rikosta ei ole tapahtunut tai kyse on siviilikanteen tyyppisestä tapahtumasta.

2. Virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tai asianomistajan mielipiteellä tutkinnan ja mahdollisen syytteen osalta ei ole merkitystä. Poliisi voi tutkia tällaisia rikoksia ja syyttäjä voi nostaa syytteen ja vaatia rangaistusta riippumatta asianomistajan halusta vaatia rikolliselle rangaistusta. Itseasiassa suurin osa rikoksista on virallisen syytteen alaisia rikoksia, kuten pahoinpitelyt ja raiskaukset. Pahoinpitelyjen osalta voi aiheuttaa tulkinnallista epäselvyyttä se, että lievä pahoinpitely on asianomistajarikos.

3. Asianomistajarikoksen poliisi ottaa tutkittavakseen vain jos asianomistaja vaatii rikoksentekijälle rangaistusta. Mikäli asianomistaja ei vaadi rangaistusta tai peruu ilmoituksen myöhemmässä vaiheessa, poliisi ei tutki rikosta tai joutuu keskeyttämään rikoksen tutkinnan. Asianomistajarikoksia ovat esimerkiksi kunnianloukkaus, lievä pahoinpitely tai kotirauhanrikkominen. Syyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus joissakin tapauksissa, yleisen edun nimissä, nostaa syyte asianomistajan tahdon vastaisesti vaikka kyseessä olisikin asianomistajarikos.

4. Raiskaus on virallisen syytteen alainen rikos vaikka se tapahtuisi kotona ja vaikka tekijänä olisi lähiomainen.

5. Poliisi kysyy asianomistajalta vaatiiko hän rangaistusta rikoksen tekijälle. Tähän kannattaa aina vastata kyllä. Mikäli rikosnimike muuttuu asianomistajarikokseksi, poliisi tutkii asiaa vain jos uhri vaatii rangaistusta. Uhri voi menettää oikeutensa nostaa syytteen tekijää vastaa myöhemmin, varsinkin jos syyttäjä päättää jättää syytteen nostamatta.

6. Jos on syytä epäillä rikosta poliisin on tehtävä asiassa esitutkinta. Esitutkintapöytäkirjan poliisi lähettää syyttäjälle. Uhrilla on oikeus kieltää poliisia merkitsemästä yhteystietojaan esitutkintapöytäkirjaan. Esitutkintapöytäkirjasta on annettava ilmainen kopio sekä uhrille että rikoksesta syytetylle.

7. Jos olet kuulustelussa tai todistajana oikeudessa sinun ei tarvitse paljastaa sellaisia asioita jotka voivat johtaa syytteen nostamiseen sinua itseäsi tai sinun lähiomaistasi vastaan. Tämä oikeus ei anna lupaa valehdella asiassa tai muuttaa totuutta. Oma kanta on ilmoitettava selkeästi. Lähiomaisena pidetään puolisoa, kihlattua, lasta, sisarusta ja sisaruksen puolisoa.

8. Jos sinua kuulustellaan rikoksesta epäiltynä sinun ei tarvitse vastata yhteenkään kysymykseen. Sinun ei myöskään tarvitse pysyä totuudessa. Kenenkään ei tarvitse edesauttaa itsensä tuomitsemista rikoksesta.

9. Kuulustelupöytäkirja pitää lukea erittäin huolellisesti läpi. Älä hyväksy, äläkä allekirjoita kuulustelupöytäkirjaa mikäli siinä on pieniäkin virheellisyyksiä. Kysymys on sinun oikeusturvasta.

10. Jos rikoksessa kuullustellaan lasta, huoltajalla on oikeus osallistua kuulusteluun ja huoltajalle on varattava tilaisuus olla läsnä kuulustelussa. Mikäli huoltajaa epäillään kyseiseen lapseen kohdistuneesta rikoksesta, silloin tätä oikeutta ei ole. Tällöin lapselle määrätään yleensä erillinen edunvalvoja. Kun lasta kuulustellaan, tapahtuma on videoitava ja äänitettävä.

11. Pakkokeinolain mukaisesti poliisi voi pitää kiinni henkilöä enintään yhden vuorokauden jonka jälkeen henkilö on päästettävä vapaaksi tai pidätettävä. Pidätetty on päästettävä vapaaksi viimeistään kolmantena päivänä jollei pidätettyä ole vaadittu vangittavaksi. Vangitsemispäätöksen tekee tuomioistuin.

12. Poliisi saa suorittaa kotietsinnän jos on syytä epäillä rikosta jonka ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Jos kyseessä on rikos jonka maksimirangaistus on esimerkiksi kaksi kuukautta vankeutta, rikoksen selvittämiseksi ei saa suorittaa kotietsintää. Kotietsintä muun kuin rikoksesta epäillyn tiloihin voidaan tehdä jos rikollinen on otettu kiinni tai rikoksen epäillään tapahtuneen kyseisissä tiloissa tai on erityisen pätevä syy jonka perusteella etsinnän voidaan katsoa selvittävän tapahtunutta rikosta.

13. Poliisilla kuten ei myöskään vartijoilla ole oikeutta kieltää valokuvaamista julkisilla alueilla. Julkisia alueita ovat muut kuin kotirauhan- tai julkisrauhan suojaamat alueet. Julkisrauhan suojaama alue tulee olla yleisöltä suljettu. Julkisia paikkoja ovat esimerkiksi kaikki sellaiset paikat, joihin yleisöllä on vapaa pääsy. Kadut, kaupat, ravintolat, koulut, terveyskeskusten odotustilat jne. Kuvaaminen on siis sallittua myös toimistoissa, virastoissa ja vaikkapa tehtaissa, jos niihin pääsee vapaasti. Julkisrauhan suojaama alue täytyy olla yleisöltä eristetty jotta kuvaamiseen tarvitsee luvan. Poliisia saa siis kuvata työtehtävissään, samoin diplomaattiautoja ja siellä alkossakin saa vapaasti kuvata vaikka tuotehyllyjä.

Lue myös:
Puheluiden tallentaminen ja keskustelun tallentaminen
Kirjeen julkaiseminen
Kuluttajan oikeudet
Vartijan oikeudet

109 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Onko jotain eroa rikosilmoituksella ja tutkintapyynnöllä?

Entä jos olen tehnyt rikoksen jota poliisi selvittää. Minua kuulustellaan todistajana tai sitten muuten vain asian selvittämiseksi. Minun ei siis tarvitse kertoa mitään asiasta koska olen itse teon tekijä? Käytännössä joudun siis valehtelemaan jos poliisi kysyy tiedänkö asiasta jotain. Näinkö se menee?

Anonyymi kirjoitti...

Syyttömäksi olettama on voimassa. Eli kaikkia on kohdeltava ensisijaisesti syyttömänä. Kenenkään ei tarvitse edesauttaa itsensä palajastamiseen rikoksen tekijäksi. Poliisilla on näyttö velvollisuus.

Oletko tyhmä? Jos poliisi kysyy sulta tiedätkö mitään pankkiryöstöstä jonka olet tehnyt, sinä sitten vastaat että "no minähän se olin".

Anonyymi kirjoitti...

Ennen vanhaan rikosilmoituksella ilmoitit tehdystä rikoksesta ja tutkintapyynnöllä pyysit selvittää onko rikosta tehty. Jos teit rikosilmoituksen ja rikosta ei ollut tapahtunut kohde pystyi tekemään kunnianloukkaus kanteen ilmoittajaa vastaan perättömästä ilmoituksesta. Nykyään laki on kai noiden osalta muuttunut, eli melko sama asia.

Anonyymi kirjoitti...

Onko joku tosiaan kysynyt blogilta raiskauksesta avioliitossa? Kuinka tyhmiä ihmiset on? raiskaus on aina rikos, idiootit ...

Anonyymi kirjoitti...

Tuossa kohdassa 13 on aika paha yleistys julkisrauhan osalta. Ensin luetellaan kaikki paikat missä kuvaaminen periaatteessa voisi olla sallittua. Sitten mainitaan ylimalkaisesti sivulausessa "jos niihin pääsee vapaasti". Moneenko esim. tehdaaseen tai toimistoon on "yleisöllä" vapaa pääsy? Otetaan nyt esimerkkinä esim. Nokian pääkonttori.

Nyt tuli kyllä hutikuti.

Anonyymi kirjoitti...

Nokian pääkonttorissa ei saa kuvata koska sinne ei ole vapaa pääsy, se on siis yleisöltä suljettu alue.

Anonyymi kirjoitti...

Ravintolassa saa kuvata vapaasti koska kyseessä ei ole julkisrauhan tai kotirauhan suojaama alue. Ravintolan kielto kameran käytölle on siis perusteeton. Pääsymaksu ei muuta asiaa jos kerta jokaisella on mahdollisuus maksaa se.

Anonyymi kirjoitti...

Poliisi kuule tulee kotia ihan milloin vain, ei tarvi kotietsintälupaa. Riittää kun kuvittelevat esimerkiksi huumeita kämppään vaikka tiedolle ei olisi mitään perusteita. Kun vain on riittävä syy epäillä niin ne tulee ilman mitään lupia. Jos myöhemmin sitten käy ilmi että todellista syytä kotietsintään ei ollut niin tuloksena on korkeintaan huomautus poliiseille. Näin meidän kansalaisten oikeusturva toteutuu.

Kotietsintä muun kuin rikoksesta epäillyn tiloihin voidaan tehdä jos rikollinen on otettu kiinni tai rikoksen epäillään tapahtuneen kyseisissä tiloissa tai on erityisen pätevä syy jonka perusteella etsinnän voidaan katsoa selvittävän tapahtunutta rikosta.

Anonyymi kirjoitti...

Jos henkilö pidätetään vaikka lauantaina 18:45 niin mihin mennessä se pitää vangita tai vapauttaa?

Anonyymi kirjoitti...

Muistaakseni pidättämisestä kolmantena päivänä klo 12 mennessä. Tää nyt ei ihan varma ole, googlata voi ken kerkiää.

Anonyymi kirjoitti...

Jos mut pidätetään ja minun pitää saada asianajaja paikalle niin miten se hommataan jos en tunne ketään? Onko jotain yleistä numeroa tai vastaavaa, vai pitääkö ottaa vain keltaiset sivut esiin?

Anonyymi kirjoitti...

Tässä on lisää tietoa:

http://www.anarkismi.net/amr/tunneoikeutesi.pdf

Ja tämä kannattaa katsoa, miksi ei koskaan pidä sanoa poliisille yhtään mitään:

http://video.google.com/videoplay?docid=6014022229458915912&q=&hl=en

"George Bruch from the Virginia Beach police department responds to Professor James Duane's presentation on why innocent people should never talk to the police."

Anonyymi kirjoitti...

Ootteko te vähän vinksahtaneita? Poliisi on ystävä, pitää kertoa kaikki mitä tietää, duuniahan ne vain tekee ... ;)

Anonyymi kirjoitti...

Oletko tyhmä? Jos poliisi kysyy sulta tiedätkö mitään pankkiryöstöstä jonka olet tehnyt, sinä sitten vastaat että "no minähän se olin".

Joo, saatan ollakin, mutta kysytään nyt uudelleen vähän toisin.

Oletetaan että olen tehnyt teon jota epäillään rikokseksi ja esitutkinta on käynnistetty. Tiedän että jos minua kuulusteltaisiin rikoksesta epäiltynä, voin puhua palturia tai olla hiljaa. Jos minua kuulustellaan todistajana, silloin en saa valehdella, mutta saan kieltäytyä vastaamasta jos vastaus voisi johtaa syytteeseen minua tai lähiomaista vastaan.

Nyt jos poliisi kutsuu minut kuulusteluun ja ilmoittaa että kuulustellaan todistajana tekoon jonka olen siis itse tehnyt.

Poliisi kysyy tiedänkö minä kuka teon on tehnyt. Voin siis olla valahtelematta ja sanoa, että en halua vastata, jolloin paljastan tietäväni kuka teon on tehnyt (minä tai lähiomainen). Voin myös vastata että en tiedä, jolloin valehtelen. Onko tällä väliä? Voiko valehtelusta rangaista myöhemmin jos vain suojelin itseäni antaessani todistajanlausuntoa? Toisin sanoen saako todistajana kuulusteltaessa valehdella jos sillä suojelee itseään syytteeltä?

Anonyymi kirjoitti...

Kohtaan 11 lisäisin vielä että ei ihmisiä saa miten vain pidättää minkä tahansa rikoksen takia. Lisäksi poliisin on noudatettava kohtuullista, eli myöskään epäilylle ei saa pidättämisestä aiheuttaa kohtuutonta haittaa.

Pidättämisen edellytykset
Rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan pidättää:

1) jos rikoksesta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta;

2) jos rikoksesta on säädetty lievempi rangaistus kuin kaksi vuotta vankeutta, mutta siitä säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että hän:

a) lähtee pakoon taikka muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa;

b) vaikeuttaa asian selvittämistä hävittämällä, turmelemalla, muuttamalla tai kätkemällä todistusaineistoa taikka vaikuttamalla todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa; taikka

c) jatkaa rikollista toimintaa;

(27.6.2003/646)
3) jos hän on tuntematon ja kieltäytyy ilmoittamasta nimeään tai osoitettaan taikka antaa siitä ilmeisesti virheellisen tiedon; taikka

4) jos hänellä ei ole vakinaista asuntoa Suomessa ja on todennäköistä, että hän poistumalla maasta karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa.

Kun jotakuta on syytä epäillä rikoksesta, hänet saadaan pidättää, vaikka epäilyyn ei ole todennäköisiä syitä, jos pidättämiseen muutoin on 1 momentissa säädetyt edellytykset ja epäillyn säilöön ottaminen on odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää. (27.4.1990/361)

Ketään ei saa pidättää, jos se asian laadun taikka rikoksesta epäillyn iän tai muiden henkilökohtaisten olojen vuoksi olisi kohtuutonta. (27.4.1990/361)

Anonyymi kirjoitti...

Mikä on ero kiinnioton ja pidätyksen välillä? Paitsi mahdollinen maksimiaika sellissä.

Anonyymi kirjoitti...

"Ravintolan kielto kameran käytölle on siis perusteeton."

Kunhan muistaa että ravintolalla on oikeus valita asiakkaansa. Minusta on ihan hyvä että ilmoitetaan ravintolan kanta tähän.

Anonyymi kirjoitti...

Ravintolat eivät vain ilmoita sitä kantaa kuin vasta sitten kun poke tulee sanomaan että, täällä ei saa kuvata, tyhjennäppäs kuvat muistikortilta jne. (kuten minulla kävi). Ravintolaan pitää selkeästi merkitä jos he haluavat vain asiakkaita jotka eivät kuvaa. Toisaalta, ei pokella, vartijalla eikä edes poliisilla ole oikeuksia vaatia jo otettujen kuvien poistamista. Tämä ei vain mennyt oikein jakeluun silloiselle "pokelle".

Anonyymi kirjoitti...

Ne kuvat voi huoletta tuhota kameran muistikortilta.

Kotiin päästyäsi voitkin googlettaa sopivan ohjelman, millä ne tuhotut kuvat saadaan takaisin. Sillä ei niitä kuvia oikeasti _tuhota_ vaikka delete-nappi lävähtääkin.

Anonyymi kirjoitti...

Ai niin. Sen deletoimisen jälkeen ei käsittääkseni kannata ottaa lisää kuvia, vaan poimia ensin ne tuhotut kuvat pois muistikortilta.

Jos räpsii lisää kuvia, niin silloin voi olla ettei tuhottuja enää voi palauttaa.

Anonyymi kirjoitti...

Jos on nörtti, mutta helpompaa on olla poistamatta vaikka pyydettäisiinkin. Sitä ei tarvi tehdä vaikka pyytäjä ois ite poliisimestari sisu.

Anonyymi kirjoitti...

Parkpatrolista sen verran että kyseisen kusetusfirma on perustanut, uuden kusetusfirman, melkein samalla nimellä eli se toimi ennen nimellä Oy ParkPatrol Finland Ab ja ly tunnus on 2082744-3 ja uusi heinäkuun alussa perustettu Lauri Mustosen uusi kusetusfirma on Oy Park Patrol Finland Ab ly tunnus 2206114-6. Eli näin Mustonen kusettaa tuossa uudessa firmassa on tällainen yhteystieto ja puhelinnumero Mannerheimintie 107
00280 HELSINKI 041 5105875

Repikää tuosta huumoria.

Anonyymi kirjoitti...

Niimpä näyttäis olevan, jos hakee kaupparekisterin palvelusta hakusanalla parkpatrol niin löytyy 2 kpl eli LY-tunnuksilla.

http://www.ytj.fi/yrityshaku.aspx?path=1547;1631;1678&kielikoodi=1

Anonyymi kirjoitti...

Ainoa ero näyttää olevan uudesta nimestä puuttuva "blankko" sanan parkpatrol välissä.

Y-tunnus Nimi Yritysmuoto
2206114-6 Oy Park Patrol Finland Ab Osakeyhtiö
2082744-3 Oy ParkPatrol Finland Ab Osakeyhtiö

(lähde kaupparekisteri)

Anonyymi kirjoitti...

Onko toi laillista?

Anonyymi kirjoitti...

Mihin perustuu poliisin oikeus päättää itsenäisesti ryhtyykö lainvastaisen teon selvittämiseen tai teon jatkamisen estämiseen?

Elisissä uutisissa kerrottiin näistä romaneista jotka ovat leiriytyneet kaupunkialueelle. Järjestyslaki kieltää kaupunkialueella leiriytymisen. Poliisi on kuitenkin ilmoittanut että ei aijo tehdä asialle mitään. Tämä siis tarkoittaa että laki ei ole sama kaikille. Jos minä leiriydyn keskelle puistoa niin on varma että poliisit tulee ajamaan pois, paitsi jos olen romanialainen. Voisko joku selvittää miksi laki ei ole poliisin mielestä sama kaikille?

Anonyymi kirjoitti...

Täällä on lisää aiheesta:

http://www.turvasanomat.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=11

Miksi yritys tarvii kaksi LY tunnusta? Onko eka jo nurin ja pitää tehdä toinen firma "melkein" samalla nimellä? Osaako kukaan selitää tyhmälle .... ?

Anonyymi kirjoitti...

YTJ:n ohjeista kopsattu:

Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla voi olla vain yksi Ytunnus (tai aikaisemmin annettu LY-tunnus). Y-tunnus on sidottu aina elinkeinonharjoittajan henkilöön. Jos myytte
yrityksenne tai muutatte yritysmuotonne toiseksi, jatkaja saa oman Y-tunnuksensa ja teidän henkilökohtainen Ytunnuksenne
säilyy teillä.

Miten voi olla olemassa kaksi firmaa jossa ero on vain välilyönnissä ja vielä samalla henkilöllä?

Anonyymi kirjoitti...

Mielenkiintoista miten PRH on antanut rekisteröidä noin samanlaisen nimen. Ei pitäisi olla mahdollista, varsinkaan kun toimiala on sama.

Linkki heidän omiin onjeisiinsa:
http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystennimet/nimiohjeet.html

Anonyymi kirjoitti...

Olisikohan eduskunnan oikeusasiamies oikea paikka valittaa virkamiehen tod. näk. tekemästä virheestä? Vai minne tuo valitus pitäisi osoittaa?

Anonyymi kirjoitti...

Ensimmäisenä varmaan Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Anonyymi kirjoitti...

Kukaan viitsinyt soittaa ja kysyä mitä oikein meinaavat tämän parkpatrolin kanssa?

Anonyymi kirjoitti...

Olisiko mahdollista saada poliisin allekirjoittama lupa jossa lukisi jotain tyyliin "Kaikissa konserteissa valokuvaaminen on sallittua, ainoana poikkeuksena esitysten taltiointi."

Noinhan se siis on, kavereita, ihmisiä ja vaikka järkkäreitä saa kuvata, mutta ilman kirjallista todistusta joutuu heitetyksi ulos.

Anonyymi kirjoitti...

YTJ:n ohjeista kopsattu:

Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla voi olla vain yksi Ytunnus (tai aikaisemmin annettu LY-tunnus).


Osakeyhtiö ei ole yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Anonyymi kirjoitti...

Toinen pysäköintiyhtiö on rekisteröimätön, joten eiköhän tuossa ole käsittely vielä kesken...?

Turhaa ulvontaa!

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa käydä lukasemassa poliisin kanta tähän yksityiseen parkkiasiaan ja sen sakotusoikeuteen.
http://www.poliisi.fi/poliisi/discuss.nsf/vwbycategory/F5EC9A5CFB41C1EBC225744A00443BB4

Anonyymi kirjoitti...

Koska Vantaan käräjäoikeuden tuomio ei vielä ole lainvoimainen, ei poliisi ota kantaa valvontamaksuihin tai niiden perusteisiin. Kyseiset asiat ovat siviilioikeudellisia riita-asioita, joihin yksittäistapauksissa on haettava ratkaisuja viime kädessä käräjäoikeudesta.

Ei poliisi voi virkansa puolesta ottaa kantaa koska kyse on keskeneräisestä asiasta. Poliisi ei ole tuomioistuin joten heiltä tätä tuskin on turha kysyä. Tutkintapyyntöjä valvontayhtiöistä kannattaa tehdä koska lainvoimaisen päätöksen (parkcomin hävitessä) jälkeen tutkintapyyntöjen on johdettava toimenpiteisiin koska kyse on rikoksesta joka täyttää petoksen tunnusmerkistön sekä virkavallan anastuksen.

Anonyymi kirjoitti...

Minä olen kesän aikana tehnyt 4 erillistä tutkintapyyntöä ParkPatrolista, neljästä eri heidän määrämästään maksusta. Poliisi otti tutkintapyynnöt kiltisti vastaan ja kertoi että asiaa ei tutkita ennen hovioikeuden päätöstä tai lainvoimaista päätöstä (jos korkeimmasta). Hänen käsityksensä mukaan jos lainvoimainen päätös kieltää toiminnan tutkintapyynnöistä suoritetaan esitutkinta ja tämän perusteella annetaan syyttäjälle jolla ei käytänössä ole muuta mahdollisuutta kuin nostaa syyte kyseisiä yhtiöitä vastaan.

Oikeudessa nähdään ....

Anonyymi kirjoitti...

Olen myös tehnyt tutkintapyynnön Parkpatrolista.

Anonyymi kirjoitti...

"Toinen pysäköintiyhtiö on rekisteröimätön, joten eiköhän tuossa ole käsittely vielä kesken...?

Turhaa ulvontaa!"

Millähän perusteella väität että toinen yjtiö on vielä rekisteröimätön?

Jonkin näköistä vääntöä on todennäköisesti viranomaisten kesken käyty, kun katselee noita YTJ:stä näkyviä päivämääriä. Ei ole normaali kaari uuden yhtiön perustamisessa. Mutta en ymmärrä, miten on PRH voinut antaa käytännössä identtiselle toiminimelle uuden y-tunnuksen.

Anonyymi kirjoitti...

Mitäköhän sinä ymmärrät sitten?

Anonyymi kirjoitti...

"Mitäköhän sinä ymmärrät sitten?"

Minäkään en ymmärrä, miksi paskapatrolille anteeksi Lauri hyvä siis Park Patrolin toimiala oli ensin -Poliisitoimi, jos valpas henkilö ei olisi huomannut tatä ja lähettänyt tiedon lehdelle Turvasanomille, jotka tekivät siitä artikkelin, tuota korjausta ei todennäköisesti olisi koskaan tehty ytj:n. Toiseksi ihmettelen Lohjan kaupungin vuokratalojen isännöitsijän seuraavaa lehtilausuntoaan "Jos auto on parkkeerattu selvälle sakkopaikalle esimerkiksi pelastustien tukoksi, yksityinen pysäköinninvalvoja kirjoittaa virhemaksun ja valokuvaa auton. Jos virhemaksua ei suoriteta, asia siirtyy normaalisti poliisille, Puomila jatkaa." Herää kysymys onko Parkpatrol harhauttanut jollakin tapaa sopimusneuvotteluissa Puomilaa, tuskin hän itse olisi moista keksinyt.
Mutta tuntien kyseisen yhtiön toiminnan ja johtohenkilöiden toimintatavan en olisi lainkaan yllättynyt, jos näin olisi käynytkin.

Anonyymi kirjoitti...

Tarjosin blogille tästä sivustosta 5000 euroa, ei myynyt. Itse haluaisin perustaa samankaltaisen sivuston, mutta lukijoiden kerääminen on pitkäaikaista duunia. Tässä blogissa on niin paljon yleisiä ja yhteiskunnallisia artikkeleja eri aiheista, ihmisten oikeuksista ym. että sivustolle eksyy lukijoita tasaiseen tahtiin. Onko kellään kokemusta, paljonko "blogista" voisi maksaa tai pyytää?

Anonyymi kirjoitti...

"Kannattaa käydä lukasemassa poliisin kanta tähän yksityiseen parkkiasiaan ja sen sakotusoikeuteen.
http://www.poliisi.fi/poliisi/discuss.nsf/vwbycategory/F5EC9A5CFB41C1EBC225744A00443BB4"

Tämä oli hyvä teksti. Kiitokset."Käräjäoikeuden käsityksen mukaan näytön hankkiminen siitä, kuka ajoneuvon tosiasiallisesti on pysäköinyt, ei ole mahdotonta esimerkiksi henkilötodistelun avulla."

Minulta ainakin tulee erittäin vihainen "Vittuakos se sinulle kuuluu, saatanan mulkku!" kun joku parkkipaavo alkaa kysellä ajokorttia näytettäväksi :D


Tuomiopäivä lähestyy vääjäämättä näille kusetusfirmoille. Silloin kun nämä "firmat" ovat haudassa, minä korkkaan muutaman oluen juhlan kunniaksi.

Anonyymi kirjoitti...

Eli suomeksi sanottuna olet ostamassa sitä hiljentääksesi sen vai? Delete .... ?

Jos mä kuuluisin blogin ylläpitäjiin niin pistäisin huuto.nettiin. Ei varmaan kukaan ole aikaisemmin tehnyt moista?

Anonyymi kirjoitti...

Mut ei taira olla myynnissä ...

Anonyymi kirjoitti...

"Tarjosin blogille tästä sivustosta 5000 euroa, ei myynyt."

Mikäs motivaatio sinulla on saada tämä omaksi? 5000 euroa vain siksi että voisit tehdä samanlaista juttua mutta valmiilla lukijakunnalla? En ymmärrä lainkaan. Vai yrittäisitkö vääristää näitä juttuja ihan toiseen suuntaan?

Mikset anna tälle blogille aiheeseen kuuluvia juttuja "tähtireportterina". Eikä maksaisi mitään.

Ja uskon, että vaikka järkyttävän isolla summalla blogin itsellesi ostaisit, niin lukijat karkaisivat alkuperäisen omistajan uuteen blogiin - jos se vain käsittelisi samaa aihetta.

Anonyymi kirjoitti...

Lauri Mustonen ja Parkpatrol jatkaa toimintaa ja laajenemistaan peräti kahden firman voimin, mutta toiminta loppuu kuin kananlento syyskuun hovin tuomion jälkeen. Liikkuu huhuja että tämä kyseenalaisen maineen saaneen liikemiehen parkpatrol yhtiö olisi myyty Tanskaan ja sen vuoksi olisi perustettu uusi yhtiö uudella ly:tunnuksella, tämä toimenpide ei vapauda Lauri Mustosen yhtiöitä vastuista. Vaikka hän saattaa toisin väittää.

Anonyymi kirjoitti...

Lauri Mustonen ja Parkpatrol jatkaa toimintaa ja laajenemistaan peräti kahden firman voimin, mutta toiminta loppuu kuin kananlento syyskuun hovin tuomion jälkeen. Liikkuu huhuja että tämä kyseenalaisen maineen saaneen liikemiehen parkpatrol yhtiö olisi myyty Tanskaan ja sen vuoksi olisi perustettu uusi yhtiö uudella ly:tunnuksella, tämä toimenpide ei vapauda Lauri Mustosen yhtiöitä vastuista. Vaikka hän saattaa toisin väittää.

Anonyymi kirjoitti...

"Mitäköhän sinä ymmärrät sitten?"


Jos argumentiesi taso on tämä, niin ehkä olisi parempi jättää kirjoittamatta. Aloitetaan vaikka sanajärjestyksessä...

Anonyymi kirjoitti...

"Jos auto on parkkeerattu selvälle sakkopaikalle esimerkiksi pelastustien tukoksi, yksityinen pysäköinninvalvoja kirjoittaa virhemaksun ja valokuvaa auton. Jos virhemaksua ei suoriteta, asia siirtyy normaalisti poliisille, Puomila jatkaa"

VÄÄRIN MENI. Yksityisellä valvontayhtiöllä ei todellakaan ole oikeutta valvoa pelastustielle pysäköintiä. Pelastustielle pysäköinti, tai muu pelastustien tukkiminen on aina pelastuslain alainen pelastusrike, josta määrätään sakkorangaistus, jos ei laissa muuta rangaistusta määrätä. Ei uskoisi että isännöitsijälle menee noin helposti parkkifirman propaganda läpi, joka on vielä enemmän laitonta kuin tavallisen p-alueen valvonta. Yksityinen firma EI TODELLAKAAN valvo pelastuslain noudattamista, ja vielä vähemmän jakaa omia "valvontamaksuja" sen rikkomisesta.

Anonyymi kirjoitti...

"Jos auto on parkkeerattu selvälle sakkopaikalle esimerkiksi pelastustien tukoksi, yksityinen pysäköinninvalvoja kirjoittaa virhemaksun ja valokuvaa auton. Jos virhemaksua ei suoriteta, asia siirtyy normaalisti poliisille, Puomila jatkaa"

Suomeksi: Jos "asiakas" on rikkonut pelastuslakia, sakkofirma ei ilmoita asiasta poliisille kunhan "asiakas" maksaa 40 euron maksun sakkofirmalle.

Eikös tuo täytä jo kiristyksen tunnusmerkit?

Anonyymi kirjoitti...

Sakkofirmoihin liittyen blogilta on tainnut jäädä huomaamatta Joensuun yliopiston Matti Tolvasen mainio artikkeli Liikenne-lehdessä. Se löytyy netistä osoitteesta http://www.tkk.fi/Yksikot/Liikenne/Julkaisut/Liikenne_2007_3.pdf

Anonyymi kirjoitti...

Vantaan käräjäoikeus totesi jo joulukuussa, että yksityisoikeudellinen valvaontamaksu on kuluttajan kannalta rangaistusluonteinen maksu. Ja tällaista maksua ei voi määrätä kuin poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja. Hovioikeus toivottavasti asian vahvistanee. Myös hallinto-oikeus on ottanut asiaan kielteisen kannan viime syksynä, koskien kunnallisen pysäköinninvalvojan oikeutta siirtää rangaistusmaksun määräämisen vartiointiliikkeelle.

Se että yksityisoikeudellisten pysäköintivalvontayhtiöiden toimialana on maksullinen pysäköinti on aika hämmentävä. Taloyhtiöiden tai kauppakeskusten parkkipaikoilla ei valvontayhtiöt todellakaan järjestä pysäköintitilaa.

Itse ihmettelen ainakin pääkaupunkiseudulla, miksi kauppakeskukset ovat hypänneet yhtiöiden kyytiin. Miksi eivät ole toimineet kuin Ruoholahden kauppakeskus. Puomit eteen ja lippu kouraan. Jos ylität ilmaisen ajan, maksat pysäköinnistä. Selkeää ja laillista.

Mutta vaikka parkkiyhtiöt muuta väittävät, on joulukuun päätöksen jälkeen irtisanoutumisia tullut. Esim. juuri Arabian kauppakeskus. Sen voi jokainen käydä itse toteamassa.

Anonyymi kirjoitti...

Ja Mcdonalds irtisanoi puistopartion eli parkpatrolin kanssa sopimuksen, samoin useat valeutuneet taloyhtiöt myös purkivat sopimukset.

Anonyymi kirjoitti...

Espossa tiedän 3 taloyhtiötä ja Helsingissä 6 jotka ovat irtisanoneet sopimuksensa valvontayhtiöiden kanssa. Nähtävästi on tullut pelko mahdollisesta vastuusta kun parkcom häviää hovissa ja jos päätös jää ennakkopäätökseksi.

Oikeusministeriö on käytännössä todennut että vastuu on myös talohallituksilla ja kaupopakeskuksilla, eli kiinteistön omistajilla tai haltijoilla. Oikeusministeriön mukaan oikeus päättää pysäköinnistä on nimenomaan kiinteistönomistajan oikeus, ja tämän työn he voivat delegoida ulkopuoliselle. Kiinteistönomistaja on siis delegoinut "oikeutensa" (jota käräjäoikeuden mielestä ei ole) valvontayhtiölle. Delegoimalla ei poisteta juridista vastuuta. Eli annat oikeuksia joita sinulla ei ole.

Blogi kirjoitti tästä aiheesta hyvän artikkelin. Tuntemani lakimiehet ovat asiassa samaa mieltä. Pääsääntöisesti maksut peritään ensin valvontayhtiöltä takaisin, mutta sieltä niitä ei tule saamaan joten seuraava kohde on tietysti se instanssi joka valvonnan on delegoinut virheellisen oikeuksin valvontayhtiölle. Tämän kun kerroin omalle taloyhtiönhallitukselle niin 3 viikkoa menia ja kyltit lähti.

Anonyymi kirjoitti...

Viittaat varmaan tähän artikkeliin:

http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2008/03/taloyhtin-ja-isnnitsijn-vastuu.html

Anonyymi kirjoitti...

Parkpatrol on menossa näille messuille http://www.isannointiliitto.fi/Koulutus/isannointipaivat/nayttely/ 18.9.2008 on aika jo vastaiskun. Me muutaman henkilön kanssa menemme myös jakamaan tietoa firman toiminnan laillisuudesta.

Tampereella on aikaisemmin http://www.tampereenmessut.fi/html/kiinteistoturvallisuus08/nat.html 3-6.9.2008 olemme todennäköisesti siellä myös jakamassa samaa tietoa pysäköinnin valvonnasta

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Taidan itsekin olla tulossa tuonne Tampereen messuille, lähinnä lukitusasioiden johdosta, mutta ilmeisesti täytyy käydä ihmettelemässä ääneen myös Park Patrolin pöntöllä.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Ei voi käsittää, mitä ideaa on hakea lähestymiskieltoa jos toinen hakee oman yrityksen saatavia perintäyhtiön avustuksella?

Lienee Parkpatrollilta tosiaan ideat hukassa miten jatkaa liiketoimintaa, ja nyt keskitytään vaan tekemään toisten elämästä mahdollisimman hankalaa.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Eikä varmasti tule saamaan lähestymiskieltoa noilla esitetyillä perusteilla.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980898

"Henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi voidaan määrätä lähestymiskielto."

Omien saatavien periminen ei täytä lähestymiskiellon perusteita.

Anonyymi kirjoitti...

mitähän on nuo poistetut tekstit sisältäneet/)käsitelleet, kun seuraavissa viesteissä puhutaan lähestymiskielloista?

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Jos poistettujen tekstien sisältö on todella ollut tuollainen, niin haluaisin kyllä blogin ylläpitäjältä selvityksen, miksi teksti on poistettu!

En pysty ymmärtämään mitä sensuroitavaa tuossa on.

Anonyymi kirjoitti...

Jos poistettujen tekstien sisältö on todella ollut tuollainen, niin haluaisin kyllä blogin ylläpitäjältä selvityksen, miksi teksti on poistettu!

En pysty ymmärtämään mitä sensuroitavaa tuossa on.

Anonyymi kirjoitti...

Sensuroitavaa on siinä mielessä, että tämä "oikeus ja kohtuus" -blogi ei koskaan ole huomioinut sitä, että pysäköintialalla on ihmisiä töissä. Yhtä hyviä ja tavallisia ihmisiä kuin joka paikassa muuallakin. Päinvastoin blogi on yksipuolisella kirjoittelullaan provosoinut kaikki yhteiskuntamme hullut pysäköintiyhtiöiden ja niiden työntekijöiden kimppuun. On siinä hieno teko bloginpitäjältä.

Ehdotan seuraavaa artikkelia yhtiöiden työntekijöihin kohdistuvien tappouhkausten oikeudesta ja kohtuudesta. Vai onko sillä merkitystä korporaatioiden hallitsemassa maassa?

Anonyymi kirjoitti...

"Sensuroitavaa on siinä mielessä, että tämä "oikeus ja kohtuus" -blogi ei koskaan ole huomioinut sitä, että pysäköintialalla on ihmisiä töissä. Yhtä hyviä ja tavallisia ihmisiä kuin joka paikassa muuallakin."


HOH HOIJAA

Kumpi "yhtiö" siellä puhuu, ParkCom vai Parkpatrol. Eiköhän "valvontayhtiöt" ole ihan itse provosoineet ihmiset. Näin saattaa käydä, kun yrittää rahastaa ihmisiä LAIN VASTAISESTI.

Itse toimin vartijana osa-aikaisena n. 15v. Lopetin tappouhkausten yms. laskemisen jossain 2 vuoden kohdalla, kun määrä ylitti sadan. Yhtään rikosilmoitusta en nähnyt tarpeelliseksi tehdä. Mutta minullapa ei ollutkaan omaa taloudellisellista intressiä työssä. Ja kaikki tehtiin LAIN MUKAAN.

Laittomia uhkauksia en hyväksy missään oloissa, mutta "yksityisellä" pysäköintivalvonta-alalla työskentelevät kyllä kerjäävät niitä. Ainoa harmi on se, että kun toiminta todetaan laittomaksi, niin maksettuja maksuja ei taida voida vaatia takaisin maksun kirjoittaneelta valvojalta.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Laittomalla tiellä toimiessaan pysäköintiyhtiöt ovat ottaneet ns. omavastuun, eli ken leikkiin ryhtyy se leikin kestäköön, eli turha valittaa kun kansa ei tykkää laittomista puuhailuista.

Minäkään en ymmärrä mitä tuossa aiemmin oli sensuroitavaa.

Ja tosiaan blogista on tehty tutkintapyyntö poliisille Lauri Mustosen toimesta epäillystä kunnianloukkauksesta, sillä olin itse asiasta kuultavana eräänä päivänä. Valitettavasti täytyy Lauri Mustoselle todeta, että blogi ei ole vastuussa siellä julkaistuista kirjoituksista, vaan jokainen kirjoittaja itse, ts. blogi ei ole syyllistynyt mihinkään.

Faktojen kertominen ei ole kunnianloukkaus.

Anonyymi kirjoitti...

Melko riskillä vedät, kun sanot toimintaa laittomaksi ja/tai rikolliseksi, kun missään ei toiminnan rikollisuutta tai laittomuutta ole todettu.

Hyvä, jos joudut selittämään näkemyksiäsi muillekin kuin tämän blogin suppealle lukijakunnalle.

Kunnianloukkauksen tunnusmerkistö on varmasti täyttynyt blogissa ja sen kommenteissa.

Suurin osa suomalaisista ei hyväksy blogin tapaa käsitellä pysäköinninvalvontaa.

Anonyymi kirjoitti...

Onko kenelläkään kanttia selventää, tai julkaista oikeuden päätöstä tuossa lähestymiskiellossa? Nyt täällä huutelee yksi henkilö omalla nimellään ja joku muu sitten anonyymina (kukahan lie?). Pisteet sille joka osaa esiintyä omalla nimellään!

Blogin ohjeissa lukee selvästi että: Kommentit ovat tervetulleita. Blogin ylläpitäjät eivät vastaa artikkelien kommenttipalstoille lähetetyistä kirjoituksista. Jokainen kommentoija vastaa itse omasta kirjoittelustaan. Kommentit julkaistaan realiajassa osaksi artikkelia eikä kommentteja blogin ylläpitäjien toimesta seurata, moderoida tai editoida ennen julkaisua.

Jossain aikaisemmassa artikkelin yhteydessä bogin ylläpitäjä on kommentoinut että kommentti voidaan poistaa vain jos asianomainen henkilö pyytää sitä ja henkilö voidaan tunnistaa ja esiintyy omalla nimellään. Tässä tapauksessa veikkaan että kyseisen viestin kirjoittaja TJ on pyytänyt blogia poistamaan viestin. Nyt kuitenkin joku toinen osapuoli on julkaissut sen uudelleen (ilman lupaa), ja veikkaan että julkaisee minkä kerkiää.

Oli miten oli, se on selvää, että juridisesti blogi ei ole vastuussa ihmisten kirjoittamisista kommenttipalstoilla. Vai meinaako joku todella että jos minä tässä kirjoitan herjaavan ja uhkaavan viestin jostain poliitikosta niin syyllinen on blogin ylläpitäjä?

Jos ParkPatrol on noin hermostunut blogin artikkeleista niin eikö se nimen omaan osoita sitä mitä blogi sanoo tuossa sananvapaus artikkelissa. Ei savua ilman tulta. Jos kyse on taas kommentipalstojen kirjoituksista, niin blogi ei niistä vastaa, joten poliisi selvittäköön kommentoijan IP-osoitteen vieköön asian harkittavaksi syyttäjälle.

Minun nähdäkseni kaikki blogin jutut ovat täysin aiheellisia yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Toiminta on juridesti epäselvää ja jo kerran Vantaan käräjäoikeudessa todettu, vaikka lainvoimaista päätöstä ei ole olemassakaan. Käräjäoikeus on siis ollut sama mieltä blogin kanssa. Huomioikaa se!

Yrityksiä saa arvostella, ja jos katsoo niin ParkPatrolista löytyy tasan 4 artikkelia, ja nekin aiheesta.

2006-11: ParkPatrol - hätä kädessä ...
2006-11: ParkPatrol - tämän viikon vitsi
2007-08: ParkPatrol Oy:n asiakaspalvelu
2007-11: ParkPatrol Finland Oy - Cloaca maxima

Anonyymi kirjoitti...

Melko riskillä vedät, kun sanot toimintaa laittomaksi ja/tai rikolliseksi, kun missään ei toiminnan rikollisuutta tai laittomuutta ole todettu.

Vantaan käräjäoikeus on joulukuussa todennut että yksityinen yritys ei voi rangaista pysäköintivirheestä. Koska näin on kuitenkin tapahtunut, kyse on lainvastaisesta teosta. Lainvoimaa ei päätöksellä ole, mutta käräjäoikeus on mielipiteensä kertonut. Nähtäväksi jää miten käy jatkossa. Nähtävästi joidenkin mielestä tällainen toiminta pitäisi vain hiljaa hyväksyä ilman julkista keskustelua?

Kunnianloukkauksen tunnusmerkistö on varmasti täyttynyt blogissa ja sen kommenteissa.

Jos kerta Jaakko on ollut poliisikuulustelussa niin kerrotko oliko kyseessä joku nimenomaan tämän blogin artikkeli (mikä niistä) vai joku kommentti artikkelissa? Varmaan me muutkin haluamme arvioida mikä täällä täyttää kunnianloukkauksen kriteerit.

Suurin osa suomalaisista ei hyväksy blogin tapaa käsitellä pysäköinninvalvontaa.

Vaikea sanoa, onko sinulla jotain faktaakin väitteen tueksi?

Anonyymi kirjoitti...

Suurin osa suomalaisista ei hyväksy yksityisten yritysten tapaa rahastaa viranomaisen toimivaltaan kuuluvalla pysäköinninvalvonnalla.

Anonyymi kirjoitti...

Jos kerta Jaakko on ollut poliisikuulustelussa niin kerrotko oliko kyseessä joku nimenomaan tämän blogin artikkeli (mikä niistä) vai joku kommentti artikkelissa? Varmaan me muutkin haluamme arvioida mikä täällä täyttää kunnianloukkauksen kriteerit.

Joo, tää kiinnostaa ... ei kai se poliisimestari sisukaan nyt niin tyhmä voi olla että blogin ylläpitäjää etsii jos kommenttipalsta herjauksista on kyse. Itselläni on kanssa harrastaja blogi tässä samassa palvelussa ja ylläpitäjä ei näe IP-osoitteita, joten kyllä siinä sisun pitää kääntyä googlen puoleen.

Anonyymi kirjoitti...

Jos kerta Jaakko on ollut poliisikuulustelussa niin kerrotko oliko kyseessä joku nimenomaan tämän blogin artikkeli (mikä niistä) vai joku kommentti artikkelissa? Varmaan me muutkin haluamme arvioida mikä täällä täyttää kunnianloukkauksen kriteerit.

Joo, tää kiinnostaa ... ei kai se poliisimestari sisukaan nyt niin tyhmä voi olla että blogin ylläpitäjää etsii jos kommenttipalsta herjauksista on kyse. Itselläni on kanssa harrastaja blogi tässä samassa palvelussa ja ylläpitäjä ei näe IP-osoitteita, joten kyllä siinä sisun pitää kääntyä googlen puoleen.

Anonyymi kirjoitti...

Jos kerta Jaakko on ollut poliisikuulustelussa niin kerrotko oliko kyseessä joku nimenomaan tämän blogin artikkeli (mikä niistä) vai joku kommentti artikkelissa? Varmaan me muutkin haluamme arvioida mikä täällä täyttää kunnianloukkauksen kriteerit.

Joo, tää kiinnostaa ... ei kai se poliisimestari sisukaan nyt niin tyhmä voi olla että blogin ylläpitäjää etsii jos kommenttipalsta herjauksista on kyse. Itselläni on kanssa harrastaja blogi tässä samassa palvelussa ja ylläpitäjä ei näe IP-osoitteita, joten kyllä siinä sisun pitää kääntyä googlen puoleen.

Anonyymi kirjoitti...

"Päinvastoin blogi on yksipuolisella kirjoittelullaan provosoinut kaikki yhteiskuntamme hullut pysäköintiyhtiöiden ja niiden työntekijöiden kimppuun. On siinä hieno teko bloginpitäjältä."

Missäs näin on tapahtunut? En ole huomannut?

Anonyymi kirjoitti...

Ja tosiaan blogista on tehty tutkintapyyntö poliisille Lauri Mustosen toimesta epäillystä kunnianloukkauksesta, sillä olin itse asiasta kuultavana eräänä päivänä. Valitettavasti täytyy Lauri Mustoselle todeta, että blogi ei ole vastuussa siellä julkaistuista kirjoituksista, vaan jokainen kirjoittaja itse, ts. blogi ei ole syyllistynyt mihinkään.

Vai on Lauri Mustonen tehnyt tutkintapyynnön poliisille tästä blogista. Kuten edellinen kysyi, niin oliko kyse kommenteista vai jostain artikkelista?

Jos yksityiset blogit eivät tarkasta kommentteja etukäteen ne eivät vastaa niiden sisällöstä, vaan kirjoittaja itse. Tämä on nähty aikaisemmissa oikeuden päätöksissä. Onko Lauri Mustonen pyytänyt blogia poistamaan häntä herjaavan kirjoituksen? Onko blogi poistanut, vai kieltäynyt poistamista? Onko blogin ylläpitäjille annettu mahdollisuus poistaa teksti? Lari hei, eikö kannattaisi ensin pyytää poistoa eikä mennä itkemään poliisin luo. Ei tämäkään sinulla ihan hyvää julkisuutta ole, nytkin muutaman päivän päästä googlen hakukone tuo todennäköisesti juuri tämän artikkelin kun etsii Lauri Mustosta? Sekö oli tarkoitus?

Anonyymi kirjoitti...

Sattumalta tunnen blogin ylläpitäjistä kolme. Siellä on joukossa kovan luokan lakimies suomesta, joten lakia ei varmasti rikota.

Anonyymi kirjoitti...

Heh heh, mistä nää immeiset tänne palstalle löytyy ...

Anonyymi kirjoitti...

http://www.transinf.com/foorum/?id=289

Anonyymi kirjoitti...

Miksi Jaakkoa on kuulusteltu? Eihän tossa ole mitään järkeä?

Anonyymi kirjoitti...

Voi jumalauta! Kaksi ihmistä haukkuu täällä toisiaan kunnianloukkauksesta, lähestysmiskielloista ym. Onko teillä päässä mitään järkeä, setvikää riitanne jossain muualla kun keskustelupalstoilla. Millä tavoin parkkiyhtiön ja yksityisen henkilön lähestymiskiellot liittyy tämän blogin artikkeliin? Miksi niistä pitää täällä keskustella, menkää suoli24 palastalle, siellä saatte enemmän lukioitakin, antakaa tämän blogin tehdä rauhassa duuniaan.

Anonyymi kirjoitti...

Vantaan käräjäoikeus totesi 14.joulukuuta, että yksityisoikeudellisen sopimuksen valvontamaksu on tosiasiassa pysäköintivirhemaksu. Sen määrääminen puolestaan kuuluu poliisille tai kunnalliselle pysäköinninvalvojalle - myös yksityisellä alueella.

Käräjäoikeuden päätöksellä Oy ParkCom Ab hävisi kanteensa autoilijaa vastaan, joka toistuvasti oli pysäköinyt yksityiselle alueelle, mutta kieltäytynyt maksamasta sopimusrikkomuksesta aiheutuneita 40 euron maksuja.

Mikäli hovi pitää ratkaisun voimassa, voi edessä olla täysi kaaos tuhansien sakotettujen lähtiessä hakemaan rahojaan takaisin yksityisiltä valvontafirmoilta. Jos taas hovi päätyy valvontafirmojen kannalle, maksusta kieltäytyneitä odottavat korot ja muut lisämaksut.


Lähde Iltalehti (http://www.iltalehti.fi/helsinki/200801027033685_hi.shtml)

Anonyymi kirjoitti...

Ihmettelen kovasti ihmisiä jotka varta vasten haluavat tutkituttaa "kunniaansa" oikeudessa. Kyllä aikuisen ihmisen pitää kestää arvostelua varsinkin liiketoiminnassa. En minä yrityksen johtajana lähtisi kunniaa etsimään oikeudessa pikkuseikkojen valossa. Kyllä se tekee ihmisestä naurunalaisen liikemaailmassa.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiä

Tapaus 1

Arvosteltu elinkeinoharjoittajan toimintaa toteamalla toiminnan olevaa "silkkaa tappamista" ja että toiminnan harjoittaja on "raaka ja rahanahne ihminen". Tuomio tuli käräjäoikeudessa ja hovissa. Korkein oikeus kumosi, kunniaa ei siis ollut loukattu.

Tapaus 2

Asianajaja lausunnossaan viittasi vastapuolen asianajajan luotettavuuteen toteamalla vastapuolen asianajajan olleen tuomittuna vankeusrangaistukseen ja erotettu asianajajaliitosta. Käräjäoikeus jätti tuomitsematta kunnialoukkaukseen. Hovioikeus katsoi kunniaa loukatun. Korkein oikeis kumosi hovioikeuden päätöksen. Kunniaa ei ollut loukattu.

Tapaus 3

Pizzerian ruan arvosteleminen lehdessä: "Kuopiossa on pieni pizzeria, johon viaton matkalainen eksyy ja tilaa marinaran. Eteen isketään muultakin kuin ulkonäöltään huussinlunkkua muistuttava lätkyrä, jonka pinnalla harhailee muutama purkkisimpukka. Vielä kitukasvuisemmat katkaravut, puolisen tusinaa, hukkuvat ilkeästi venyvään edamjuustokuorrutukseen.". Käräjäoikeus ei todennut kunnianloukkausta. Hovioikeus tuomitsi. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden päätöksen. Kyse oli arvostelusta, ei tuomiota.

Anonyymi kirjoitti...

Jos se todella pitää paikkansa että Lauri Mustonen on tehnyt tutkintapyynnön poliisille häneen kohdistuneesta arvostelusta niin kovin on heppoiset perusteet ja naurettavaksi tekee itsensä. Tästä kun julkaistaan liikekumppaneillekin tiedote niin voi olla ihmisillä naurussa pitämistä.

Juuri etsin searchilla koko blogin läpi missä Mustosen nimi on mainittu. Lukioiden kirjoittamissa kommenteissa monestikin, blogi on maininnut 4 kertaa ja senkin vain asiayhteydessä.

Saiskos tänne joltain vastauksen (Jaakko?) mikä on tarkalleen se kommentti tai artikkeli johon Lauri viittaa? Sinunhan se pitäisi tietää jos olet kuulustelussa ollut?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Selennetäänpä hieman, kun sitä kyseltiin.

Lauri Mustonen on tehnyt Vantaan poliisille tutkintapyynnön blogissa mahdollisesti ilmenevästä/ilmenevistä kunnianloukkauksista. Tämä siis ei ota kantaa onko se atikkeli vai lukijoiden kommentit.

Vantaan poliisista soiteltiin minulle siksi, että A) minun nimeni tuossa lukee viesteissä ja olen liki ainoita jotka täällä nimellään kirjoittavat ja B) halusivat tiedustella tunnenko blogin ylläpitoa. En tunne.

Hieman myöhemmin Tampereen poliisista otettiin yhteyttä ja kysyttiin, haluaisinko jutella aiheesta ja sovimme päivämäärän. Minua ei kuultu epäiltynä eikä oikein todistajanakaan, tai jos todistajana, niin aika heppoisesti mentiin. Kysymykset koski blogia, sen luonnetta (herra rikoskomisario ei tuntunut tuntevan blogi ideaa) ja siellä esiintyviä kommentteja ja sitä, epäilenkö itse siellä tehdyn kunnianloukkausta kenenkään toimesta.

Komisario esitteli muutamia tulosteita blogin artikkelien kommenteista, jotka sanoi Mustosen toimittaneen yhdessä tutkintapyynnön kera. Kommentit olivat ns. pysäköinninvalvonta-artikkeleista peräisin ja muutaman hän luki ääneen ja kyseli, että kuulostaako tutulta tai tiedänkö kirjoittajaa. Vastasin, etten voi edes tuntea, koska siellä (blogissa) on mahdollista kirjoittaa anonyymina.

Omasta mielestäni blogissa ei ole ylläpidon toimesta syyllistytty kunnianloukkaukseen, sillä faktojen kertominen ei ole kunnianloukkaus. Sanoin komisariolle, että kommenteissa on mahdollista tunnusmerkistön täyttyä, mutta että vastuussa on kirjoittaja itse, koska viestejä ei ennakkomoderoida.

Lisäsin vielä, että vaikka kommenteissa johonkin olisi syyllistytty, ei tekijää/tekijöitä välttämättä saada kiinni koskaan, koska palvelusta ei saa IP-osoitteita varmasti kuin palveluntarjoaja (Google) ja sekin vain jos sellainen on ylipäätään mahdollista. Ja jäljitysongelmat eivät edes lopu siihen, kuten moni tietää.

Lyhyesti: Ei ole näytetty toteen, että täällä olevassa artikkelissa olisi syyllistytty kunnianloukkaukseen. Tutkintapyyntö ei spesifioinut kommentteja tai artikkelia, mutta kuultavana ollessa minulle esitettiin muutamia kommenttitulosteita. Olin siis täysin vapaaehtoisesti kuultavana asiassa.

Melko riskillä vedät, kun sanot toimintaa laittomaksi ja/tai rikolliseksi, kun missään ei toiminnan rikollisuutta tai laittomuutta ole todettu.

No onhan se laitonta, kun katsoo lakia pysäköintivirhemaksun määräämisoikeudesta, joka on ainoastaan poliisilla tai kunnallisella pysäköinninvalvojalla tai muulla lailla osoitetulla taholla.

En minä tarvitse oikeuden päätöstä väittääkseni päin punaisia ajamista laittomaksi, se lukee ihan lakikirjassa.

Mihin riskeihin viittaat? En minä tässä mitään veikkausta harjoita.

Hyvä, jos joudut selittämään näkemyksiäsi muillekin kuin tämän blogin suppealle lukijakunnalle.

Valitettavasti en ollut siellä selittämässä omia näkemyksiäni, vaan Lauri Mustosen väitteiden lähteitä ja yllä mainitsemiani yksityiskohtia, joista mikään ei liity minuun. Ja kaiken kukkuraksi olin siellä vielä vapaaehtoisesti, kuvitella!

Enkä menisi väittämään blogin lukijakuntaa suppeaksi, kun ei sinulla ole pääsyä blogin statistiikkatietoihin.

Kunnianloukkauksen tunnusmerkistö on varmasti täyttynyt blogissa ja sen kommenteissa.

Mikäli näin olisi, olisi asiasta tehty rikosilmoitus eikä tutkintapyyntöä. Nyt tämä homma on tällaista säälittävää kalastelua, josko jostain tärppäisi ja saataisiin yrityksen sivuille "uusi" uutisotsikko...

Suurin osa suomalaisista ei hyväksy blogin tapaa käsitellä pysäköinninvalvontaa.

Varmasti hyväksyy, blogihan nimenomaan kannustaa suosimaan kunnallista valvontaa sekä poliisia. Sen sijaan blogi ottaa, samoin kuin minä ja moni muu omilla aivoillaan ajatteleva ihminen kantaa siihen, että yksityisten pysäköinninvalvontayritysten toiminta on laitonta eikä se hyödytä ketään muita kuin yritystä itseään.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltalehti.fi/vantaa/200808198124554_va.shtml

Anonyymi kirjoitti...

Jos tuo iltalehden artikkeli pitää paikkansa niin oikeinhan tuomioistuin on toiminut. Asioista ei tarvitse olla samaa mieltä ja oltiin asioista mitä mieltä tahansa niin kenenkään terveyttä tai henkeä ei saa uhkailla.

Se mikä ihmetyttää on Iltalehden uutiskynnys tällaisella uutiselle. Uhkailuja tapahtuu päivittäin. Ettei vain se tieto ParkPatrolin ja Iltalehden yhteyksistä jotka mainittiin eräällä toisella keskustelupalstalla henkilöiden nimineen pidäkin kuitenkin paikkansa?

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos Jaakko tiedoista. Muutama asia pisti ihmetyttämään:

Kysymykset koski blogia, sen luonnetta (herra rikoskomisario ei tuntunut tuntevan blogi ideaa) ja siellä esiintyviä kommentteja ja sitä, epäilenkö itse siellä tehdyn kunnianloukkausta kenenkään toimesta.

Poliisi ei siis tiennyt mitä tarkoitetaan blogilla? Hienoa .... toiseksi on aika ihmeellistä että kuulusteltavalta kysytään, joka ei siis ole asianomistaja, kunnianloukkauksen määritteet täyttymistä? Kyllähän poliisilla pitäisi itsellään olla joku käsitys asiasta. Taas mennään ihan arpomalla ...

Komisario esitteli muutamia tulosteita blogin artikkelien kommenteista, jotka sanoi Mustosen toimittaneen yhdessä tutkintapyynnön kera. Kommentit olivat ns. pysäköinninvalvonta-artikkeleista peräisin ja muutaman hän luki ääneen ja kyseli, että kuulostaako tutulta tai tiedänkö kirjoittajaa.

Olisiko samainen henkilö kirjoittanut joka mainitaan tuossa iltalehden artikkelissa?

Toisaalta, jos kyseessä ei ole tuo yllämainittu uudelleen postattu blogin poistaman viestin henkilö TJ niin hänenä tekisin rikosilmoituksen viestin uudelleen lähettäjästä koska tässä yhteydessä viestin uudelleen postaus on selkeä kunnianloukkaus.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Poliisi ei siis tiennyt mitä tarkoitetaan blogilla?

Ko. komisario ei tuntenut bloggausta sen kummemmin, eikä tavallisen n. 50 vuotiaan voi olettaakaan tuntevan, että mikä on blogi tai mitä bloggaus on, eli täysin ymmärettäviä olivat hänen kysymyksensä siitä, että kuka niitä artikkeleita kirjoittaa (ylläpito kirjoittaa/julkaisee) ja kuka/ketkä kirjoittaa kommentteja.

Hän kysyi minun mielipidettä asiaan, eli vapaasti sanoilla "onko siellä sinun mielestä loukattu Lauri Mustosen kunniaa", johon totesin että ei ole.

Paha sanoa kuka niitä kommentteja oli kirjoittanut, kun kaikissa suunnilleen lukee "anonyymi"...

Anonyymi kirjoitti...

No toi selittää jo paljon ... Hyvähän se on että selitit miten homma toimii. Blogi julkaisee artikkelin jota kuka tahansa voi kommentoida omalla vastuulla.

Sehän tässä vaan huolestuttaa noin yleisesti että esitutkintaa tehdään asioista joiden toimintaa ei edes ymmärretä. Turha sitä blogin ylläpitäjää on jäljittää jos kerran mahdolliset herjaukset on kommenteissa. Ehkä tää blogi on oikeassa tuossa sananvapaus artikkelissa että poliisin ammattitaito on kyseenalainen näissä nettimaailman jutuissa.

Kaikki kunnia poliisille muutoin ...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ehkä tää blogi on oikeassa tuossa sananvapaus artikkelissa että poliisin ammattitaito on kyseenalainen näissä nettimaailman jutuissa.

Päte tiettyyn pisteeseen asti, mutta jos poliisilla on tutkittavana jokin nettiin liittyvä juttu joka vaatii asiantuntemusta, heiltä kyllä löytyy siihen oma henkilöstönsä, jotka ovat tällöin läsnä.

Mutta tosiaan kun olin vain kuultavana aiheesta, on varsin ymmärrettävää tuo, ettei ko. komisario tiennyt tekniikasta sen tarkemmin.

Anonyymi kirjoitti...

Joo-o, Eipä voi kuin hymyillä Laurin tutkintapyynnöille. Jos blogissa, tai sen mielipidekirjoituksissa olisi julkaistu suoranaisia uhkailuja häntä kohtaa, ymmärtäisin asian mutta nyt suurin osa kirjoituksista, ja kritiikistä kohdistuu nimenomaan hänen firmaansa vastaan, ja kuten blogissakin sanotaan "Yrityksen, kunnan tai valtion kunniaa ei siis voi loukata.".
Ps. Laurille tiedoksi että tämä viesti on kirjoitettu ip-osoitteesta 84.251.***.*** :) Helpottaa vähän kun yrittää selvittää kirjoittajaa.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

kritiikistä kohdistuu nimenomaan hänen firmaansa vastaan

Niinhän se menee, että jos haluaa sangollisen paskaa niskaan, niin ei pitäisi itkeä kun joku sen kippaa.

Anonyymi kirjoitti...

Onneksi tämä paska saa loppunsa 11,09,08
kiitän ja kumarran...............

Anonyymi kirjoitti...

Toisaalta, kun lukee vaikka suo(l)mi24:sen parkkisakot-aluetta, niin eipä voi kuin ihmetellä miksi Lauri ei ole tehnyt suomi24:sta vastaan tutkintapyyntöä, sieltä kun löytyy "vähän" tiukempia mielipiteitä niin Laurista kun hänen firmasta. Mutta lieneekö niin että yksityisen ylläpitämää vastaan blogia vastaan on helpompi "hyökätä", kuin firman jolla lienee tusina lakimiestä hoitamassa asiaa...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ehkä syynä voi myös olla se, että tämä blogi on hieman uskottavampi kuin suomi24:n forumit ;)

Anonyymi kirjoitti...

Mutta lieneekö niin että yksityisen ylläpitämää vastaan blogia vastaan on helpompi "hyökätä", kuin firman jolla lienee tusina lakimiestä hoitamassa asiaa...

Satun tuntemaan kaksi blogin ylläpitäjistä ja Laurille tiedoksi että olisi varmasti helpompaa ja viisaampaa uhitella suomi24.fi palstan lakimiehille. Sen verran kovat ovat taustat blogin ylläpitäjillä että voi siinä leikissä tulla äitiä ikävä.

Anonyymi kirjoitti...

Sensuroitavaa on siinä mielessä, että tämä "oikeus ja kohtuus" -blogi ei koskaan ole huomioinut sitä, että pysäköintialalla on ihmisiä töissä. Yhtä hyviä ja tavallisia ihmisiä kuin joka paikassa muuallakin. Päinvastoin blogi on yksipuolisella kirjoittelullaan provosoinut kaikki yhteiskuntamme hullut pysäköintiyhtiöiden ja niiden työntekijöiden kimppuun. On siinä hieno teko bloginpitäjältä.

Yhteiskunnassa on monenlaisia työpaikkoja, joista osa on sellaisia, että niissä pääsee "luontaisetuna" nauttimaan kaiken maailman haistatteluja ja uhkailuja. Olen itsekin vuosien varrella päässyt kuuntelemaan moisia edellisessä ammatissani, mutta päätyminen kyseiseen ammattiin oli ihan puhdas ammatinvalintakysymys.

Pysäköinninvalvontayhtiöissä työskentelevät henkilöt ovat päätyneet sinne ihan omasta tahdostaan. Yleisesti on tiedossa (mm. Iltalehti 20.2.2007 artikkelissa, jossa kerrottiin erään työntekijän joutuneen pahoinpidellyksi), että työhön liittyy riskejä. Suurin osa meistä kansalaisista tietysti käyttäytyy moitteettomasti, mutta jos esimerkiksi oma lapseni olisi harkitsemassa uraa yksityisen pysäköinninvalvonnan alueelta, kehoittaisin häntä arvioimaan siihen liittyvät riskit ennen työsopimuksen allekirjoittamista.

Ammatin turvallisuusriskit ovat muuten aika pitkälti samanlaisia kuin kunnallisilla pysäköinninvalvojillakin sillä erotuksella, että kunnallinen pysäköinninvalvonta mielletään kuitenkin positiivisemmaksi kuin tämä yksityinen toiminta.

Turvallisuusriski ei tietysti ole ainoa riski. Tällä hetkellä melko suuri riski on varmuus työsuhteen jatkuvuudesta, kun odotellaan Helsingin hovioikeuden päätöstä.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Niin no tietysti voisi laittomaan toimintaan liittyessä miettiä niitä mahdollisia seuraamuksia itselleen ja muille, kaikki kun ei tyydy katselemaan lain rikkomista, valitettavasti.

Anonyymi kirjoitti...

Sensuroitavaa on siinä mielessä, että tämä "oikeus ja kohtuus" -blogi ei koskaan ole huomioinut sitä, että pysäköintialalla on ihmisiä töissä. Yhtä hyviä ja tavallisia ihmisiä kuin joka paikassa muuallakin. Päinvastoin blogi on yksipuolisella kirjoittelullaan provosoinut kaikki yhteiskuntamme hullut pysäköintiyhtiöiden ja niiden työntekijöiden kimppuun. On siinä hieno teko bloginpitäjältä.

Mitä sitten jos on tavallisia ihmisiä töissä? Pitäisikö yrityksen arvostelua rajoittaa sillä perusteella? Tarkoittaako tämä sitä että jos minä perustan yrityksen joka toimii juridisesti hyvin harmaalla alueella ja palkkaan sinne muutaman "tavallisen" ihmisen töihin, yritykseen ei saisi kohdistaa mitään arvostelua? Kyllähän rikollisjärjestöissäkin toimii tavallaisia ihmisiä.

Mitä tulee väitteeseen provosoinnista, niin en pysty allekirjoittamaan. Artikkelit ovat olleet asiallisia ja viihdyttävää luettavaa. Missään artikkelissa ei provosoida ketään käymään kenenkään ihmisen kimppuun tai käsketä ahdistelemaan. Yksityistä valvontaa vastustetaan selkeästi. Kannattaa myös muistaa että Kuluttajaviraston lakimies postitti blogin ensimmäisiin artikkeleihin viranomaisen kannanoton toiminnasta joka on itse asiassa aika pitkälle vantaan käräjäoikeuden näkemyksen mukainen.

Minusta on tärkeää että autoilijoille on kerrottu yksityisen valvonnan juridinen epäselvyys sekä perusteet ja mahdollisuudet sille miksi autoilijan ei tarvitse eikä pidä maksaa valvontamaksua. Kaiken kukkuraksi Vantaan käräjäoikeus oli samaa mieltä maksuvelvollisuudesta sekä ajoneuvon kuljettajaan liittyvästä näyttövastuusta. Blogi näyttää jo 2006 vaatineen asian käsittelyä oikeudessa, mutta valvontayhtiöillä kesti 3 vuotta ennen kuin katsoivat tarpeelliseksi kokeilla oikeudessa onneaan.

Maailma on täynnä hörhöjä jotka ottavat kohteeksi milloin kenenkin. Suurempi todennäköisyys joutua tällaisen toiminnan kohteeksi on juuri silloin kun perustaa matkimalla (parkcom oli ensin) rahastustarkoituksessa lain harmaalla alueella toimivan yrityksen ja sen jälkeen yrittää ihmisiä täysin lakiin perustumattomilla väitteillä saada maksamaan maksuja jotka kuka tahansa selvällä järjellä varustettu ihminen tajuaa kyseenalaisiksi. Parkpatrolin osalta kyse ei ole mistään muusta kuin uudesta keinosta yrittää kehittää rahaa jostain omistajalleen joka suomen kuvalehden mukaan on ulosotossa todettu varattomaksi.

Sitäpaitsi se edellä mainuttu uutinen tästä Lauri Mustosen uhkailusta se vasta on hyvin yksipuolinen. Toiminta on tietenkin sellaiseen tuomittavaa mutta kaikilla kolikoilla on toinenkin puoli silloin kuin kyse on rahasta ja saatavista.

Anonyymi kirjoitti...

"Ammatin turvallisuusriskit ovat muuten aika pitkälti samanlaisia kuin kunnallisilla pysäköinninvalvojillakin sillä erotuksella, että kunnallinen pysäköinninvalvonta mielletään kuitenkin positiivisemmaksi kuin tämä yksityinen toiminta."

Taitaapi lisäksi kunnallinen valvoja olla virkamies, jonka uhkailusta ja pahoinpitelystä saa huomattavasti ankaramman rangaistuksen kuin yksityisen valvojan. Kunnallisen valvojalla on yleensä lisäksi käytössä kaupungin oma lakimies ym. PP/PC tuskin korvaa lotkauttaa jos heidän valvojaa sattuu joku lyömään nenään.

Anonyymi kirjoitti...

Kaikki ryhmät, kenelle on lain mukaan annettu valtaa, nauttivat myös korkeammasta suojasta joutuessaan hyökkäyksen kohteeksi töissä tai työasemansa takia.

Mutta tässä asiassa PP ja PC sanovat varmaan, että heidän työntekijöihinsä ja johtohenkilöihin hyökkäykset täyttävät paitsi normaalit laittoman uhkauksen/pahoinpitelyn tunnusmerkistön, mutta myös lain harmaalla alueella toimivan yksityisen pysäköinninvalvontafirman lait. Että häkki heilahtaa yksityiseen vankilaan, jossa joudut maksamaan sängystä ja katosta.

Anonyymi kirjoitti...

Palataampa itse artikkeli aiheeseen. Tässä netistä löydetyt ohjeet siitä miten menetellä poliisikuulustelussa.

Lähde: http://64.233.183.104/search?q=cache:Y2QO8n7a4QoJ:jk666.webng.com/underground/miten_kayttaytya_kuulustelussa_pidatyksessa_ja_kotietsinnassa.doc+poliisin+oikeus+kotietsint%C3%A4%C3%A4n&hl=en&ct=clnk&cd=3&gl=no

Miten käyttäytyä kuulusteluissa, pidätettäessä ja kotietsinnässä poliisin kanssa.

(VAROITUS! Seuraava teksti ei ole mikään AINOA OIKEA tapa ja yleensäkin kannattaa soveltaa kaikkia ohjeita tarpeen mukaan jos siihen vaan pystyy.)

Seuraavat ohjeet on napattu lehdestä, jossa neuvotaan miten käyttäytyä kuulusteluissa, pidätettäessä ja kotietsinnässä. Osa on aika itsestään selviä ja jopa typeriä neuvoja ainakin niille ihmisille, jotka osaavat itsekin ajatella. Ohjeet on yleispäteviä kaikkiin kyseisiin tapahtumiin, mutta ohjeet kuitenkin sopivat erittäin hyvin "paatuneelle piraatille" joten tässä ovat: (osa on turhaa piraateille, mutta ei niistäkään haittaa ole)

Kun sinut pidätetään, joudut antamaan nimesi, osoitteesi ja henkilötunnuksesi. Henkilökohtaiset tavarasi otetaan säilöön. Sinut laitetaan putkaan odottamaan vuoroasi. On tärkeää että muut saavat kuulla pidätyksestäsi. Kuulusteluissa poliisi haluaa sinun vastaavan sinua kohtaan esitettyihin syytteisiin. JOS POLIISILLA ON TARPEEKSI TODISTEITA SINUA VASTAAN, HEIDÄN EI TARVITSE KUULUSTELLA SINUA.

Jos poliisi haluaa kuulustella sinua, olet hyvässä asemassa. Ainoa keino säilyttää tämä asema on olla ryhtymättä keskusteluihin poliisin kanssa ja vastaamalla "EN KOMMENTOI" kaikkiin kysymyksiin. JOS POLIISILLA ON TARPEEKSI TODISTEITA, LAUSUNTOSI VOI VAIN LISÄTÄ TODISTEITA SINUA VASTAAN.

Kun poliisi kuulustelee, he tekevät kaikkensa hämmentääkseen sinua. Heidän kysymyksensä eivät välttämättä liity rikokseen. He yrittävät pehmittää sinua. Älä vastaa mihinkään kysymyksiin. Poliisi yrittää vedota heikkoihin kohtiisi kuten perheeseen ja ystäviin, mutta älä lankea heidän ansoihinsa, vaan vastaa vain "EN KOMMENTOI". Alä hyväksy kuulustelua, jos ei avustaja ole paikalla ja muista "en kommentoi", vaikka avustajasi käskisi sinua puhumaan. Hyvä avustaja ei sitä tee.

Poliisit luottavat ihmisten hyväuskoisuuteen. Pysy tiukkana ja he luovuttavat. Heillä on monia keinoja saada sinut puhumaan, joten sinun on tärkeää tietää mitä teet. Sinun täytyy olla valmistautunut.

1. Älä anna lausuntoja

2. Älä ajaudu muutenkaan keskusteluihin poliisin kanssa

3. Hanki avustaja

4. Pysy tyynenä ja rauhallisena

5. Jos sinua pahoinpidellään, mene lääkäriin ja hanki kirjoitettu raportti vammoistasi. Ota poliisien nimet ylös.

Kun et sano mitään poliisiasemalla, voit jälkeenpäin miettiä omaa tarinaasi ja alibiasi.

MUISTA ETTÄ AINOA KEINO SÄILYTTÄÄ HYVÄ ASEMA ON OLLA AJAUTUMATTA KESKUSTELUIHIN POLIISIN KANSSA JA VASTAAMALLA "EN KOMMENTOI" KAIKKIIN KYSYMYKSIIN.

-EN KOMMENTOI-

Kuka tahansa meistä voi joutua kuulusteluihin ja poliisin epäillyksi jo pelkästään siitä syystä, että toimii aktiivisesti jossakin kansalaisjärjestössä. Yrittäessään painostaa ihmisiä kertomaan kaiken tietämänsä poliisilla on monenlaisia keinoja käytettävänään. Ainoa keino, millä voimme taistella poliisin mielivaltaa vastaan ja turvata yksityisyytemme on tietää oikeutensa ja myös vaatia niitä. Tiedon puute ja hyväuskoisuus ovat poliisin vahvimmat aseet.

-KUULUSTELUT-

1. On hyvin yleistä ettei poliisi kerro sinulle kaikkia oikeuksiasi. Vaadi ennen kuulustelujen alkua saada nähdä oikeutesi paperilla. Poliisi ei niitä mielellään näytä, mutta sinulla on siihen oikeus. Pidä myös huoli siitä, että kaikkia sinun oikeuksiasi kunnioitetaan.

2. älä koskaan mene kuulusteluihin yksin, ilman ystävää tai (jos olet epäiltynä) asianajajaa. Todistajaksi kuulusteluihin ei kuitenkaan kelpaa sellainen, jota voitaisiin myös kuulustella asiassa.

3. Vaadi saada tietää, oletko asiassa epäilty vai todistaja.

4. Jos olet kuulusteluissa todistajan asemassa, sinulla on velvollisuus vastata niihin kysymyksiin, jotka liittyvät asiaan. Vaadi poliisia peruste- lemaan jokainen kysymyksensä. Asiaan liittymättömiin kysymyksiin ei tarvitse, eikä kannatakaan, vastata.

5. Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse todistaa itseään vastaan. Mikäli olet todistajana kuulusteluissa ja kysymyksiin vastaaminen on sinusta epämiellyttävää, voit ilmoittaa "En voi vastata, koska pelkään itse joutuvani syytteeseen". Tällöin sinua todennäköisesti aloitetaan kuulustelemaan epäiltynä, mutta mikäli noudatat kaikkia tässä tekstissä annettuja ohjeita, ei sinulla ole mitään hätää.

6. Jos sinua kuulustellaan rikoksesta epäiltynä, sinun ei tarvitse vastata yhteenkään kysymykseen. Kaikkea, mitä kerrot, käytetään sinua vastaan. Vaikka olisitkin syytön, "EN KOMMENTOI" on ehdottomasti paras vastaus. Poliisin pitää pystyä todistamaan sinut syylliseksi, sinun ei tarvitse todistaa syyttömyyttäsi.

7. Yrittäessään saada sinut puhumaan poliisi kyselee mielellään kaikenlaisia epäasiallisia kysymyksiä, esim. ulkonäöstäsi. Vaadi, että kaikki sinulle esitetyt epäasialliset kysymykset kirjataan kuulustelupöytäkirjaan, vaikka et vastaisikaan niihin.

8. Älä koskaan kerro kenenkään muiden nimiä.

9. Älä vahvista mitään epäilyjä muista ihmisistä tai itsestäsi.

10. Viattomia kysymyksiä ei ole. Poliisin tehtävänä on saada joku ihminen ja kaikki, mitä he tekevät ja sanovat, on harkittua.

11. Älä koskaan luota poliisiin. Hyvin yleinen keino voittaa kuulusteltavan luottamus on "hyvä poliisi - paha poliisi" asetelma. Toisen poliisin vittuillessa ja uhkaillessa sinua toinen esittää reilua ja ymmärtäväistä kaveria, jolle on muka paljon "harmittomampaa" tehdä tunnustus.

12. Epäile aina kaikkea.

13. Ennen kuin allekirjoitat kuulustelupöytäkirjan, tarkista se huolella. älä allekirjoita pöytäkirjaa, jos olet vähääkään eri mieltä sen kanssa. Sinulla on oikeus vaatia siihen muutoksia.

14. Älä puhu poliisin kanssa yhtään mitään ylimääräistä kuulustelujen ulkopuolella. Tätä keinoa käytetään aina.

15. Levitä sanaa siitä, että sinua on kuulusteltu, myös muihin kaupunkeihin

16. Jos saat kutsun kuulusteluihin, sinulla on oikeus vaihtaa sinulle sopimaton ajankohta. Kuulusteluihin on kuitenkin pakko saapua, mikäli olet saanut kutsun esim. puhelimitse tai kirjallisesti postitse. Toisaalta, poliisin jättämiin soittopyyntöihin ei kukaan velvoita vastaamaan, eikä mikään laki vaadi ketään olemaan jatkuvasti kotona tai yhteydessä kotiinsa. Eli jos ei satu olemaan kotona kuulustelukutsun saapuessa, ei sinun tietenkään tarvitse mennä niihin.

-PIDÄTYS-

1. Vaadi heti nähdä oikeutesi paperilla. Pidätetyn oikeudet pitäisi löytyä jokaisesta putkasta, mutta käytännössä näin ei välttämättä ole.

2. Hanki heti kunnon asianajaja. Jos et tunne entuudestaan ketään asianajajaa, sellainen löytyy mm. yleisestä oikeusaputoimistosta tai puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Täysin tuntemattoman ottaminen on kuitenkin arveluttavaa, koska et tiedä miten hän suhtautuu ko. rikokseen. Voit myös määrätä jonkun vapaana olevan ystäväsi (jota ei epäillä samasta rikoksesta) toimimaan asiamiehenäsi, jotta hän etsisi sinulle asianajajan.

3. Älä luota asianajajaan. Kunnon asianajaja ei kysele turhia, eikä neuvo sinua tekemään vastoin omaa tahtoasi.

4. Jos et ole täysin tyytyväinen asianajajaasi, vaihda hänet.

5. Yritä saada sana vankilan/putkan ulkopuolelle, että sinut on pidätetty. Jos vaadit, niin poliisilla on velvollisuus ilmoittaa olinpaikastasi vanhemmillesi, sisaruksillesi tai tyttö- tai poikaystävällesi (kihlatulle).

6. Älä suostu yhteenkään kuulusteluun ilman asianajajaasi.

7. "En kommentoi" -vastaus on ehdottomasti paras tapa lyödä kapuloita rattaisiin tutkimuksiin, ja näin autat parhaiten itseäsi ja niitä, jotka mahdollisesti ovat vielä vapaana.

8. Älä kerro poliisille mitään myöskään kuulusteluiden ulkopuolella.

9. Älä usko poliisia, että sinut pidetään muka pidätettynä kolme päivää ja sitten vangitaan tutkimuksien ajaksi, jos et kerro mitään. Jos poliisilla ei ole todisteita sinua vastaan. heidän on pakko päästää sinut menemään. Tunnustamalla et paranna asemaasi yhtään.

-KOTIETSINTÄ-

1. Ennen kuin päästät poliiseja sisälle vaadi nähdä kirjallinen kotietsintälupa, tai jos heillä on vain tutkinnanjohtajan suullinen lupa, soita poliisiasemalle, ja tarkista se.
(pyydä näyttämään myös virkamerkki)

2. Ota kaikkien poliisien nimet ylös ja kellonajat siitä, milloin he tulivat ja lähtivät.

3. Sinulla on oikeus seurata, kun poliisi penkoo asuntosi läpi. Kutsu paikalle myös todistaja, esim. naapuri, jos et muuta keksi, todistamaan, kuinka poliisi rikkoo ihmisten yksityisyyttä.

4. Vaadi poliisia riisumaan kenkänsä kun he tulevat kotiisi.

5. Tee muistio kaikesta, mitä poliisit takavarikoivat.

6. Älä juttele turhaan poliisin kanssa.

Poliisi on riippuvainen saamistaan lausunnoista. Niin kauan kuin sillä ei ole todisteita ketään vastaan tutkimukset eivät etene. Jos kaikki yrittävät todistella syyttömyyttään poliisi pääsee helposti oikeille jäljille. Paras apu kaikille piraateille on, että jokainen vaikenee kuulusteluissa kuin muuri. Puhumalla saatat pilata jonkun toisen tarinan. Vastaa ainoastaan "EN KOMMENTOI" kaikkiin kysymyksiin, vaikka olisitkin syytön.

Anonyymi kirjoitti...

sellainen ongelma...
nimeni on sanottu poliisikuulusteluissa, että olisin käskenyt henkilön a. mennä tekemään jotain henkilölle b. ja henkilö a. on tehnyt. henkilö a. on myös saanut kerättyä joukon ihmisä puolelleen jotka ovat myös väittäneet minun käskeneen tehdä näin. en ole käskenyt, enkä syyllistynyt mihinkään.
rikos on menossa käräjille, minua ei ole keraakaan kuulusteltu asiasta.
voiko jonkun nimen todellakin sanoa poliisikuulustelussa? eikö se ole väärin?? mitä voin tehdä?
ei kai minua voida kutsua käräjille, todistamaan tai kuultavaksi? jos edes poliisi ei ole kuulustellut??

Anonyymi kirjoitti...

Missä vaiheessa määritellään esim. raiskauksen vakavuus? Pakottaminen seksuaaliseen tekoon (eli ns. lievä raiskaus) ei ole yleisen syytteen alainen eli jos uhri pelotellaan hiljaiseksi eikä hän halua syyttää, niin tekijä pääsee kuin koira veräjästä.

Määritteleekö syyttäjä kuinka vakava teko on?

Ja muuten, v-94 asti oli täysin laillista raiskata aviopuolisoaan.