Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

lauantaina, helmikuuta 14, 2009

Kotirauhan suojaa rikotaan räikeästi opiskelija-asuntoloissa

"Eilen nuo valvojat keksi jo tunkeutua vessaan kun olin kusella samaan aikaan, kun ne räpsähti sisälle." (lainaus lukijan kirjeestä)

"Jokaiseen asuntoon tunkeudetaan jokaisena arkipäivän aamuna tarkastamaan kouluun lähtemiset." (lainaus lukijan kirjeestä)

"Asuntolaissa asuu myöskin vaikeasti vammaisia, jotka ei osaa tai pysty sanomaan missään kohtaan vastaan" (lainaus lukijan kirjeestä)

"Olin menossa kymmeneen kouluun ja vahti iski kesken unieni kämppään vähän ennen yhdeksää. Kuulin kyllä hänen tulonsa, mutta päätin olla reakoimati. Hän kuitenkin päätti alkaa metelöimään ja herättelemään. Alkoi siinä sitten tivaan, että menenkö kymmeneen ja vastasin hyvin ylimielisesti, että ehkä menen. " (lainaus lukijan kirjeestä)

Suomessa kotirauha on perustuslaissa (11.6.1999/731, 10§) ja rikoslaissa (9.6.2000/531, 24 luku 1§-2§, 11§) turvattu ja taattu oikeus jokaiselle Suomessa asuvalle henkilölle. Ihmisillä on oikeus olla ja elää rauhassa kenenkään häiritsemättä siinä piirissä jota voidaan katsoa hänen sen hetkiseksi kodikseen. Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat kaikki oikeusjärjestyksessä hyväksytyllä tavalla asumiseen tarkoitetut tilat. Esimerkiksi asunnot, kesämökit, lomasunnot, hotellihuoneet, asuntovaunut, asuttavat alukset, laivat sekä edellämainittujen asuintilojen välittömässä yhteydessä olevat yksityisalueet kuten pihat ja kerrostalojen porraskäytävät. Asumisen ei myöskään pääsääntöisesti tarvitse olla vakinaista, riittää että henkilö oleskee kyseisellä alueella. Henkilö joka luvatta tunkeutuu kotirauhansuojaamalle alueelle on velvollinen välittömästi kehoitettaessa poistumaan alueelta. Jotta kotirauhan rikkominen olisi rangaistavaa, teon tulee olla oikeudeton.

Joissakin opiskelija-asuntoloissa ovat yleistyneet lainvastaiset järjestyssäännöt ja asuntolan omien järjestyssääntöjen lainvastainen tulkinta, jonka mukaan ohjaajalla tai valvojalla on oikeus tunkeutua asuntoon ilman erillistä lupaa omilla avaimilla. Tällaisia tilanteita ovat olleet esimerkiksi tarkastuskäynnit kun epäillään asunnossa ylimääräisiä vieraita, tarkastetaan aamulla ovatko kaikki oppilaat läheneet kursseille, sijanneet vuoteensa, siivonneet asuntonsa, onko valoja jätetty päälle tai ikkunoita auki. Joissakin tapauksissa jopa tiedotteet ja viestit tuodaan suoraan omilla avaimilla asuntoihin sisälle.

Asuntolatoimintaa tarjoavia oppilaitoksia on paljon. Joissakin oppilaitoksissa järjestyssäännöt ovat varmasti lainmukaisia ja opiskelijoiden oikeuksia kunnioitetaan. Joistakin oppilaitoksista on tullut valituksia hyvinkin mielivaltaisisista otteista. Seuraavassa on esimerkin vuoksi otteita Invaliidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen opiskelija-asuntojen järjestyssäännöistä. Vastaavankaltaisia järjestyssääntöjä on myös lukuisissa muissa opiskelija-asuntoloissa.

1§ Opiskelija-asuntolat ovat osa oppilaitoksen toimintaa ja niihin ulottuu sekä oppilaitoksen hallinto- että valvontaoikeus ja –velvollisuus. Opiskelijoiden asumista näissä asuntoloissa säätelevät: voimassaolevat lait ja asetukset, opiskelija-asuntoloiden järjestyssääntö, koulutuskeskuksen henkilökunnan erikseen antamat ohjeet

2§ Asuntolapaikka on tarkoitettu säännöllistä asumista varten

6§ Koska oppilaitoksella on vastuu asuntolatoiminnasta, on henkilökunnalla asuntolatoimintaan liittyvissä asioissa oikeus käydä kaikissa asuntolatiloissa

Opiskelija-asunnot ovat kyseisten opiskelijoiden sen hetkisiä asuinpaikkoja, koteja, ja siten täysimääräisesti kotirauhan suojaamia paikkoja. Valvojilla tai ohjaajilla ei ole oikeutta tunkeutua asuntoihin omilla avaimillaan. Edellämainituissa säännöissä vedotaan oppilaitoksen hallinto- että valvontaoikeuksiin ja niiden muodostamaan velvollisuuteen toteuttaa hallinto- ja valvontamenettelyä käytännössä. Samoissa säännöissä kerrotaan asuntojen olevan nimenomaisesti säännölliseen asumiseen tarkoitettuja - opiskelijoiden opiskeluajan kodiksi soveltuvia asuntoja. Vaikka oppilaitoksella onkin vastuu asuntolatoiminnasta ei se anna henkilökunnalle oikeutta edes asuntolatoimintaan liittyvissä asioissa käydä kaikissa asuntolatiloissa täysin ennalta ilmoittamatta.

Asiaa voidaan katsoa myös oppilaitoksen näkökulmasta. Oppilaitoksella on velvollisuus valvoa järjestystä lain suomin keinoin ja yksi tapa pyrkiä valvomaan on luoda järjestyssäännöt joiden noudattamisella pyritään järjestyksen ylläpitoon sekä kaikkien viihtyvyyteen asuntolassa. Järjestyssäännöt eivät ohita lain määräyksiä. Velvollisuus valvoa järjestystä tai sääntöjen noudattamista ei oikeuta lain rikkomiseen. Sääntöjä ei voi rakentaa tai tulkita sen perusteen mukaisiksi, että se antaisi mitkä tahansa keinot valvojien käytettäväksi varsinaisen valvonnan ja valvonnan päämäärien saavuttamiseksi. Oppilaitoksen näkökulmasta on tietysti helpointa jos valvoja vain kävelee asuntoon sisään omilla avaimillaan. Oppilaan kannalta tämä loukkaa hänen perustuslaillisia oikeuksiaan kotirauhaan ja yksityisyyteen. Voi vain kuvitella minkälaisen paineen alla opiskelijat elävät jos omassa kodissaan joutuu pelkäämään suihkussa käyntiä sen takia että valvoja voi koska tahansa rynnätä sisälle ilman mitään ennakkoilmoitusta.

Oppilaitoksen valvojilla voi olla perusteltu syy päästä sisään opiskelija-asuntoon, mutta silloinkin asiasta pitää pääsääntöisesti sopia erikseen asukkaan kanssa. Mikäli asukas ei ole kotona, valvojalla ei ole myöskään omin luvin oikeutta tarkistaa asuntoa. Jos tarve päästä asuntoon on ilmeisen äkkinäinen, voitaneen soveltaa samankaltaisia perusteita, jotka on säädetty osakkeenomistajan ja vuokralaisen osalta asunto-osakeyhtiölaissa ja asuinhuoneiston vuokrauksesta säädetyssä laissa. Vastaavat syyt ovat perusteltu myös hallituksen esityksessä ( HE 184/1999) kotirauhasta. Tällaisia syitä voisivat olla kiireellisten korjaustöiden tekeminen tai esimerkiksi putkivuoto. Ilman edellämainittua äkkinäistä syytä asuntoon tunkeutuminen täyttää kotirauhan häirinnän tunnusmerkit.

Seuraavaksi tietysti valitetaan siitä kuinka vaikeaa on saada juhlivaa opiskeluporukkaa kuriin jos asuntoihin ei saa mennä omilla avaimilla tai oppilaitokselta riistetään pois menettelytavat asuntolan valvomiseksi. Teknisesti katsoen oppilaitokselta ei voi riistää pois menettelytapaa joka itsessään on jo lainvastainen. Suomessa poliisi on viranomainen jolla on oikeus tietyin laissa määritellyin edellytyksin mennä asuntoihin sisälle. Oppilaitos voi tarvittaessa pyytää virka-apua poliisilta, mutta oppilaitoksella ei milloinkaan ole oikeutta ottaa viranomaisille tarkoitettua valtaa itselleen.

Alkuperäisen hallituksen esityksen (HE 184/1999) mukaisesti jopa tilapäiseen majoitukseen tarkoitetut teltat, asuntovaunut ja rekka-auton vetovaunu (mikäli vetovaunussa on nukkumiseen tarkoitettu osa) ovat kotirauhan suojaamia paikkoja. Asumiseen käytetyille tiloille asetettu vaatimus, että niiden tulee olla asumiseen tarkoitettuja oikeusjärjestyksessä hyväksytyllä tavalla, merkitsee sitä, että esimerkiksi toisen maalla telttaileva saadaan kotirauhan suojan estämättä poistaa alueelta, jos leiriytymisen kesto ilman lupaa ylittäisi sen, mitä jokamiehen oikeuksien perusteella pidetään hyväksyttävänä. Rikoslain ja hallituksen esityksen rikoslain muuttamiseksi osalta on selvää, että opiskelijoiden käyttämät oppilaitoksen tarjoamat majoitustilat ovat oikeusjärjestyksen mukaisesti hyväksyttäviä asuinpaikkoja ja siten kotirauhan suojaamaa aluetta.

En väitä että kaikki opiskelija-asuntolat ovat samanlaisia, mutta mikäli kotirauhan rikkomiset jatkuvat omassa opiskelija-asunnossasi kannattaa ensin selkeästi kieltää valvojaa tulemasta asuntoon ilman lupaa. Mikäli valvoja kiellosta huolimatta tunkeutuu asuntoon kannattaa asiasta tehdä rikosilmoitus ja vaatia oppilaitokselle sekä kyseiselle valvojalle rangaistusta. Kotirauhan rikkominen on asianomistajarikos ja rangaistuksen vaatiminen on edellytys asian tutkimiselle.

Lue myös:
Kiinniotto-oikeus ja itsepuolustus
Sananvapautta ja loukattua kunniaa
Rikosilmoitusta ja esitutkintaa
Oikeus päästä asuntoon

85 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Niimpä, kerrankin osu blogi naulankantaan. Ongelma vain on tässä että kukaan ei välitä. Tämä on muodostunut käytännöksi eikä kukaan korviaan lotkauta asialle. Vähän samoin kuin yksityinen sakotus meinasi muodostua käytännöksi. Varmaan jonkun pitäisi tehdä "Saviarot" tällä alueella jotta lain vastaiset tunkeutumiset asuntoihin saataisiin loppumaan.

Itse asuskelen opiskelijakämpässä länsi-suomessa. Meininki on aika lailla samanlaista vaikka kuinka asiasta valittais.

Anonyymi kirjoitti...

Mä kans asun opiskelijakämppä solussa, jaan sen parin muun kanssa. Kämppä on oppilaitoksen, ei sinne ketään änge ilman lupaa. Toi on kyllä käsittämätöntä jos pitää paikkansa

Anonyymi kirjoitti...

Asuntolaissa asuu myöskin vaikeasti vammaisia, jotka ei osaa tai pysty sanomaan missään kohtaan vastaan

Täh? Et voi olla tosissas?

Vesa Linja-aho kirjoitti...

Vaikka kotirauhan rikkominen on asianomistajarikos, niin eikös noista tunkeutumisen mahdollistavista säännöistä jo voisi kannella oikeuskanslerille (tjsp.) - jos kyseessä on valtion (valvoma) oppilaitos?

"Tarkistetaan että on mennyt tunnille aamulla" - ei hyvää päivää. Eikö tätä voi tarkistaa luokassa?

Tämä on sellainen asia, että saattaisi kiinnostaa lehdistöäkin, eli ei muuta kuin vinkkiä sisään.

Vasemmistopiipittäjäksi leimaamista odotellessa... :-)

Anonyymi kirjoitti...

Eikös tästä voi ainakin valittaa oikeusasiamiehelle? Sehän käsittelee juuri lainkäytöm valvontaa tai jotain sellaista. Mutta kyllä rikosilmoituskin olis paikallaan. Itse en koskaan ole asunut opiskelijakämpässä mutta kyllä tollasen tunkeutumisen osalta katsoisin että minulla on "pakkokeinolain" ja "rikoslain" mukainen oikeus suojella itseäni esim. hätävarjelun keinoin ja heittää se valvoja pihalle.

Anonyymi kirjoitti...

Joku kysy, että onko tarina tosi? Se on tosi. Minä itse olen antanut jutun tiedoksi blogille. Että terviisiä vain Jussilta sinne Liimataiselle (Asuntolan vastuuohjaaja), jos sattuu lukemaan tätä blogia ja kommentteja. Olenhan antanut tiedoksi nyt Liimataiselle tästä kirjoituksesta.

Olen myöskin miettinyt, että onko vierailuajatkaan ihan ok tai se, että voi tulla varoitus jos tulee naapurikämpästä kylästä 23 jälkeen?

Olen kuitenkin tekemässä rikosilmoituksen asiasta. Oikeuskanslerit sun muut voi siinä mielessä unohtaa, koska niillä ei ole yksinkertaisesti riittäviä keinoja puuttua toimintaan, jollei huomautus riitä.

Anonyymi kirjoitti...

Ei voi pitää paikkansa!!!! Ei kai ny missään koulussa tolla tavalla tunkeuduta asuntoihin. Onks toi Invaliidiliiton Järvenpään koulutuskeskus jotenkin natsismin pesäpaikka vai muuten vain fasistinen yhteisö. Ei herrajumala ...

Anonyymi kirjoitti...

Eilen nuo valvojat keksi jo tunkeutua vessaan kun olin kusella samaan aikaan, kun ne räpsähti sisälle

Siis tapahtuuko suomessa tollasta? Pitäiskö minun opiskelijana suostuu tollaseen. Ei kuule tule tapahtumaan, vetäisin saman tien turpaan ja kunnnolla. Vittu, mun kämppä ja sillä siisti, sinne ei natsipellet hyppele.

Anonyymi kirjoitti...

Jos noi jutut pitää paikkansa, ei tässä ole rikoksen toteutumisen suhteen mitään epäselvää. Rikosilmoitus poliisille. Poliisin on pakko suorittaa esitutkinta koska perustuslaissa turvattua kotirauhaa on rikottu selkeästi. Esitutkinnan valmistuessa homma menee syyttäjälle jonka on pakko viedä asia eteenpäin tuomioistuimen käsittelyyn. Tämä jos siis noi kerrotut esimerkit ovat todellisia. Tuomioistuimen päätökset ovat tietysti sitten asia erikseen, mutta veikkaisin että ei sekään pajatso voi perustuslakia ja kotirauhaa ohittaa tuosta vain.

Anonyymi kirjoitti...

Jaa, tiedä häntä. Suomen hallitus, ministerit ja erityisesti mister Stasi, anteeksi Sasi pyyhkivät tällä hetkellä perseellään perustuslakia, joten en olisi hämmästynyt mistään. Kuten blogikin on ansiokkaasti tänä vuonna kirjoittanut. Suomi on malli esimerkki eurooppalaisesta pohjasakasta jossa ei ole mitään kunnioitusta yksilön oikeuksia eikä ihmisoikeuksia kohtaan. Ei kai se suomi muutoin niistä tuomioita oikein kalastelisi ihmisoikeustuomioistuimesta.

Anonyymi kirjoitti...

Ei kenenkään kotiin voi noin tunkeutua. Täysin käsittämätöntä, Olen sanaton.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Suosittelen, että jokainen vuokralla asuva vaihtaa ulko-oven lukon sellaiseksi, johon käy vain yksi avain ja se avain ja sen kopiot ovat omassa hallinnassa. Säilyttäkää alkuperäinen lukko ja avaimet poismuuttoa varten.

Vaihtoehtoisesti voi asennuttaa/asentaa ns. turvalukon, mutta sen sekä avaimet joutunee luovuttamaan poismuuttaessa vuokranantajalle.

Syy tähän on se, että edellisillä asukkailla voi olla avaimista kopioita (Abloyn Classic, Profile ja Disklock avaimia voi kopioida täysin vapaasti eikä muidenkaan kopioiminen hankalaa ole) ja lisäksi kerrostaloissa ja vastaavissa ulko-oveen käy parhaimmillaan taloyhtiön yleisavain, talokohtainen yleisavain, rappukohtainen yleisavain, huolto-yhtiön avain ja lisäksi asukkaan/asukkaiden omat avaimet.

Tästä TOAS:n asunnosta vaihdoin ulko-oven lukon omaani, sillä täällä on alkuperäiset Abloy Profilet ovissa, joihin saa avaimia teetettyä/tehtyä ihan kävelemällä lähimpään avainpalveluun. Lisäksi ulko-oven avainpesän purkaessani huomasin, että koska kyseessä on kolmen ison kerrostalon muodostama taloyhtiö, sarjoituslogiikan takia oveemme kävisi peräti 80 erilaista avainta, vaikka se todennäköisesti on tarkoitettu vain noin viidelle eri avaimelle. Loput ovat ns. haamuavaimia, joita isoissa sarjoituksissa pakostikin tulee.

Anonyymi kirjoitti...

"Suosittelen, että jokainen vuokralla asuva vaihtaa ulko-oven lukon sellaiseksi, johon käy vain yksi avain ja se avain ja sen kopiot ovat omassa hallinnassa."

Saako sen muka noin vain vaihtaa ilman omistajan lupaa?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Saako sen muka noin vain vaihtaa ilman omistajan lupaa?"

Saa, se vastaa samaa kuin turvalukon asentaminen. Sinähän siinä vuokralla olet, sinulla on lukkoon siis "käyttöoikeus".

Tietysti alkuperäinen pesä pitää laittaa talteen avaimineen ja vaihtaa se siihen takaisin poismuuton yhteydessä, tai joudut korvaamaan sekä avaimet että sarjoituksen.

Anonyymi kirjoitti...

Olipas mielenkiintoista juttua. Itse en ole koskaan tuollaisissa asunut enkä enää tule asumaankaan.

Mutta tämä on ehdottomasti asia, joka on korjattava pikimmiten.

Anonyymi kirjoitti...

Myös HOASilla ainakin "ennakkoon ilmoitettujen" huoltojen asialla huoltomiehet kävelevät suoraan sisälle parin ovikellon soiton jälkeen.

Sinänsä, jos käyntiin on pätevä syy ja siitä on ilmoitettu etukäteen, niin kaikki on kunnossa, mutta HOAS ei vaivaudu tarkistamaan, että onko ilmoitus tehty [i]nykyiselle[/i] asukkaalle.

Esimerkiksi taannoin oli tilanne, jossa ilmoitus oli (kuulemma) tehty 3 viikkoa sitten, mitä ei tietenkään ollut saanut, koska oli muuttanut asuntoon vasta pari viikkoa aiemmin. Onko se niin vaikeaa tarkastaa, onko kohteista jonkun vuokrasopimus päättymässä ja siten mahdollista, että huolto-ajankohtana siellä on uusi asukas??

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Onko se niin vaikeaa tarkastaa, onko kohteista jonkun vuokrasopimus päättymässä ja siten mahdollista, että huolto-ajankohtana siellä on uusi asukas??"

Tai tekisivät fiksummin ja ulko-oveen ilmoitus hyvissä ajoin (muutama viikko) tulevasta korjaus-/huoltotoimenpiteestä.

TOAS ainakin on mukava tässä asiassa, heiltä tulee hyvissä ajoin ilmoitukset ja kysyvät kyllä puhelimessakin, että saako tulla yleisavaimella.

Anonyymi kirjoitti...

Voisi olla kyllä Liimatainen (artikkelissa esiintyvän oppilaitoksen vastaava valvoja) innoissaan kun vaihtaisin kokonaan lukot oveen.

Olisi sinänsä mielenkiintoista katsoa nekin kortit.

Mutta mitäs mieltä muut ovat säädöksistä, joilla määrätään jopa vierailuajat? Siis tuolla asuntolassa on järkkäreissä vierailuajat, jotka alkavat vasta kello 15 muistaakseni. En ole itse niitä noudattanut, koska erinäisistä syistä minulla ei yksinkertaisesti koulua edes ole aian kello 15 saatika 16:en.

Yksi mielenkiintoinen juttu oli, ettei tietysti asuntolassa saa vieraat yöpyä, kuin erityisellä anomuksella ja silloinkin asiasta pitää ilmoittaa kolme päivää ennen ja yömaksu on 9 eur/vieras.
Eli minun pitäisi kolme päivää ennen osata kertoa, josko minun vakituiseen asumiseen tarkoitettuun kämppään on tulossa ravintolaillan jälkeen vaikka joku nainen baarista ja tästäkin lystistä maksan 9 euroa.

Anonyymi kirjoitti...

Siis minkälainen se opiskelijakämppä siellä Järvenpäässä on? Minkä takia yleensä on järjestyssäännöt siitä että ei saa olla vieraita tai miksi pitää maksaa 9 euroa yö vieraasta? Siis mikä kustannus oppilaitokselle aiheutuu asukkaan yövieraasta. Kyllä tuntuu siltä että Järvenpäässä ollaan pahasti vikasessa ja täysin mielivaltasessa ympäristössä jos tuollaisia säännöksiä on tehty. En usko että on mitään laillista oikeutta rajoittaa väliaikaisia vieraita jos niistä ei häiriötäkään ole. Asuntoihin tunkeutuminen nyt on aivan selvä juttu minä ainakin marssisin tekemään rikosilmoituksen välittömästi.

Anonyymi kirjoitti...

Kyseisen laitoksen sivuilta:

Asuntolat sijaitsevat koulutuskeskuksen läheisyydessä Järvenpään keskustassa. Suurin osa 170 asuntolapaikasta on yhden hengen huoneita, joissa on oma wc ja suihku. Lisäksi asuntolassa on muutamia soluasuntoja.

Kyllä nuo ihan normaalilta kämpiltä vaikuttavat. Onko oppilaitos perustellut millään miksi heillä on tarve lakia rikkovaan menettelyyn?

Anonyymi kirjoitti...

Ne asunnot on ihan yksityisiä. Joitakin soluasuntoja on, mutta suurimmaksiosaksi ne on täysin yksityisiä, joihin kuuluu vessa suihkuineen.
Yhteinen keittiö on kerroksittain.

Alkoholin käyttö ja hallussapito on kiellettyä. Tämä säädös tosin on ollut jo todella pitkään ilmeisesti jokaisessa oppilasasunnossa koko Suomessa. Eri asia on sitten miten laillista on senkään rajoittaminen täysin vakituisessa asunnossa.

Myöskin pidemmillä (yli 3 päiväsissä) sairaslomissa on lähdettävä asunnosta pois, sekä joka kolmas viikonloppu.
Pidemmät lomat on asunto oltava tyhjillään. Yli kuukauden pitkissä (kuten työharjoittelujaksot) asumatta olemisessa koko asunto pitää luovuttaa kokonaan pois siksi aikaa, kunnes taas palaa. Kesälomat luonnollisesti myöskin.

Anonyymi kirjoitti...

Miten on mahdollista että asuntoihin tunkeudutaan ilman lupaa? Eihän kukaan tervejärkinen voi hyväksyä tuollaista. Onko tällä asialla tekemistä jotain sen kanssa että koulutuskeskus on tarkoitettu kehitysvammaisille tai jonkun muun erityisen tuen tarvitsevalle? Ei kai sekään nyt voi oikeuttaa kävelemään toisen "kotia" ihan miten sattuu. Aikamoista, täytyy sanoa ...

Anonyymi kirjoitti...

Onko oppilaitos perustellut millään miksi heillä on tarve lakia rikkovaan menettelyyn?

Tietysti, kuten asumisen ilmaisuudella ja juuri sillä, että vahditaan kouluun meno. Kuitenkin itse oppilaana tuola mietin, että kai se siinä tulee tarkisteltua, kun opettaja huomaa, ettei oppilas ole saapunut.

Anonyymi kirjoitti...

Myöskin pidemmillä (yli 3 päiväsissä) sairaslomissa on lähdettävä asunnosta pois,

TÄH????? Siis jos sairastut kesken lukukauden, vaikka flunssaan, lääkäri käskee maata sängyssä 5 päivää, joudut lähtemään asunnosta pois? Ymmärsinkö nyt oikein? Et voi olla tosisas, mihin sieltä oikein pitäisi sitten mennä?

Huh huh ....

Anonyymi kirjoitti...

TÄH????? Siis jos sairastut kesken lukukauden, vaikka flunssaan, lääkäri käskee maata sängyssä 5 päivää, joudut lähtemään asunnosta pois? Ymmärsinkö nyt oikein? Et voi olla tosisas, mihin sieltä oikein pitäisi sitten mennä?

Täysin tosissaan olen. Lukee muistaakseni suoraan järkkäreissä tuo. Voin julkaista koko sisällön, jos mielenkiintoa löytyy.

Anonyymi kirjoitti...

Onko oppilaat jollain tavoin kehitysvammaisia että eivät tule toimeen normaalissa asumisessa? Koska muutoin kyllä kuulostaa TODELLA oudolta? Vai onko niin että tällainen menettely on luotu sen takia kun oppilaat ovat kehitysvammaisia ja he eivät osaa tai uskalla valittaa?

Anonyymi kirjoitti...

Voin julkaista koko sisällön, jos mielenkiintoa löytyy.

Anna tulla, julkista tietohan ne on.

Anonyymi kirjoitti...

Onko oppilaat jollain tavoin kehitysvammaisia että eivät tule toimeen normaalissa asumisessa? Koska muutoin kyllä kuulostaa TODELLA oudolta? Vai onko niin että tällainen menettely on luotu sen takia kun oppilaat ovat kehitysvammaisia ja he eivät osaa tai uskalla valittaa?

Osa on vaikeasti kehitysvammaisia, mutta iso osa opiskelijoista on vain saaneet jälkeenpäin vamman tai sairauden. Ilmeisesti osa saattaa olla täysin terveitäkin.

Syytä siihen, ettei kukaan ennen minua ole herännyt todellisuuteen, en tiedä. Itse ajattelin kuitenkin ajaa asiaa eteenpäin ja tänne blogiin nyt ensitöiksi annoin vihiä tästä ja koko sisältö on pitkälti minun kertomaa ja siltä pohjalta tehty.

Olen kuitenkin tutkinut asiaa ja todennut, että samankaltaista toimintaa on monessa muussakin oppilasasuntolassa.

Julkaisen nuo järkkärit ja annan osoitteen myöhemmin.

Anonyymi kirjoitti...

www.muurahaiset.net/asuntola/asuntola.doc

Siinä ne järjestyssäännöt sitten on.

Anonyymi kirjoitti...

"Tai tekisivät fiksummin ja ulko-oveen ilmoitus hyvissä ajoin (muutama viikko) tulevasta korjaus-/huoltotoimenpiteestä."

- Kyseessä oli vain yhtä asuntoa koskenut toimenpide, joten olisi vähän kohtuutonta, jos rapussa lukisi, että "asunnossa xxx tehdään huoltotoimenpiteitä xx.xx klo 10 alkaen".

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Kyseessä oli vain yhtä asuntoa koskenut toimenpide, joten olisi vähän kohtuutonta, jos rapussa lukisi, että "asunnossa xxx tehdään huoltotoimenpiteitä xx.xx klo 10 alkaen"."

Ah, ymmärrettävää. Ensimmäisellä asunnolla vessaremontin yhteydessä alaovelle laitettiin huoltomiesten toimesta paria viikkoa aikaisemmin lappu, että asunnossa sejase tehdään remonttia, pahoittelut ajoittaisesta porausäänestä :)

Tuo alkoholikielto paikan päällä saattaapi näin mutulla heittäen mennä lain piikkiin, sillä kyseessä on oppilaitoksen alue, jossa päihteiden käyttö/hallussapito on kiellettyä. Tämä tosin on hatusta repäistyä siis, mutta logiisesti ajatellen :)

Tuolla asuessa kyllä lähtisi lukko vaihtoon ja murtohälytin (ihan halpakin) oveen kiinni. Loppuisi se laiton vierailu lyhyeen.

Anonyymi kirjoitti...

Mietin myökin, että alkoholiin liittyvät asiat vissiin menisi lain piikkiin. Onhan moiset säädökset ollut alkoholiin liittyvissä jutuissa jo vuosikausia eri asuntoloissa.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo alkoholikielto pisti kieltämättä hieman naurattamaan. Sinä lyhyenä aikana kun solussa asuin ei oikeastaan mitään muuta tekemistä ollutkaan kuin olla kännissä. Yleensä koulupäivän jälkeen otin auton alle ja ajoin takasin kotipaikkakunnalle ja sieltä sitten aamuyöstä koululle, tai sitten jäin solukämpälle kattomaan leffoja ja juomaan viinaa. Joskus poistuin baariin juomaan viinaa. Mutta itse aiheeseen niin kuulostaa kyllä aivan käsittämättömältä toiminnalta, mutta toisaalta eipä koululta voisi mitään muuta odottaakkaan. Itsellä ei ole koulujen käytännön logiikasta ole mitään muuta kun huonoja ja humoristisia muistoja. Jotenkin vain ovat onnistuneet erkaantumaan todellisen elämän reaaliteeteistä täysin.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo alkoholikielto pisti kieltämättä hieman naurattamaan. Sinä lyhyenä aikana kun solussa asuin ei oikeastaan mitään muuta tekemistä ollutkaan kuin olla kännissä. Yleensä koulupäivän jälkeen otin auton alle ja ajoin takasin kotipaikkakunnalle ja sieltä sitten aamuyöstä koululle, tai sitten jäin solukämpälle kattomaan leffoja ja juomaan viinaa. Joskus poistuin baariin juomaan viinaa. Mutta itse aiheeseen niin kuulostaa kyllä aivan käsittämättömältä toiminnalta, mutta toisaalta eipä koululta voisi mitään muuta odottaakkaan. Itsellä ei ole koulujen käytännön logiikasta ole mitään muuta kun huonoja ja humoristisia muistoja. Jotenkin vain ovat onnistuneet erkaantumaan todellisen elämän reaaliteeteistä täysin.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo alkoholikielto pisti kieltämättä hieman naurattamaan. Sinä lyhyenä aikana kun solussa asuin ei oikeastaan mitään muuta tekemistä ollutkaan kuin olla kännissä. Yleensä koulupäivän jälkeen otin auton alle ja ajoin takasin kotipaikkakunnalle ja sieltä sitten aamuyöstä koululle, tai sitten jäin solukämpälle kattomaan leffoja ja juomaan viinaa. Joskus poistuin baariin juomaan viinaa. Mutta itse aiheeseen niin kuulostaa kyllä aivan käsittämättömältä toiminnalta, mutta toisaalta eipä koululta voisi mitään muuta odottaakkaan. Itsellä ei ole koulujen käytännön logiikasta ole mitään muuta kun huonoja ja humoristisia muistoja. Jotenkin vain ovat onnistuneet erkaantumaan todellisen elämän reaaliteeteistä täysin.

Anonyymi kirjoitti...

Hienoa Eskomatinjorma, että löysit itsellesi mielekästä tekemisstä. Eskomatinjorma lukee näitä kommentteja vähän tarkemmin jatkossa, jooko.. Suuri osa solukämpistä ei ole missään kytköksissä mihinkään oppilaitokseen esim xOAS:t.

Onko tuo alkoholinkäyttökielto sittenkään niin selvä juttu? Siis oppilaitoksen alueella käyttökielto. Tämä koskee tietenkin kaikkia yleisiä tiloja, mutta entäs sen oman kämpän oven sisäpuolella?

Anonyymi kirjoitti...

Eiköhän omassa asunnossa saa nyt tehdä mitä haluaa, edellyttää tietysti ettei aiheuta häiriötä. Ihan turha kielto. Mutta artikkeliin viitaten. Asuntoon tunkeutumiset on käsittämättömiä toimenpidettä. Oiskohan oppilaitoksen kannattanut konsultoida asiassa ensin lakimiehiä?

Anonyymi kirjoitti...

Kerrojan Jussi sitten miten asia etenee kun koulupäivä taas alkaa. Sanoit lähettäneesi tämän blogin artikkelin eteenpäin. Saattaa tulla "satikutia" koulun puoleleta. Älä kuitenkaan lannistu, vaan taistelee vastaan ja pidä meidät ajantasalla. Miten muuten ovat suhtatuneet noihin sun rikosilmoitusaikeisiin? Suosittelen tekemään. Kyllä noin härski toiminta valvojen suunnalta kaipaa jo rikostutkimusta.

Anonyymi kirjoitti...

Ryhtykää kapinaan siellä koulussa. Osoittakaa mieltänne oikeuksien puolesta. Yhtenäisenä rintamana sortajaa vastaan.

Yksi asia tuli mieleen. Miten onko valvojat naispuolisia kun mennään tyttöjen asunntoihin ja päinvastoin. Äkkiäkös jos tyttöopiskelijan huoneeseen tupsahtaa miesvalvoja niin asiasta saadaan seksuaalisen häirinnän tunnusmerkit täyttävä rikos. Ainahan sitä voi kovalla äänellä alkaa huutamaan "raiskausta" ... eiköhän lähde huoneesta vähän äänin.

Anonyymi kirjoitti...

Vai tuollaisena se jatkuu. Nämä erilaiset rajoitukset alkoivat tulla esiin vuonna 2006. Silloin sellaisia opiskelijoita joilla oli oman kunnan maksamana mahdollisuus käyttää henkilökohtaisia avustajia yritettiin saada laittamaan nimi paperiin joilla kunnan maksama henkilökohtaisen avustajan raha olisi mennyt suoraan säätiölle joka olisi sitten "järjestänyt" ylimääräisen avustamisen.
Heidät kutsuttiin yksitellen tilaisuuteen jossa heitä yritettiin painostaa laittamaan nimi paperiin. Tuttavani nosti asiasta metelin ja yllätys yllätys, hänen palaveri peruutettiin. Ilmeisesti se käytäntö ei mennyt siellä läpi vai onkohan mennyt? Tuttavani kuoli alkuvuodesta 2007 ja sen jälkeen en ole kuullut sieltä mitään.
Syksyllä 2006 tuli tuo vierailukielto klo 23 jälkeen, samoin suihkuun ei päässyt joka päivä mikäli ei ollut omaa avustajaa käytössä. Pitäkää puolenne ja hankkikaa lakimies, opiskelijan tuloilla päässee oikeusavun piiriin. Poliisia on vaikea saada toimimaan mutta lakimies tietää pykälät ja auttaa asiassa.
On aika outoa että opiskelijan täytyy pitää toista asuntoa johon mennä kerran kuukaudessa, lomilla tai yli kolmen päivän sairaustapauksissa.

Anonyymi kirjoitti...

Miten muuten ovat suhtatuneet noihin sun rikosilmoitusaikeisiin?

Ei mitenkään. Olen kyllä useampaankin kertaan puhunut rikosilmoituksesta, mutta eivät ole kommentoineet asiaa mitenkään.

Olen myöskin ilmoittanut tästä blogista ja mahdollisuudesta, että tänne tulee ei-niin-mukava juttu. Eivät siihenkään kommentoineet mitenkään.

Nytten jää nähtäväksi mitä sanovat, kun ilmoitin, että blogissa on se artikkeli ja on osoitteet ja kaikki tiedossa.

Mietin myöskin, että jaan opiskelijaryhmälle sähköspostiin tiedoksi tästä jutusta. Voi helvetti avautua Liimataiselle.

Miten onko valvojat naispuolisia kun mennään tyttöjen asunntoihin ja päinvastoin.

Noh enpäs ole asiaa sen paremmin miettinyt. Valvojia on miehiä ja naisia. Minun asuntooni on minun ollessa paikalla aina tullut nainen, sinne vessaankin.

Anonyymi kirjoitti...

"www.muurahaiset.net/asuntola/asuntola.doc"

Miksi nuo säännöt kuullostavat siltä, kuin ne olisi laadittu alaikäisiä varten? Olisiko kyseessä sittenkin vähän leirikouluun rinnastettava tapaus eikä niinkään oikea asuminen?

Anonyymi kirjoitti...

Olisiko kyseessä sittenkin vähän leirikouluun rinnastettava tapaus eikä niinkään oikea asuminen?

Noh jos sinusta ammattiopisto on leirikoulu ja jopa yli 50 vuotiaat oppilaat (Minäkin 28 vuotias) on sinusta leirikouluun sopivia oppilaita, niin vissiin sitten on.

Tietysti jos kommenttisi oli sarkastinen, niin sitten ei mitään.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä näyttää nyt pahasti siltä että enimmäkseen kehitysvammaisille tarkoitettu koulutuskeskus käyttää selkeästi lain ja erityisesti perustuslain vastaisia menetelmiä oppilaiden valvonnassa kotirauhan suojan piirissä. Erityisen törkeäksi mielestäni teon tekee se että kohteena ovat henkilöt joilla on pääpiirteissään alentunut kyky puolustaa itseään. On järkyttävää että Suomen kaltaisessa valtiossa näkee tällaista mielivaltaa tapahtuvan oppilaitoksen suunnalta. Tämän kaltaisia uutisia on tottunut kuulumaan aivan muista maista. Vertaan nyt tilannetta vaikka Romanian ja Kiinan orpokoteihin.

Rikosilmoitus valvojista, valvojien esimiehestä tai vastuu henkilöstä on paikallaan. Uskallan väittää että poliisilla ei ole mahdollisuutta olla tutkimatta asiaa. Esitutkinta käynnistetään ja asia menee syyttäjälle. Selkeä rikoshan tässä on tapahtunut. En ota kantaan järjestyssääntöihin sellaisenaan, mutta kotirauhan rikkominen on selkeää esimerkkien valossa eikä yksikään viranomainen voi sivuttaa kintaalla tilanteelle.

Eikös opetushallitus valvo kaikkia oppilaitoksia, myös yksityisiä? Asia on syytä tiedottaa myös sinne, vaikka sähköpostitse. Myös oikeusasiamiehen kannanotto on syytä selvittää.

Lisäksi muihin kommenttien vedoten pitäisi tarkemminkin syynätä kyseisen oppilaitoksen toimintaa sekä myös muiden vastaavien joissa rikotaan lakia räikeästi.

Anonyymi kirjoitti...

Oppilasasuntola on mielestäni kotiin verrattava paikka. Kuinka on mahdollista että järjestyssääntö kieltää alkoholin hallussapidon???
Käsittääkseni Suomen laki antaa luvan alkoholin hallussapitoon kaikille 18v täyttäneille.
Ijkk ei ole mitenkään erityisesti kehitysvammaisten opiskelupaikka vaan siellä opiskelee ihan "täysijärkisiä" ihmisiä. Se että liikkuu pyörätuolilla ei tee ihmistä kehitysvammaiseksi.
Ja sitäpaitsi perustuslain pitäisi taata ihmisille tasa-arvo!

ZcMander kirjoitti...

Kerrotaampa omaki stoori:

Ensimmäinen tapaus:

Asuntolanhoitajat soittaa puoli kahden aikoihin, että pitäs mennä avaamaan käytävän ovi, koska tämän oven lukko on niin huonossa kunnossa, ettei avaimella enää päässyt sisälle. Ihmettelin tietty, miksei lukkoseppää tähän tilattu, vaan sen sijaan minua häirittiin keskellä yötä. Sitä en tiedä, voiko kotirauhaa rikkoa sillä.

Toinen tapaus

Asuin silloin solussa, ja asuntolanhoitaja tuli koputti ja avas omilla avaimilla oven ja tuli herättämään kämmikseni kouluu(!), ja samalla tietty tuli herätettyä minut. Ilmeisesti tästä tapauksesta oisin voinu ihan rikosilmotuksenki tehdä?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Asuin silloin solussa, ja asuntolanhoitaja tuli koputti ja avas omilla avaimilla oven ja tuli herättämään kämmikseni kouluu(!), ja samalla tietty tuli herätettyä minut. Ilmeisesti tästä tapauksesta oisin voinu ihan rikosilmotuksenki tehdä?"

Kyllä, hänellä ei ollut lain sallimaa oikeutta tulla asuntoon ilman lupaa. Jos joskus tällain käy, soitto poliisille.

Anonyymi kirjoitti...

MItä lueskelin järjestyssääntöjä, niin 6 § maininta: on henkilökunnalla asuntolatoimintaan liittyvissä asioissa oikeus käydä kaikissa asuntolatiloissa. <<< Eli raa`asti ajatellen, mitkään tupakierrokset eivät ole "sallittuja" . . . . ihan omien sääntöjensä puitteissa . . . . Ja toisaalta se kotirauhan rikkoutuminen tapahtuu, kaikesta huolimatta.
Mutta laveammin ajatellen; Esimerkki oppilaitos jossa on vammaisia opiskelemassa, niin jonkimoinen "vastuu" heillä on opiskelijoistaan. Kaiketi jotkut valvojat, ties mistä syystä, käyttävät sitten "oikeuksiaan" väärin ja siten a) rikkovat oppilaitoksen "omia sääntöjä" ja b) lain suomaa kotirauhaa. Voihan siihen opiskeluun olla "ympättynä" omaan kotiin asumisen "harjoittelu" . . . .

Ja vaikka asuntola on väliaikainen"koti" niin se on asuntola . . . eli sinne muuttaessasi, sitoudut tiettyihin sääntöihin, jotka poikkeavat normikodista.

Ja empä ihan heti lähtisi vaihtamaan/vaihdattamaan lukkoja; osalle asujaimistoa se on todellinen riski, jopa hengen päälle käyvää . . . . sillä tarkoitan, että jos jotain käy esim. sairaskohtaus tai evakointi, niin ensi-apu tulee taatusti nopeammin, kun yleisavaimella sisään päästään . . . . kuin tilamalla pelatuslaitos/huoltomies tai käyttämällä vaikka kirvestä . . . . . . .

Anonyymi kirjoitti...

Joo, kyllä minäkin asukkaana kaikesta huolimatta tuota lukkoasiaa hieman vieruksun.

Siis lähtökohtahan on se, ettei ylipäätään tarvitse vaihtaa lukkoja, koska se tosiaan voi olla tietyssä tilanteessa jopa riski itselle.

Se on tietysti ihan toinen asia, onko minulla kaikesta huolimatta oikeus vaihdattaa lukot. Ainakin jollen muuten voi olla varma, ettei sinne ketään ulkopuolinen tunkeudu.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Jos jotakin itselle käy siellä oman lukon takana, niin apua soittaessa tietysti voi mainita että paikalle ei millään yleisavaimella pääse. Tällöin hätäkeskus osaa asiaan varautua ja mukaan lähtee joko poliisi tai pelastuslaitoksen kalustoauto, joista löytyy tarvittavaa välineistöä oven avaukseen.

"Ja vaikka asuntola on väliaikainen"koti" niin se on asuntola . . . eli sinne muuttaessasi, sitoudut tiettyihin sääntöihin, jotka poikkeavat normikodista."

Toki, mutta säännöt eivät voi jyrätä lakia alleen tai vähentää yksilön lain sallimia oikeuksia millään tapaa.

Anonyymi kirjoitti...

Se on täysin selvää että millään sopimuksemalla, oli kyse sitten sopimus opiskelupaikasta tai vuokrasopimus asuntola huoneesta, ei voi evätä laillisia tai pikemminkin perustuslaillisia oikeuksia kotirauhaan. Ihan sama mitä lukee järjestyssäännöissä tai allekirjoitetussa sopimuksessa. Kotirauhan suoja on ehdoton. Aivan samoin kun et pysty luopumaan henkilökohtaisesta koskemattomuudesta vaikka kuinka olisi nimi paperissa jossa annat toiselle osapuolelle oikeuden käyttää väkivaltaa sinua vastaan.

Kotirauhan suoja on pyhä, näin voisi sanoa, eikä yhdelläkään valvojalla, oppilaitoksella, tai sen edustajalla ole oikeutta tunkeutua opiskelija-asuntoon minkään sopimuksen tai järjestyssäännön perusteella. Jos asunnossa on ongelmia, silloin käytetään viranomaisia (=poliisia) joille lain kautta tällainen oikeus on annettu.

Toivotan tsemppiä sinulle "jussi" ja toivon totisesti että pystyt lopettamaan koulussasi ilmenevän järkyttävän mielivallan ja ihmisoikeuksien polkemisen. Tsemppiä!

Anonyymi kirjoitti...

Tässä on vähän vaikea pysyä kyydissä mutta nämä väärinkäytökset ovat siis järvenpään invalidiliiton koulutuskeskuksessa? Blogin artikkeli ei suoraan sano että ongelmat olisi siellä, paikan järjestyssäännöt otetaan esimerkin vuoksi. Eli, missä muissa paikoissa on vastaavanlaisia ongelmia?

Anonyymi kirjoitti...

Ei minusta ole ihmeellistä että asuntolatoimintaa rajoitetaan ja asetetaan järjestyssääntöjä jotka sallivat "asuntotarkastukset". Luulen että tämä on aika yleistä monissa muissakin paikoissa. Siksi juuri onkin tärkeää että asia on nostettu esille. On monia muitakin asioita suomessa jotka "vain tehdään kuin on aina tehty", vaikka ovatkin lainvastaisia. Tähän on vähän kuin viranomaisten hiljainen siunaus. Kukaan ei uskalla nostaa metakkaa.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä on vähän vaikea pysyä kyydissä mutta nämä väärinkäytökset ovat siis järvenpään invalidiliiton koulutuskeskuksessa? Blogin artikkeli ei suoraan sano että ongelmat olisi siellä, paikan järjestyssäännöt otetaan esimerkin vuoksi. Eli, missä muissa paikoissa on vastaavanlaisia ongelmia?

Paa googleen kaikkia pieniä sanasia jonoon ja koeta onneasi. Minä ainakin löysin ihan julkaistuja järjestyssääntöjä erinäisistä opiskelija-asuntoloista, joissa viitataan jopa ihan suoraan "kämppätarkistuksiin".

Artikkeli on tosiaan tehty minun juttujeni ja antamien asiakirjojen perusteella ja koululaitoksena on juuri ijkk.

PS. nimeäni ei tarvitse erityisesti kursivoida. Se ei ole mikään "salanimi". Se on ihan oikea nimeni, jos jotkut muuta luulee.

Kyllähän nuo asuntolanohjaajat arvaisi muutenkin nimeni, jos tätä lukisi, tai sitten ne on oikeasti idiootteja.

Anonyymi kirjoitti...

^
Siviilirohkeudesta propsit!

Anonyymi kirjoitti...

Jaakko Jaakko, oletko tosiaan noin naivi ????? >>> Jos jotakin itselle käy siellä oman lukon takana, niin apua soittaessa tietysti voi mainita että paikalle ei millään yleisavaimella pääse. Tällöin hätäkeskus osaa asiaan varautua ja mukaan lähtee joko poliisi tai pelastuslaitoksen kalustoauto, joista löytyy tarvittavaa välineistöä oven avaukseen.

Ei voi muuta, kuin ihmetellä Jaakko, sinun ajatuksen juoksuasi . . . . . entä jos avun soittaja ei tiedä, että juuri se lukko on vaihdettu . . . . .

Ja kaikesta huolimatta . . . asuntola on asuntola, vaikka väliaikainen "koti" onkin.

Onhan se Jaakko, hyvä asia että mielipiteitä on, mutta "jos ei ole autoa . . . . . miksi sitten kommentoi pysäköintiä, laillista sellaista" . . . . . . JOSKUS kannattaa, jopa mahdollisena tulevana poliitikkona, käyttää itse kritiikkiä ja osaa vaieta . . . . . vaikka mieli tekisi . . . . . luullen että oma mielipide "olisi" oikea . . . . .

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Parahin anonyymi voisi tuota ajatuksenjuoksuaan pitää päänsä sisällä sen aikaa kun ei keksi mitä kirjoittaa, kun näyttää noita pisteitä tulevan enemmän kuin muuta tekstiä.

Parhaassa tapauksessa taloyhtiön edustajaa, isännöitsijää tai huoltoyhtiötä ei saada ajoissa tai ollenkaan paikalle ovea avaamaan pelastuslaitokselle/poliisille. Lisäksi omakotitaloissa sitä mahdollisuutta ei edes ole.

"Ja kaikesta huolimatta . . . asuntola on asuntola, vaikka väliaikainen "koti" onkin."

Eli et osaa edes sanoa, mikä se asuntola on, muuta kuin asuntola? Sitä koskee samat määräykset ja lait kuin mitä tahansa muutakin kotia, ellei lakikirjassa erikseen mainita poikkeusta.

Asiasta kukkaruukkuun, miksi tarvitsisi autoa olla että voi keskustella pysäköinnistä?

Anonyymi kirjoitti...

"Asiasta kukkaruukkuun, miksi tarvitsisi autoa olla että voi keskustella pysäköinnistä?"

Varmaankin samasta syystä, kuin edellinen nimimerkkikaimani voisi olla kirjoittamatta kun ei kerran osaa sitä edes välttävästi. En itsekään mikään virtuoosi kieliopin suhteen ole, itse asiassa aika heikko.
Pelottaa miettiä, millaista kirjoitettua tekstiä nähdään yleisesti jo viiden vuoden kuluttua. Yhdys sana virheitä näkee solkenaan, ainakin lappeen rantalaisilla. Toinen on tämä saatanan pisteiden kerskakulutus.

157 sanaa ja 47 pistettä. Sissosstana! Ja ei, en laskenut näitä ilman apuvälinettä.

Anonyymi kirjoitti...

>>>> Varmaankin samasta syystä, kuin edellinen nimimerkkikaimani voisi olla kirjoittamatta kun ei kerran osaa sitä edes välttävästi.<<<<<< Pyydän syvästi anteeksi, että kirjoituksessani on kirjoitusvirheitä. Toivottavasti kumminkin, tulet toipumaan aiheuttamastani shokista, ilman jälkiseuraamuksia. Olen edelleen syvästi pahoillani tuottamastani tuskasta . . . .

Ja Jaakko hyvä. Mitä kirjoitin asuntolasta, niin kaiketi sinäkin ymmärrät että ao. asumismuoto on väliaikaista, kuten hotellissa tai motellissa olo. Toki näissä "väliaikaiskodeissakin" pätevät lait ja asetukset, mitä kotirauhaan tulee.
Tuskimpa sinä Jaakko, jos hotelliin esim. 2 viikoksi menet, niin silloin lukkoja alat omaan sarjaasi muuttamaan . . . . . .

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Tuskimpa sinä Jaakko, jos hotelliin esim. 2 viikoksi menet, niin silloin lukkoja alat omaan sarjaasi muuttamaan"

No en, koska lukot eivät ole silloin hallittavinani, vaan ovat hotellin omaisuutta. Vuokra-asunnoissa taasen lukko tulee vuokrassa mukana; saanhan minä asennuttaa myös turvalukon oveeni vuokralla ollessani.

Kyllä minä tiedän mikä asuntola on, mutta miten sen asumisen väliaikaisuus tähän liittyy? Ei mitenkään, kuten totesitkin että niitä koskee samat lait ja asetukset kuin muitakin asuntoja kotirauhan osalta. Täten sinne ei ole kenelläkään lupia tulla omin nokkineen tekemään "kouluunlähtötarkastusta" tai vastaavaa.

Anonyymi kirjoitti...

Jaakkko hyvä, en minäkään missään muodossa hyväksy omin nokkinensa tehtyjä "kouluunlähtötarkastuksia" tai vastaavaa toimintaa.
Teetkö asuntolaan esim. vuokrasopimusta ? ? ? Tuskimpa.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Teetkö asuntolaan esim. vuokrasopimusta ? ? ? Tuskimpa."

Ei sinne ilman allekirjoitustakaan sisään vain kävellä ja todeta, että mä asun tässä nyt.

Anonyymi kirjoitti...

Voi Jaakko voi . . . . . ihan suoraan kysyen; yritätäkö "vedättää" ?? Itseasiassa, toki myönnän vajaavaisuuteeni, mitä oppilaspaikan/oppisopimuspaikan ja asunnon väinen sopimussuhde on, kaiketi yksi allekirjoitus hoitanee kaiken . . . . . .


Mutta, jos sinänsä yksityissyyttä loukaavaa ( se alkuperäinen) jätät allekirjoittamtata, niin tuskimpa ja valitettasti, samantein saisit sen opiskelupaikan/asuntolapaikan . . . . . . . . siis "eräänlaista" kiristystä siis . . . . . . . . .


Mutta, sinä JAAKKO valveutuneena, toivottasti, hoidat "homman kotin" kera "omien lukkomuutosten kera" hoidathan; Jaakko asian ?????????????????

Anonyymi kirjoitti...

Voi Jaakko voi . . . . . ihan suoraan kysyen; yritätäkö "vedättää" ?? Itseasiassa, toki myönnän vajaavaisuuteeni, mitä oppilaspaikan/oppisopimuspaikan ja asunnon väinen sopimussuhde on, kaiketi yksi allekirjoitus hoitanee kaiken . . . . . .


Mutta, jos sinänsä yksityissyyttä loukaavaa ( se alkuperäinen) jätät allekirjoittamtata, niin tuskimpa ja valitettasti, samantein saisit sen opiskelupaikan/asuntolapaikan . . . . . . . . siis "eräänlaista" kiristystä siis . . . . . . . . .


Mutta, sinä JAAKKO valveutuneena, toivottasti, hoidat "homman kotin" kera "omien lukkomuutosten kera" hoidathan; Jaakko asian ?????????????????

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Voisitko mahdollisesti kirjoittaa selkeää suomen kieltä, sinulta puuttuu selvästi sanoja, taivutusmuotoja ja teksti ei ole koherentti, joten siitä on mahdoton saada selvää mitä tarkoitat. Kiitos.

Anonyymi kirjoitti...

Oli opiskelijalla sitten allekirjoitettu sopimus opiskelupaikasta tai asunnosta, millään sopimusehdolla ei henkilöltä voi ottaa pois oikeutta kotirauhaan, ei vaikka henkilö olisi sopimuksen "vapaaehtoisesti" allekirjoittanut. Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on törkeästi rikkonut opiskelijoiden kotirauhaa. Koulutuskeskuksen yhteystietojen mukaan tästä asiasta kannattaa kysellä suoraan (etunimi.sukunimi@ijkk.fi) Katja Liimataiselta joka näyttää olevan vastaava asuntolaohjaaja.

Anonyymi kirjoitti...

Tulipahan mieleen yksi omakohtainen kokemus vuokra-asumisesta. Olin aamulla tyttöystäväni munasilleen "aamujumpalla", kun ovikello soi. Kun en ymmärrettävästä syystä lähtenyt ovea aukaisemaan, niin hetken kuluttua sisään lompsi kiinteistöhuollon remppareiskat omilla avaimillansa. Tulivat tekemään jotain elämääkin tärkeämpää korjaustyötä, olisikohan ollut ovien tiivisteiden vaihtaminen, jos en väärin muista.

Olin kyllä melkoisen hämmentynyt tilanteesta. Ei voinut enää koskaan tietää, milloin ja mihin tilanteeseen omaan kotiin tulee ihmisiä luvatta sisälle. Sanomattakin selvää, että muutin pois.

Anonyymi kirjoitti...

Sanomattakin on selvää että asiasta olisi pitänyt välittömästi tehdä RIKOSILMOITUS! Ei mihinkään asuntoon tulla ilmoittamatta omilla avaimilla vaikka kuinka olisi ensin soitettu ovikelloa. Mikäli korjattavaa on, asiasta sovitaan asukkaan kanssa, oli sitten vuokralla tai omassa.

Käsittämätöntä, ehkä tämä on juuri se syy miksi kaikista aivottomimmat valitaan "remonttireiskoiksi", voi jeesus ...

Anonyymi kirjoitti...

Eipä ole näköjään sitten IJKK:ssa tapahtunut tuollekkaan asialle yhtään mitään. Itsekkin aikoinaan tuolla opiskelleena törmäsin samaan asiaan. Onneksi itse silloin asuin siinä tornitalossa jossa sentäs enemmän omaa rauhaa oli, eikä aamulla tultu ratsaamaan että onko sitä noustu kouluun. Ihme ettei kukaan ole ottanut asiaa aikaisemmin puheeksi, itse kuitenkin yli 10v sitten tuolla opiskelin. Mutta propsit kyllä sille kuka tämänkin asian sai edes jotenkin tietoisuuteen ja toivottavasti asia viranomaisten tutkintaan menee sekä johtaa toimenpiteisiin.

Anonyymi kirjoitti...

Tein sitten asiasta rikosilmoituksen tänään (9.4.2009).

Anonyymi kirjoitti...

Hieno homma. Kerro miten asian kanssa käy.

Anonyymi kirjoitti...

Sen verta vedän takaisin, ettei ilmoitus kulje rikosilmoituksen nimellä. Kyse on tutkintapyynnöstä, jossa poliisi tutkii lähtökohtaisesti voiko asuntolassa ylipäätään näin tehdä miten olen asian esittänyt.

Todennäköistä on kuitenkin, että tutkinta päättyy rikosepäilyyn ja tulen tekemään rikosilmoituksen.

Asiassa ilmeni mielinkiintoisena sivujuonteena ainakin se, ettei järjestyssäännöt tavallisessa asumisessa voi sanella mitään vierailuaikoja, mutta asian vastaanottava poliisi ei kuitenkaan osannut arvioida sitä miten status muuttuu, kun kyseessä on asuntola.

Koko asia nyt ratkeaa ensiviikolla, jolloin kuulemma olisi odotettavissa, että poliisin mielipide olisi valmis. Silloin teen varsinaisen rikosilmoituksen ja siihen huomioin tarkemmin sitten vierailuajoista aina alkoholin käyttöön rajoitukset.

Anonyymi kirjoitti...

Poliisit ei ole vieläkään saaneet aikaiseksi sitä tutkintaan, vaikka se piti viikon sisällä valmistua.

Mutta asia on kehittynyt asuntolan toimesta siihen pisteeseen, että eka todellinen nokkapokka on käyty.

Tämä tapahtui viime viikon torstaina, jolloin kuulin käytävästä, että kämppiä taas "ratsataan" ja menin vessaan ja pistin vessanoven perässä kiini, mutten lukinnut.

Noh, vahti tuli omin avaimin sisälle, kun en koputukseen vastannut ja taas kerran tultiin sinne vessaan asti ja kysyttiin kouluunmenon ajankohtaa. Tähän vastasin tympeästi, ettei se sille kuulu.

Tästä "riemastuneena" naishenkilö haki toisen naishenkilön paikalle ja tämä toinen alkoi siinä tiuskimaan, että moneenko menen ja sitä rataa ja tuumasin yhä, ettei asia sille kuulu ja tiedon kouluunmenoajoistani saat koulusta.
Tässä vaiheessa tuli ensimmäinen sammakko, joka kuului näin:
"Olisin toivonut fiksumpaa keskustelua". Tähän tuumin tyynesti, ettei ole kovinkaan fiksua ampautua vessaan, kun ovi on kiini ja minä sielä. Tässä vaiheessa tuli toinen sammakko ja se kuului näin:
"Mikset lukitse vessan ovea, jos olet sielä?"
Tähän tuumasin, ettei ole kyllä tapana laittaa vessanovea lukkoon sentään, jos yksin olen kämpässä.
Tässä vaiheessa tuli kolmas sammakko ja todennäköisesti valhekkin, tai henkilö on vajaa ja se kuului näin:
"Minä ainakin laitan."

Tämän jälkeen jotain sekavaa hölinää siinä oli tyyliin, että heillä on annettu toimeksi tarkistaa aamuisin kämpät ja niissä olevat vessat ja muuta paskaa, jotka rikkovat yksityisyyttä ja kotirauhaa enempi tai vähempi.

Lopuksi se vielä "varmuuden vuoksi" kysyi, ettenkö todellakaan aio kertoa moneenko minun pitäisi mennä kouluun, johon vastasin, että opettajat aivan varmasti kertovat.

Omituista koko jutussa on tosiaan tuo, ettei ne kuitenkaan tiedä asiasta mitään, mitä ne valvovat. Eli niillä ei tunnu olevan tietoa milloin yksittäinen oppilas olisi lukujärjestyksen mukaan menossa kouluun. Eli voisin hätävalheena kertoa mitä sattuu, koska ne eivät tule toistamiseen kuitenkaan valvomaan tilannetta. Toisaalta koko valvonta on absurdi jo siksi, koska jos minä haluisin lintsata koulusta, niin viimeinen paikka minne jäisin kytikseen olisi asuntolan kämppä, jonne valvoja tulee kyselemään vittumaisia.

Minulla alkoi nyt työharjoittelu, joten sen suhteen lisää messeviä stooreja ei ole luvassa, kuin vasta ensi syksynä, riippuen toki miten asia edistyy poliisin kanssa ja ollaanko jopa syytteen parissa, tai ainakin rikosilmoituksen parissa.

Tietysti jotain mörinää mailin kautta voi tulla asuntolasta, jos tai kun asia edistyy varsinaiseen rikostutkimukseen.Voihan olla, että alkavatkin koettamaan sovintoa, kun hätäkakka pullottaa perseessä.

... niin ja tulen toki kirjoittamaan lisää kommenttia ylipäätään asian edistymisestä tai sen edistymättömyydestä.

Anonyymi kirjoitti...

Tutkinta on sentään sen verta edistynyt, kun soitin taas poliisiasemalle ja kyselin kuulumisia, että asuntolanedustaja on kutsuttu kuultavaksi tällä viikolla.

Nyt jäämmekin innolla kuulostelemaan miten asia sitten edistyy.

On toisaalta hyvin mielenkiintoista, että poliisi kutsui oppilaitoksesta ylipäätään ketään kuultavaksi, koska kyseessä ei ole rikostutkinta, vaan tutkintapyyntö, jossa alustavasti tutkitaan toiminnan laillisuutta ylipätään.

En olisi odottanut, että tutkinnassa lähdettäisiin näin pitkälle ainakaan tässä vaiheessa. Toisaalta jos poliisi epäilee alustavasti rikosta, niin se haluaa hoitaa kuulustelun valmiiksi pois päiväjärjestyksestä, ettei asiaan tarvitse palata asuntolan kantilta enää toistamiseen.

Toisaalta tässä muutamassa viikossa on kertynyt jo aika paljon lisää materiaalia, että tuskin tämänkertainen kuulustelu riittää, jos asia lähtee ihan rikostutkintaan.

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka ei kommentteja olekkaan tullut niin minä ainakin seuraan mielenkiinnolla asian etenemistä. Hyvää työharjoittelua.

Anonyymi kirjoitti...

TOAS:lle opiskelijat ovat näemmä karjaa jonka voi ajaa pihalle "tosta vaan"

http://www.aamulehti.fi/uutiset/pirkanmaa/laitontako-toas-potki-opiskelijat-pois-urheilijoiden-tielta/146316

Anonyymi kirjoitti...

Onko tuohon poliisin tutkintaan tullut mitään ratkaisua? Vieläkö tuo laiton kyylääminen ja natsimeininki jatkuu vai saatiinko asiaan mitään ratkaisua?

Anonyymi kirjoitti...

Ei olisi uskonut että tälläistä on opiskelija asuntoloissa nykyään?! Itse elin 2 vuotta koulukodissa nuorempana ja siellä oli tälläisiä tarkistuksia. Vahdista riippuen tulivat yölläkin taskulampun kanssa tunnin välein katsomaan että nukutaan.

Anonyymi kirjoitti...

Mitenköhän tän tutkintapyynnön kanssa kävi?
Kyseisessä oppilaitoksessa opiskelevana kiinnostaa kovasti.
Itse en (luojan kiitos) asuntolassa asu, mutta kyllä se tuttujen puolesta ketuttaa, kun kämppiä ratsataan, täysivaltaisia ja täysi-ikäisiä ihmisiä puhallutetaan jos kämpille humaltuneena menee, vierailuajat yms.

Anonyymi kirjoitti...

Jeps, myöskin Oulun Seudun Ammattiopiston (OSAO) asuntolassa tätä harrastetaan hyvin yleisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Edelliseen lisäten, täällä asuntolanhoitajat perustelevat, etteivät ole rikkoneet kotirauhaa, jos ensin koputtavat, ja siihen ei vastata, jonka seurauksena oletetaan, ettei asunnossa ole kys. hetkellä ketään (jolloin ei kotirauhaa rikota?)

Anonyymi kirjoitti...

Ei kotirauha ole kiinni siitä, onko juuri sillä hetkellä asunnossa vaiko eikö. Tuollainen tunkeutuminen on rikos.

Asuntoon tulo pitää AINA sopia asukkaan kanssa etukäteen.

Anonyymi kirjoitti...

Itse asun kyseisessä asuntolassa. totta, täällä on vaikeasti vammaisia. Itse puolustan tätä hankalasti vammaisten asuntolan sääntöjä, jotka voitaisiin tehdä henkilökohtaisesti... sillä osalla voi tulla hengenvaarallinen kohtaus eikä voisi saada apua.

Mutta täällä on kolme muutakin asuntolaa, vähemmän vammautuneille kuten minulle.

On totta että joka aamu, tullaan katsomaan onko lähdetty kouluun. Toisaalta tämä on laillista, sillä siihen yleensä sovitaan aika oppilaan omasta halusta. mutta sitten tulee noin klo 10-12 välillä tarkistus kaikkiin huoneisiin, omilla avaimilla sisään, katsotaan onko lääkkeet otettu ja oppilas koulussa. VÄÄRIN.

Noo, siinä ollaa ilta rauhassa tehden mitä lystää, kunnes tulee kello yhdeksän. ulkopuoliset potkitaan ulos (juu ok), vierailuaika loppuu (ei ok, ei saa olla enää muiden huoneissa) puol kymmene täytyy olla sisällä asuntolassa (tänää tuli huutoja ku asuntolan omasta sählystä tultii joka loppu 21.15, mentii läheisen hesen kautta nopee ja soitettiinkin asuntolaohjaajalle, ei sanonu etteikö saatas mennä, päästii asuntolaa siin 21.40... ja huutoi tuli, oli puhalluttaakki (juu ehk ok puhallutus, muute ei))

kello 10 ei saa olla ulkona huoneestaan.
kello 11 suljetaan verkko (eivät ees osaa sitä) ja sääntöjen mukaan mokkulatkin pitäis viiä pois (ei tee) ja nyt ne sitte tiukensi että koneet kii klo 11. (tunti sitten tulivatkin omilla avaimilla sisään tästä aiheesta)


.......

Väärin eikö? saatan vetääkki tätä etenpäin. nyt yks kaveri kertoikin, että valokatkaisijoissa on valvontasysteemi (löysi ylimääräisen johdon tarvittavien seasta). aiemminkin ollaan tultu omilla avaimilla sisää valittaan että täältä kuuluu näpyttelyä ..........

alkaa pinna ratketa.

Anonyymi kirjoitti...

ite opiskelen järvenpään kyseisessä koulussa, jonka kirjoittaja tekstissään mainitsee ja asuimpa myös siis tuossa asuntolassa... thank god! oon saanu oman kämpän ja pääsin sieltä pois viime viikon torstaina, mutta voin sanoa, että totta. Siellä tehdään juuri noin.. kysellään joka aamu että moneen mennään kouluun sun muuta? Ja joku ohjaajakin vähän väliä aina välillä kohdisti muhun en tiedä olinko sitten ainoa... hänen "saanko kysyä sulta yhen arkaluontosen kysymyksen?". Aina sanoin, että no kysy pois koska miten muuten voin päättää vastaanko jos en kuule ensin kysymystä.. Ja nää tällaset tuli ihan randomisti aina jos keskusteltiin vaikka mun avustamisiin liittyvissä asioissa...

Saana kirjoitti...

Itse olen kuullut aikamoisia tarinoita opiskelija-asunnoista. Meidän tuttu esimerkiksi joutui häirinnän kohteeksi, joka eskaloitui ikävästi. Nyt hänellä etsinnässä rikosasianajaja. Meidän tytär opiskelee, mutta asuu kotona. Odottaa vielä hetken, ennenkuin muuttaa toisaalle. Sitten katsotaan myös hyvä lokaatio.