Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, lokakuuta 26, 2010

Uusi vaihe sananvapauden alasajossa

Oikeusministeriössä on valmisteilla rikoslainuudistus joka tulee sisältämään merkittäviä uusia rajoituksia jo ennestään heikkoon sananvapauden tilaan Suomessa.

Suomessa on jo ennestään käytössä vuonna 2007 voimaan tullut laki internetsivustojen sensuroinnista. Lain virallisena tarkoituksena oli rajoittaa lapsipornografian näkyvyyttä. Todellisuudessa lain tarkoitus oli mahdollistaa viranomaisille sensurointikoneisto, jolla pystytään tarvittaessa estämään valtaeliitille haitallisen materiaalin ja yleisestä totuudesta poikkeavien kriittisten mielipiteiden näkyminen verkossa.

Nyt sananvapauden rajoittamisessa on alkanut seuraava vaihe.

Oikeusministeriön ajatuksena on laajentaa internetin ennakonsensuuria rajoittamalla vapaata keskustelua ja mielipiteen vaihtoa keskustelupalstoilla. Ennakkosensuuri toteutettaisiin siirtämällä rikosoikeudellista vastuuta sivuston käyttäjien kommenttien ja keskustelun sisällöstä nettipalstojen ja yksityisten blogien ylläpitäjille. Käytännössä keskustelupalstan ylläpitäjän pitäisi olla lakimies, jotta hän pystyisi edes alustavasti arvioimaan milloin yksittäisen käyttäjän esittämä mielipide voisi täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Kaiken järjen mukaan kyseisen arvioinnin teko kuuluu viimekädessä tuomioistuimelle.

Sivuston ylläpitäjälle langetettu rikosoikeudellinen vastuu toisen ihmisen sanomisista luo itsestään toimivan ennakkosensurointijärjestelmän, joka tukahduttaa keskustelun ja lopettaa monien keskustelupalstojen ja blogien toiminnan. Pelkkä kalliin oikeusprosessin uhka on monelle yksityiselle sivuston ylläpitäjälle liikaa. Tämä on juuri se, mitä oikeusministeriö ajaa takaa. Lakimuutoksen tarkoituksena on tukahduttaa vapaan mielipiteen ilmaisu ja sammuttaa yleistä julkista totuutta ja valtaeliitin pyrkimyksiä vastaan käyty kriittinen keskustelu internetissä. Tämänkaltaisen suunnitelman olemassaolo osoittaa konkreettista pelkoa joka oikeusministeriöllä on internetin avoimuutta kohtaan ja samalla pelko heijastaa ministeriön ennestään heikentynyttä kykyä suojella valtaeliitin intressejä. Ainoa jäljellä oleva keino on rajoittaa sananvapautta.

Epäilystä rikoksesta tehdään tutkintapyyntö, poliisi tekee esitutkinnan, syyttäjä päättää syytteen nostamisesta ja viime kädessä tuomioistuin tuomitsee. Oikeusministeriö haluaa ohittaa prosessin ja määrätä vastuuseen sivustojen ylläpitäjät niin poliisin, syyttäjän kuin tuomioistuimenkin roolissa. Nykyinen rikoslainsäädäntö antaa mahdollisuuden puuttua räikeisiin kunnianloukkauksiin, yksityisen tiedon levittämiseen, rasistisiin kommentteihin ja kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Kaikkien oikeusturvan kannalta on oleellista, että sananvapautta kunnioitetaan ja keskustelun sisältöä arvioidaan rikosoikeudellisesti jälkikäteen eikä ennakkosensuurimaisesti etukäteen.

Uuden median pelko

Nykyaikana oikeusministeriötä, poliitikkoja ja viranomaisia kiusaa ajatus kansalaisten vapaasta mahdollisuudesta esittää eriäviä ja kriittisiä mielipiteitä. Kansalaisilla on käytössä kaikkien aikojen laajin media - internet - jossa kuka tahansa voi esittää mielipiteensä reaaliaikaisesti mistä asiasta tahansa. Yli 15 vuotta sitten viranomaisten ja poliitikkojen tekemisistä saatettiin käydä vaimeaa keskustelua lehtien keskustelupalstoilla ja joskus jopa yksittäinen media uskalsi kritisoida valtaa pitäviä. Asiat kuitenkin unohtuivat ennemmin tai myöhemmin. Viimeistään silloin kun päivän lehdet heitettiin kierrätyslaatikkoon. Nykyiselle valtaeliitille internet on äärimmäinen uhka. Käyty keskustelu, arvostelu ja eriävät mielipiteet eivät katoa menneisyyteen. Kuka tahansa kansalainen voi harrastaa tutkivaa journalismia, julkaista kiusallista tietoa ja aiheuttaa vakavaa haittaa valtaeliitin omille ja itsekeskeisille pyrkimyksille. Kansalaiset osaavat käyttää internetin luomia mahdollisuuksia ja monesta piilotetusta, pimitetystä ja vaietusta asiasta voi tulla silmänräpäyksessä pysyvästi julkinen.

Sanavapauden ydin

Sananvapaus on turvattu perustuslaissa. Sananvapaus tarkoittaa oikeutta esittää mielipiteensä ilman että mielipiteen kertomista yritetään sensuroida tai estää etukäteen. Sananvapaus antaa oikeuden sanoa mitä tahansa, mutta ei välttämättä ilman seurauksia. Sanomisen vapautta ei saa millään tavoin rajoittaa etukäteen. Epäselvissäkin tilanteissa keskustelun sisältöä pitää arvioida aina jälkikäteen. Silloinkin arviointi kuuluu viimekädessä tuomioistuimelle.

Suomi on saanut lukuisia tuomiota Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta kansalaisten sananvapauden loukkaamisesta. Määrä on ollut hälyttävä verrattuna muihin Euroopan maihin. Toteutettu lainsäädäntö ja uudet lainsäädännön muutokset kaventavat kansalaisten oikeuksia edelleen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan sananvapaus ei kata pelkästään sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan positiivisesti vastaan tai mielipiteitä joita pidetään vaarattomina. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa.

Sananvapaus on yksi tärkeimmistä perusoikeuksista jonka rajoittamiseen Suomessa on ryhdytty viime vuosien aikana yhä järeämmin keinoin. Yksi tapa on piilottaa lainsäädäntöön vaatimuksia ja rajoituksia joiden ainoa tarkoitus on rajoittaa sananvapautta. Suomessa myös vallitseva oikeuskäytäntö ja lakien ahdas tulkinta rajoittavat tietoisesti kansalaisten oikeuksia esittää mielipiteensä. Kiivas keskustelu maahanmuutosta tai islaminuskonnosta loukkaa varmasti monien ihmisten tunteita. Viranomaiset ovat heti syyttämässä rasismista ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vain sen takia että joku kokee tulleensa loukatuksi. Sananvapauden oleellinen osa on saada kertoa mielipiteensä riippumatta siitä loukkaako vai järkyttääkö se muita osapuolia. Viranomaisten herkkyys nostaa syyte laskee käytännössä kynnystä kertoa mielipiteensä. Samalla kun kynnystä lasketaan, kavennetaan myös sananvapautta.

Suomessa ollaan jo tilanteessa jossa ihmisiä vainotaan netissä esitettyjen mielipiteidensä takia. Milloin kyse on rasismista ja milloin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Suomessa vallalla oleva sananvapauden alasajo ajaa valveutuneita nettikeskustelijoita entistä enemmän suojaamaan selustansa. Anonymiteettiä vastustetaan, mutta kuka uskaltaa ilmaista mitään omalla nimellään? Viranomaiset haluavat lisää kontrollointia jonka ainoa tarkoitus on vaientaa vapaa keskustelu. Milloinkaan ei voi tietää mistä joku loukkaantuu ja minkälainen syyte milläkin keinotekoisella perusteella väännetään kasaan. Rasismi on tabu. Vähemmistön tapojen ja arvomaailman arvostelu on tabu. Uskonto on tabu. Poliitikkojen kähmintä ja oman edun tavoittelu on tabu. Viranomaisrikollisuus on tabu. Korruptio on tabu.

Suomessa ollaan yhä kauempana sananvapauden ihannetasosta jossa jokainen uskaltaa esittää oman mielipiteensä omalla nimellään joutumatta viranomaisten vainon kohteeksi.

Lue myös:
Sananvapautta ja loukattua kunniaa
Nettisensuuri isekee
Loukkaako sinun operaattori sananvapautta
Rasismin varjolla

Lisätietoa kuinka käyttää oikeuttaan sananvapauteen ja esittää mielipiteensä joutumatta viranomaisten vainon kohteeksi:

Miten suojautua urkinnalta ja viranomaisten mielivallalta

Lue:
Miten kävi valtiolle kun se rajoitti sananvapautta liikaa?

35 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Niin, Suomessa piirit on pienet, kuten on nähty. Yritykset maksaa vaalitukia poliitikoille. Vastapalveluja halutaan joilla ajetaan kyseisten yritysten tai niiden edustamien valtapiirien etua. Poliitikot tuntevat yrityselämän vaikuttajia, keskenään sovitaan asioista. Julkisuudessa asiat tietysti esitetään "demokratian" näkökulmista. Todellisuudessa isot korporaatiot ohjaavat tätä maata. Ne pystyvät siihen koska poliitikot on ostettavissa rahalla, samalla poliitikot suojelevat toisiaan ja nämä samat poliitikot rakentavat myös lait sellaisiksi jotta kiinnijäämisen riski on mahdollisimman pieni.

Se että Tuija Braxin kaltaiset viherhössöttäjät väittävät kysymyksen olevan rasismin ja törkeyksien kitkemisestä verkosta tietävät hyvin itsekkin sen piilotetun agendan joka tämän virallisen ajatuksen takana on. Tarkoitus on rajoittaa ja kontroloida kansalaisia jotta poliitkoilla ja viranomaisilla on mahdollisuus ratkaista ja sopia asioita sivussa, taustalla, kenenkään siihen puuttumatta.

Rasismi on kaikenlisäksi siitä hauska termi että viranomaiset ja oikeuslaitoshan katsovat että kaikki missä kritisoidaan maahanmuuttoa, islaminuskontoa tai muita islamilaisia arvoja on rasismia. Kritiikki ei kuitenkaan täyty rasismin tunnusmerkistöä. Rasismia käytetään yhtenä kapulana jolla halutaan lisätä viranomaisten kontrollia yhteiskunnassa.

Kuten blogikin sanoo, pelkkä pelote seuraumuksista, kalliiden oikeudenkäyntien mahdollisuus, suomalaisen oikeusjärjestelmän arvontaruletti ja erpämääräisillä sananvapautta loukkaavilla päätöksillä ajetaan viranomaisten kontrollia kansalaisten sanomisista.

Saathan sinä sanoa mutta seuraukset sananvapauden käytöstä voivat olla kohtalokkaat. Suomihan on vielä ainoita maita euroopassa jossa sananvapauden käytöstä voi saada vankeutta, siis ehdottomana.

Kontrolli perustuu pelotteeseen ja pelote tehoaa hyvin kun suojellaan niitä samoja poliitikkoja ja viranomaisia jotka säätävät lait itsensä suojelemiseksi.

Anonyymi kirjoitti...

Valtaeliitti on mielenkiintoinen termi kansallisesti, koska Suomi on väestöltään niin pieni että valtaeliitin muodostuminen on päivänselvää. Valtaeliitti koostuu poliittisista ja taloudellisista vaikuttajista. Rivipoliitikoista, yritysten johtajista. Tässä on mukana isot suomalaiset yritykset Sampopankista lähtien. Tukia maksetaan jotta poliitikot tulevat valituksi ja myöhemmin sitten pyydetään palveluksia. Viranomaiset toimivat poliitikkojen suojeluksessa ja samalla tavoin ne rahavirrat kohtaavat viranomaisetkin.

Ai niin, tätähän sanotaan KORRUPTIOKSI!

Anonyymi kirjoitti...

Aivan mahtava blogi!!!

Tämänkaltaisen suunnitelman olemassaolo osoittaa konkreettista pelkoa joka oikeusministeriöllä on internetin avoimuutta kohtaan ja samalla pelko heijastaa ministeriön ennestään heikentynyttä kykyä suojella valtaeliitin intressejä. Ainoa jäljellä oleva keino on rajoittaa sananvapautta.

Kaikkien oikeusturvan kannalta on oleellista, että sananvapautta kunnioitetaan ja keskustelun sisältöä arvioidaan rikosoikeudellisesti jälkikäteen eikä ennakkosensuurimaisesti etukäteen.

Anonyymi kirjoitti...

Suurin osa kansasta on vain niin tyhmää että ei tajua tätä kehitystä. Kun seuraavat eduskuntavaalit tulevat taas äänestetään eduskuntaan ne samat kähmiät ja oman edun tavoittelijat.

Se että Suomi saa jatkuvasti tuomioita IHMISOIKEUKSIEN loukkaamisesta pitäisi herättää ihmisiä. Tämä on yksi Euroopan paskimmista maista. Korruptio ja mielivalta rehottaa ja ihmiset tyytyväisinä hyrisevät. Tai jos ei olla tyytyväisiä purnataan itsekseen hiljaa. Ottakaa esimerkkiä ranskalaisista!

Anonyymi kirjoitti...

Vittu tää vainoharhasuus on jo sairasta. Blogistin ois syytä hakeutua lähimpään mielisairaalaan hoitoon. Syyntakeeton, ymmärrystä vailla, kunnon lääkkeillä niin saadaan taas järki juoksemaan.

Kari Hurtta kirjoitti...

Osataan tämä muuallakin:

Your request to URL
"http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2010/10/uusi-vaihe-sananvapauden-alasajossa.html"
has been blocked by TrustedSource. The Web reputation score of this URL
is 127, which is not allowed by your administrator at this time.

Anonyymi kirjoitti...

Se että Suomi saa jatkuvasti tuomioita IHMISOIKEUKSIEN loukkaamisesta pitäisi herättää ihmisiä. Tämä on yksi Euroopan paskimmista maista. Korruptio ja mielivalta rehottaa ja ihmiset tyytyväisinä hyrisevät.

Jotenkin on alkanut vaikuttaa siltä, että "vanhan kunnon" Neuvostoliiton aikan Suomella oli intressi osoittaa kuuluvansa länteen, joten ihmisoikeuksista pidettiin jollain tapaa kiinni. Ainakin onnistuttiin luomaan illuusio siitä, että asiat ovat meillä hyvin.

Neuvostoliiton hajottua ja varsinkin viimeisen kymmenen vuoden aikana on laukattu lujaa vastakkaiseen suuntaan. Illuusio asioiden olemisesta kunnossa tosin elää edelleen vahvana. Eihän ole edes ajateltavissa, että Suomessa...

Anonyymi kirjoitti...

Jos peli menee todella kovaksi, niin keinoja sensuurin kiertoon löytyy aina. Palvelimet maahan jonka laki kieltää tietojen luovutuksen ulkomaille, kirjoitukset lähetetään salattuna toiselle osapuolelle, joka julkaisee ne "ominaan".. keinoja kyllä on.

Jos valtio haluaa tehdä itsestään naurunalaisen, niin mikäpä siinä. Muistetaan vain, että vaikkei optimismiin ole aihetta, niin ei ole perusteettomaan pessimismiinkään.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä on hieno blogi.

Anonyymi kirjoitti...

"Blogistin ois syytä hakeutua lähimpään mielisairaalaan hoitoon. Syyntakeeton, ymmärrystä vailla, kunnon lääkkeillä niin saadaan taas järki juoksemaan."

Jos blogisti olisi kirjoittanut blogia omalla nimellään, olisit tuon kirjoittamalla saattanut syyllistyä kunnianloukkaukseen. Se olisi rangaistava teko ihan nykyisenkin lainsäädännön nojalla.

Anonyymi kirjoitti...

Ennakkosensuuri toteutettaisiin siirtämällä rikosoikeudellista vastuuta sivuston käyttäjien kommenttien ja keskustelun sisällöstä nettipalstojen ja yksityisten blogien ylläpitäjille. Käytännössä keskustelupalstan ylläpitäjän pitäisi olla lakimies, jotta hän pystyisi edes alustavasti arvioimaan milloin yksittäisen käyttäjän esittämä mielipide voisi täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Kaiken järjen mukaan kyseisen arvioinnin teko kuuluu viimekädessä tuomioistuimelle.

Puhumattakaan siitä että vaikka olisi "lakimies" niin ei kenenkään yksittäisen ihmisen joka pitää yllä blogia tai keskustelupalstaa aika riitä jatkuvasti valvomaan mitä kukakin lukija kommentoi.

Anonyymi kirjoitti...

Suomalaiset on järkyttävän naivia porukkaa ja auktoriteetin pelkoisia. Kaikenlisäksi sitä vanhaa hyväuskoisuutta siihen että viranomaiset ja virkavalta on aina oikeassa löytyy vanhasta sukupolvesta vaikka kuinka paljon. Nämä kaikki ovat juuri niitä ominaisuuksia joiden takia poliitikkojen, viranomaisten ja tämän kuuluisan VALTAELIITIN on niin helppo suomalaisia kusettaa mennen tullen ja todennäköisesti ainakin kolmesti. Sen jälkeen vain maristaan hiljaa olohuoneen sohvalla kaljapullo kädessä. Suomalaisten touhu on säälittävää.

Anonyymi kirjoitti...

Eilenhän julkastiin uutinen siitä että suomi on yksi vähiten korrputoituneista maista. Paska puhetta! Tuossa mitataan sitä kuinka yksittäinen kansalainen voi lahjoa esim. poliisin tai virkamiehen toimimaan oman etunsa mukaisesti. Tämä on harvinaista suomessakin.

Suomessa korruptio onkin tuossa hyväveliverkostossa, valtaeliitissä, missä raha liikkuu talousvaikuttajilta ja korporaatioilta poliitikoille ja viranomaisille jotta valtaapitävien ja isojen yritysten tavoitteet saadaan toteutettua.

Suomessahan lakejakin säädetään yksittäisten korporaatioiden tarpeisiin ajattelematta laisinkaan ykslön oikeuksia. Hyviä esimerkkejä on Lex Nokia ja Lex Karpela. Jälkimmäisessä vielä laistahyöytyvän organisaation edustaja sai olla säätämässä lakia mieleisekseen. Ainoa sanktio oli huomautus eduskunnanoikeusasiamieheltä. Tilanne olisi aivan sama kuin rikollinen pääsisi säätämään rikoslakia mieleisekseen. varmistaakseen omat etunsa.

Matti Järvinen kirjoitti...

Sama näkyy joka kirjoittelussa, pelko oman minän tulemisesta julkiseksi. Eli ei kirjoitella omalla nimellä, vaan nimimerkillä. Mistähän tuo johtuu, onko se tuon vastuun pelko, mitä tuli sanottua ja kirjoitettua, pelko siitä että loukkaa jotakuta.

Pelko siitä että joku saattaa jopa lukea mitä toinen on kirjoittanut, josta voi loukkaantua ja haastaa kirjoittelijan oikeuteen kirjoituksistaan.

Puhumattakaan peloista joissa saatetaan astua jonkun isokenkäisen varpaille ja se saattaa loukkaantua, istutaanko taasen leivättömässä pöydässä.

Ei tunnu olevan luottamusta sananvapauteen yhdelläkään kommentoijalla.

Mikko Nieminen kirjoitti...

Ei ole luottamusta sananvapauteen, koska sananvapauden tila on erittäin huono Suomessa. Kuten blogikin mainitsee, lainsäädännön teennäisillä muutoksilla, yleisellä ilmapiirillä, tuomioistuimen päätöksillä ja lain ahtailla tulkinnoilla viestitetään Suomessa että mielipiteistä jotka helposti, siis helposti, voidaan katsoa rasistisiksi tai kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan rangaistaan. Fakta on myös se että suomessa annetaan ehdottomia vankeusrangaistuksia sananvapauden käytöstä. Suomessa ongelma on se että jos joku mielipiteestäni loukkaantuu niin hyvin helppoa on saada loppujen lopuksi syyte sanomisistani. Miksi siis kertoisin mielipiteen omalla nimelläni? Haluan osallistua keskusteluun, kertoa oman rehellisen mielipiteeni, mutta en joutua vainotuksi sen takia, kuten Suomessa helposti tapahtuu. Tavallisena työläisenä pelkkä kalliin oikeudenkäynnin uhka on liian voimakas puhumattakan itse oikeudenkäynnistä. Talousromahtaa, perhe romahtaa, lapset kärsivät. Tämähän se tarkoitus onkin, suut suppuun niin ette kärsi. Sanon kuitenkin mielipiteeni, sitten vaikka anonyymisti.

Otetaanpa esimerkki, seuraavat mielipiteeni ovat todellisia ja varmasti loukkaavat joitakin ihmisiä, mutta jo pelkästään ihmisoikeustuomioistuimen linjauksen perusteella minulla on oikeus sanoa ne järkytti se sitten ketä tahansa. Ensimmäisen mielipiteen esittämisestä muuten tuomittiin jo rangaistukseen suomalainen poliitikko.

1. Islamin uskonto perustuu pedofiliaan. Peruste on islamin uskonnon oma historia. Muhammedin vaimo oli 8 vuotias Aisla. Samaan aikaan monissa islamilaisissa maissa nuoria tyttöjä, jopa alle 10 v naitetaan vanhojen miesten seksiorjiksi islamilaisen uskon perusteella. Ei totuus muutu miksikään sanomalla sitä ääneen.

2. Katolilainen kirkko on täynnä pedofiilipappeja jotka käyttävät lapsia hyväksi ympäri maailmaa. Siispä katolisen kirkon nykytoimintaa varjostaa vahva taipumus pedofilialle.

3. Evankelisluterilainen kirkko syrjii ihmisiä katsomuksen perusteella. Homot eivät ole arvokkaita ihmisiä. Kirkon arvot ja uskomukset perustuvat raamattuun joka on satukirja. Ihmisen kirjoittama teos kuvitelluista tapahtumista. Koko uskonto perustuu siis huijaukselle ja mielikuvitukselle.

4. Jumalla ei ole olemassa. Joten uskonto sinänsä on yksi maailman suurimmista huijauksista.

Nämä ovat mielipiteeni, mutta koska on suuri vaara saada näistä syyte, se takia olen kirjaantunut naapurin avoimen verkon kautta tekaistulla MAC-osoitteella. Käytän myös kahta erillistä anonyymiproxya Tor-verkon läpi. Joten turha yrittää jäljittää kirjoittajaa. Niin, nimimerkiksi laitoin nimen, jos se nyt jollain tavoin lisää uskottavuutta kun omaan mielipiteensä esittää nimellä, vaikkakin tekaistulla.

Suomi on surullinen maa.

Anonyymi kirjoitti...

Aamen!

Anonyymi kirjoitti...

Tavallisena työläisenä pelkkä kalliin oikeudenkäynnin uhka on liian voimakas puhumattakan itse oikeudenkäynnistä. Talousromahtaa, perhe romahtaa, lapset kärsivät. Tämähän se tarkoitus onkin, suut suppuun niin ette kärsi. Sanon kuitenkin mielipiteeni, sitten vaikka anonyymisti.

Niin, ja kannattaa muistaa että yksikään kotivakuutukseen liitetty oikeuskuluvakuutus ei korvaa mitään mikäli olet rikoksesta epäiltynä. Korvauksia saa vain, jos kyse on siviiliriidasta tai olet asianomistajana rikosasiassa.

Anonyymi kirjoitti...

Kysyin tätä oikeusvakuutus juttua Fenniasta. Korvaavatko jos olen rikoksesta epäiltynä oikeudessa. Juu ei, vastasi virkailija, me emme tietenkään korvaa rikollisten kuluja!!!!! Siis voitteko kuvitella. Käsittääkseni oikeus päättää olenko syyllinen vai en, ei Fennia, eikä varsinkaan etukäteen.

Anonyymi kirjoitti...

Ei tunnu olevan luottamusta sananvapauteen yhdelläkään kommentoijalla.

Luottamus sananvapauteen toki on, mutta se saattaa toteutua vasta pitkän kaavan kautta EIT:n kautta.

EIT:n linjan mukainen sanavapaus näyttää pikaisesti tarkasteltuna hyvin, hyvin paljon laajemmalta kuin mistä Suomessa voi joutua vaikeuksiin.

Toisaalta mitään vapautta ei saa käyttää ihmisoikeuksien vastaisten asioiden edistämiseen. Siitä tulee EIT:ltä potku takamukseen, heti ovella. Eivät ota asiaa edes käsittelyyn.

Anonyymi kirjoitti...

Jyrki Virolaisen blogista bongattua, EIT kyselee ilkeitä Suomen hallitukselta kun KKO purki Uotin tuomion mutta ei avunannosta tuomitun tuomiota:
http://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/oikeudellisia_uutisia/kansainvaliset_tietolahteet/eit_ott_ari_huhtamaen_tuomio_hallituksen_kommentoitavaksi.html

"1. Did the applicant have a fair hearing in the determination of the criminal charges against him, in accordance with Article 6 § 1 of the Convention? In particular, did he have a fair hearing when he was convicted of an ancillary offence in a situation where the perpetrator of the principal offence was acquitted?
2. Was the maintaining of the applicant’s conviction contrary to Article 7 of the Convention?"

Eihän tuossa 7 artiklassa ole kyse kuin jostain pikkujutusta, että ketään ei saa tuomita teosta ilman lakia... ja tapaus sentään ratkaistiin KKO:n täysistunnossa.

Anonyymi kirjoitti...

Valtaeliittiä suojellaan. Se näkyy tässä homo keskustelussakin! Sananvapaus on vain harvoilla ja valituilla.

Suomessa on tuomittu kansanryhmää vastaan kiihottamisesta kun henkilö on esittänyt mielipiteitään somaleista tai romaneista. Siis puhun nyt asiallisista mielipiteitä kuten Somalien karkottamisesta, somalien tekemistä rikoksista jne.

Tällä samalla tulkinnalla kun katsoo mitä Päivi Räsänen on kommentoinut homoista ja kuinka homovastaisia hänen mielipiteensä ovat hän on syyllistynyt KIIHOTTAMISEEN KANSANRYHMÄÄ (HOMOJA) VASTAAN!

Miksi syyttäjä ei ole tähän puuttumassa? Ei tietenkään, kysehän on politikosta, mutta annahan olla jos omalle nimelläni esittäisin vähäänkin samankaltaisen kannanoton homoista niin jo rapsahtaisi syyte kouraan.

Anonyymi kirjoitti...

En löytänyt kontaktilomaketta blogin ylläpitoon - sikainfluenssarokote -aihetta on blogissa käsitelty aiemmin, nyt on esillä uutta tietoa tutkimuksista joita lääkefirmalta rahoitusta saava THL tekee syy-yhteyden suhteen, kts.
http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_101028_html - ehkä asiaan kannattaisi palata?

Anonyymi kirjoitti...

Kun ottaa huomioon mitä paskaa monilla keskustelupalsoilla on, niin olen mielestäni sitä mieltä että ihan hyvä että otetaan ennakkosensuuri käyttöön. Muutenkin ihmiset voisivat kirjoittaa enemmän omalla nimellään eikä vain piiloutua nimimerkin taakse.

Sananvapaus tarkoittaa (omasta mielestäni) sitä että kaikki saavat julkisuudessa, asiallisesti ja omalla nimellään, esittää eriäviä vastaväitteitä tai omia mielipiteitään siitä mitä valtaapitävät tekevät, päättävät tai sanovat.
Esim. jos pääministeri sanoo kansalaisen mielestä jotain tyhmää on kansalaisella täysi oikeus kirjoittaa asiasta vaikka internetiin tai sanomalehden mielipidesivuille. Sananvapaus ei tarkoita sitä että nimettömänä kirjoitetaan häiriintynytta tekstiä jossain Suomi24- keskustelupalstalla.

Anonyymi kirjoitti...

Sensuuri eikä varsinkaan ennakoiva sellainen ei koskaan ole hyvä asia.
Sananvapaus tarkoittaa että saa sanoa sanottavansa ilman pelkoa seuraamuksista. Ja koska pelkoa on niin ihmiset piiloutuvat nimimerkkien ja anonyymiteetin taakse.

Täten en ymmärrä edellistä kommenttia alkuunkaan. Jos haluan puhua paskaa niin minulla pitäisi myös olla oikeus puha paskaa.

Netissä /saavoi olla myös perätöntäkin paskaa.(Toki mieluummin perusteluta ja totuudenmukaista.) Se on aivan eri asia kuin esim. keskellä kirkasta päivää alkaa perusteetta valheellisesti toista ihmistä julkisellapaikalla halveeraamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Pelkoa, siis mitä kohtaan?? Että pääministeri tulee ja tappaa, sitäkö pelätään?? Ihiset esittävät koko ajan asiallisia kommentteja vaikkapa lehtien yleisonosastoilla, ihan omilla nimillään. Ei kukaan vahingoita tällaisesta. TE IHMISET OLETTE KATSONEET LIIKAA TELEVISIOTA!

Anonyymi kirjoitti...

olen mielestäni sitä mieltä että ihan hyvä että otetaan ennakkosensuuri käyttöön.

Tässäpä kolistellaankin sananvapauden rajoja yhdeltä suunnalta. Tuon näkemyksen julkituomista voisi nimittäin pitää totalitarismia edistävänä sananvapauden väärinkäyttönä. Olet vaatimassa sananvapauden rajoittamista vastoin ihmisoikeuksia.

Jos edistät ennakkosensuurin käyttöönottoa, niin voi käydä niinkin että ihmisoikeutesi pääsevät kokonaan hukkumaan.

Sananvapaus on hyvin laaja eikä sitä saa rajoittaa kevyin perustein. Kaikkinainen totalitarististen aatteiden edistäminen on oikeuksien väärinkäyttöä ja se on aina kiellettyä. Eräitä muitakin rajoituksia voidaan asettaa mutta niistä on säädettävä lailla, niiden on oltava välttämättömiä ja välttämättömyyttä on arvioitava tapauskohtaisesti.

Netti on antanut ennenkokemattoman laajat mahdollisuudet sananvapauden toteuttamiseen myös käytännössä. Nyt vain on niin, että pelkkä sisällön onttous ei ole riittävä peruste rajoittaa kenenkään sananvapautta. Pakkoko niitä suomi24:n kirjoituksia on lukea, jos ne häiritsevät? Ei kukaan pakota kuuntelemaan Kansanradiotakaan.

Mikko Järvinen kirjoitti...

"Muutenkin ihmiset voisivat kirjoittaa enemmän omalla nimellään eikä vain piiloutua nimimerkin taakse. " Sanoo se, kuka Anonyymina kirjoittelee...

Matti Vanhala kirjoitti...

Anonymiteetti ei vähennä sanomisen uskottavuutta millään lailla. Se että "Mikko Järvinen" laittaa omaksi nimimerkikseen nimen jonka vastaavuudesta realimaailmaan ei ole mitään takeita osoittaa vain sitä että nimellä esiintyminen on näennäistä anonymiteettiä.

Jostain kumman syystä jotkut ihmiset pitävät toisen mielipidettä arvokkaampana jos sen tekee nimimerkillä joka on henkilön "nimi" eikä "anonyymi". Kummatkin ovat sama asia ilman henkilön luotettavaa tunnistamista.

Matti Santala kirjoitti...

Vai olikohan se Matti Santala ...

Anonyymi kirjoitti...

olen mielestäni sitä mieltä että ihan hyvä että otetaan ennakkosensuuri käyttöön

Sananvapaus tarkoittaa (omasta mielestäni) sitä että kaikki saavat julkisuudessa, asiallisesti ja omalla nimellään, esittää eriäviä vastaväitteitä tai omia mielipiteitään siitä mitä valtaapitävät tekevät, päättävät tai sanovat.

Nämä kaksi mielipidettäsi ovat jo keskenään ristiriidassa. Siis julkisesti omalla nimellä saa sanoa mielipiteensä joka tarkistetaan ensin ennakkosensuurissa? Miten tulee sellainen maa mieleen kuin Kiina?

Sananvapaus ei tarkoita sitä että nimettömänä kirjoitetaan häiriintynytta tekstiä jossain Suomi24- keskustelupalstalla.

Sitähän se juuri tarkoittaa. Sananvapaus antaa oikeiden sanoa mitä tahansa. Se on sanavauden YDIN. Ymmärrätkö? Jos ennakkosensuurimaisesti joku ensin tarkistaa mitä kukakin sanoo, ettei se vain ole tyhmää tai paskaa, niin kuka määrittelee rajat sille mikä on kiellettyä ja mikä ei, mikä on tyhmää ja mikä paskaa. Pitäisikö esimerkiksi kirosanojen käyttö rajoittaa sanomisen vapautta?

Sananvapaudella pyritään juuri estämään tämä tilanne että kenenkään mielipidettä ei sensuroida etukäteen oli se sitten sanottu kuinka loukkaavasti tai ala-arvoisesti tahansa. Se on sitten eria asia onko sanomisella jotain seurauksia rikosoikeudellisesti.

Jos sille tielle lähdetään että "joku" saa "välissä" puuttua siihen mitä kukakin saa sanoa ollaan peli sananvapaudesta menetetty.

Sananvapaus antaa oikeuden puhua myös paskaa. Se on vain hyväksyttävä.

Anonyymi kirjoitti...

Sananvapautta voidaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10. artiklan mukaan rajoittaa vain lailla ja syistä

”… jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.”

Anonyymi kirjoitti...

… jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.

Eli jos viranomaistaho niin päättää. Ainahan voi vedota yleiseen turvallisuuteen, rikollisuuteen ja yleiseen järjestykseen.
Sekä ja juuri tuomioistuinten arvovallan säilyttämiseksi, puolueeton se ei edes voi olla, perustuu juuri tuohon että se on lain puolella, ja lait on ihmisten tekemiä ja ihmiset myös niitä tulkitsevat. Tuomiot on mitä sattuu.
Ja eriävä mielipide tämäkin.

Anonyymi kirjoitti...

Mistä löytyy tiedot kirjoituksessa mainitusta lakihankkeesta? Oikeusministeriön sivuilla niitä on listattuna, mutta en löytänyt.

Laittakaa nyt joku viite mistä löytyy perustetta väitteille, vai perustuuko tuo uhkakuvien maalailu pelkästään huhupuheisiin?

Anonyymi kirjoitti...

Hankerekisteristä löytyy:
http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=15492

Asiakirja "Muistio tarpeesta säätää internet-sivustojen ylläpitäjille erityinen rasistisen rikoksen tunnusmerkistön täyttävän aineiston valvonta- ja poistamisvelvollisuus"
http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iId=15492&a_iId=152412

Anonyymi kirjoitti...

Hankerekisteristä löytyy:
http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=15492


Loistavaa, kiitos.