Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

torstaina, marraskuuta 20, 2014

Mitä kuuluu yksityiselle pysäköinninvalvonnalle?

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman (22.6.2011) mukaan yksityisestä pysäköinninvalvonnasta säädetään laki. Hankkeen toimeenpanosta vastaa oikeusministeriö, joka on valmistellut ja antanut asiassa eduskunnalle hallituksen esityksen syyskuussa 2012 (HE 79/2012 vp). Esityksestä ovat antaneet lausuntonsa hallintovaliokunta (HaVL 18/2012 vp) ja perustuslakivaliokunta (PeVL 23/2013 vp). Tämän jälkeen esitys on siirtynyt eduskunnan lakivaliokuntaan, jossa se on ollut käsiteltävänä lähes kaksi vuotta. Lakihankkeen oletetusta etenemisaikataulusta tai sen viipymisen syistä ei oikeusministeriön hankkeesta vastaava lainsäädäntöjohtaja osannut kertoa tämän tarkemmin.

Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva oikeustila on siten aivan sama kuin aikaisemminkin. Pysäköinninvalvontaa harjoittava yhtiö voi pyytää tällaista maksua, eikä valvontamaksun vaatimisessa sinänsä ole mitään lain vastaista – ainakaan silloin, jos maksuvaatimus on esitetty oikealle henkilölle eli ajoneuvon kuljettajalle. Maksuvelvollisuus voi syntyä vain kuljettajan ja valvontayhtiön välille. Näyttövelvollisuus ajoneuvon kuljettajasta on valvontayhtiöllä. Ajoneuvon ajoneuvorekisteriin merkityllä omistajalla tai haltijalla ei maksuvelvollisuutta ole, ellei valvontayhtiö pysty näyttämään tämän toimineen myös kuljettajana. Omistajalla tai haltijalla ei ole myöskään mitään velvollisuutta ryhtyä selvittämään valvontayhtiölle ajoneuvon kuljettajaa.

Edellä selostetun tulkinnan on kuluttajariitalautakunta vahvistanut lukuisissa yksimielisissä ratkaisuissaan. Asia on selkeästi myös yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavien valvontayhtiöiden tiedossa. Ne eivät ole nostaneet tuomioistuimissa velkomuskanteita maksusta kieltäytyneitä autoilijoita vastaan, koska tällaisen kanteen lopputulos on etukäteen selvä. Hyvän esimerkin tilanteesta tarjoaa Oy ParkPatrol Finland Ab:n konkurssi alkuvuodesta 2014. Ylivelkaantunut yhtiö ei nostanut velkomuskanteita maksamatta jättäneitä autoilijoita vastaan edes viimeisenä keinonaan konkurssin välttämiseksi. Myöskään konkurssipesä ei tiettävästi ole ryhtynyt velkomustoimenpiteisiin.

Vaikka lainsäädäntöhanke on ollut pysähdyksissä, yksityisen pysäköinninvalvonnan ympärillä on kuitenkin tapahtunut kulisseissa.
 
Kerroimme pari vuotta sitten tässä blogissa oikeudenkäynnistä, jossa yksityishenkilö oli nostanut valvontayhtiötä vastaan negatiivisen vahvistuskanteen, jossa hän vaati tuomioistuinta vahvistamaan, että hänellä ei ole velvollisuutta maksaa valvontayhtiön häneltä vaatimaa maksua. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen ja velvoitti kantajan suorittamaan häneltä vaaditun pysäköinninvalvontamaksun sekä valvontayhtiön oikeudenkäyntikulut, jotka käräjäoikeus kuitenkin kohtuullisti vaaditusta 32.000 eurosta 6.000 euroon. Kantaja valitti tuomiosta ns. ennakkopäätösvalituksella suoraan korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus on nyt päättänyt olla myöntämättä valituslupaa asiassa, joten käräjäoikeuden kanteen hylkäävä tuomio jää voimaan. Lainvoiman saaneen tuomion mukaan pysäköinninvalvontamaksu oli maksettava tilanteessa, jossa ajoneuvon pysäköineestä kuljettajasta ei vallinnut epäselvyyttä ja jossa maksu oli asetettu selkeästi yksityisellä alueella.

Oikeusprosessi, jonka yksityiskohdat on perusteellisemmin selvitetty tässä, nojautui kantajan puolelta siihen uskomukseen, että korkein oikeus tulisi ilman muuta muuttamaan aikaisempaa kantaansa yksityiseen pysäköinninvalvontaan sen johdosta, että eduskunnan perustuslakivaliokunta oli aiemmin tyrmännyt yksityisen pysäköinninvalvonnan mahdollistavan lakiesityksen perustuslain vastaisena. Kantaja siis piti valtakunnan ylimmän ja ensisijaisen perustuslain tulkitsijan kannanottoa niin vahvana, että korkeimman oikeuden olisi sen perusteella pitänyt muuttaa omaa linjaansa. Kannetta nostettaessa ei kuitenkaan ollut tiedossa, että hallitus tulisi antamaan samassa asiassa uuden, perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset huomioivan lakiesityksen. Kun uusi lakiesitys on läpäissyt perustuslakivaliokunnan seulan, ei korkeimmalla oikeudella ehkä ollut enää intressiä antaa oletettavasti hyvin lyhytikäiseksi jäävää ennakkopäätöstä asiassa, joka ilmeisesti tultaneen lainsäädäntöteitse joka tapauksessa järjestämään lähitulevaisuudessa uudelleen.

Mitään muutosta asioiden tilaan ei siis tämänkään prosessin myötä tullut. Monien valvontayritysten epärehelliset ja selkeästi hyvän perintätavan kanssa ristiriidassa olevat toimintatavat eivät ole valitettavasti nekään muuttuneet mihinkään. Edelleen jotkut yritykset, varsinkin pienimmät, uhkailevat asiakkaitaan oikeudenkäynneillä ja niistä aiheutuvilla suurilla kuluilla, vaikka todellisuudessa niillä ei ole minkäänlaisia eväitä eikä aikomustakaan viedä juttuja oikeusteitse eteenpäin. Lisäksi edelleen näkee väitettävän, että tapauksen KKO:2010:23 perusteella ajoneuvon ajoneuvorekisteriin merkitty omistaja tai haltija olisi velvollinen ”ilmiantamaan” ajoneuvon kuljettajan valvontayhtiölle. Tosiasiassa näin ei kuitenkaan ole. Kyse ei ole tulkinnanvaraisesta asiasta, vaan tietoisesta valehtelusta valvontayhtiöiden taholta.

Kuluttajariitalautakunnan vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan pysäköinninvalvontamaksua ei voi periä ilman, että se joka siihen vetoaa, osoittaa sopimussuhteen syntyneeksi tai sen syntyminen myönnetään. Edellä esitetyn mukaisesti valvontayhtiön on näytettävä, että juuri se henkilö, jolta se vaatii suoritusta, on pysäköinyt auton ja sitoutunut sopimukseen. Kuljettajana toimiminen on kuitenkin syytä kiistää heti ensimmäisessä reklamaatiossa, jos tähän aikoo vedota.
 
Kuluttajariitalautakunnan ratkaisussa dnro 343/39/2013 ei lautakunta ole suosittanut valvontamaksun perinnästä luopumista tapauksessa, jossa kuluttaja ei ollut kiistänyt kuljettaneensa ehtojen vastaisesti pysäköityä ajoneuvoa reklamaatioissaan valvontayhtiölle eikä perintätoimistolle, vaan hän oli vedonnut ainoastaan pysäköinninvalvonnasta kertovan kyltityksen epäselvyyteen. Kuluttajariitalautakunta ei pitänyt vasta lautakuntakäsittelyssä tehtyä ajoneuvon kuljettajana toimimisen kiistämistä uskottavana.

Tilanne, jossa yksityisiä pysäköinninvalvontamaksuja saa laillisesti pyytää, mutta niitä ei tarvitse maksaa, on tietenkin hyvin epätyydyttävä. Monet kansalaiset ovat aidosti epätietoisia siitä, mitä heidän pitäisi tehdä valvontamaksua koskevan vaatimuksen saadessaan. Käytännössä vielä jäljellä olevat valvontayhtiöt elävät pitkälti oikeuksistaan tietämättömien ja uhkailun alla taipuvien kuluttajien maksusuorituksista, siinä missä valveutuneet kuluttajat osaavat jättää perusteettomat maksuvaatimukset omaan arvoonsa.
    
Tämä ei tietenkään voi olla oikein. Asiaa ei lainkaan auta se, että kuluttajaviranomaisilta ei löydy virkamiesryhtiä antaa asiassa neuvontaa kuluttajille, vaikka viranomaisneuvonnan tarve olisi huutava valvontayhtiöiden levittäessä valheellista propagandaansa kenenkään siihen puuttumatta.

"Valvontamaksujen" määräämiseen perustuvan yksityisen pysäköinninvalvonnan kieltävän ja valvontayhtiöiden aseman julkisen pysäköinninvalvonnan alaisiksi suoritusportaan alihankkijoiksi vahvistavan lakihankkeen pikainen maaliin saattaminen olisi tässä tilanteessa selkeästi kaikkien kuluttajien sekä myös yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Emme tarvitse liiketoimintaa, joka perustuu oikeuksistaan tietämättömien ihmisten uhkailuun ja harhaanjohtamiseen. Oikeusvaltiossa lähes kaikki muu voidaan yksityistää, mutta pyrkimyksiin siirtää julkisen vallankäytön ytimeen kuuluvaa rangaistusvaltaa yksityisille tahoille on syytä suhtautua jyrkän kielteisesti.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa
Lakiehdotus kieltäisi perustuslain vastaisen yksityisen  pysäköinninvalvonnan
Perustuslakivaliokunta torjuu yksityisen pysäköinninvalvonnan
Uuden parkkisakko-oikeudenkäynnin oudot piirteet

Historian havinaa
Oot sä vittu ajanut tän tähän ruutuun?

 

34 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hienoa. Kiitos artikkelista, sain vastauksen jota pyysin sähköpostilla. Uudenmaan Pysäköinninvalvonnan maksua ei siis tarvitse maksaa enkä täten myös maksa.

Anonyymi kirjoitti...

Blogi on ansiokkaasti auttanut minua usean kerran viimeisten vuoden aikana. Yhtään minulle asetettua yksityistä sakkoa en ole maksanut ja blogistin ohjeilla myös perintä yritykset ovat tyrehtyneet. Nyt ei ole ensimmäisestä maksusta kuulunut kahteen vuoteen mitään.

Anonyymi kirjoitti...

Täysin ihmisten omaa tyhmyyttä mennä maksamaan laskuja joita ei tarvitse maksaa. Se pieni osa näistä puljuista pyörii vain sen takia että löytyy vielä niitä ämmiä jotka kiltisti maksavat.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos, tätä on odotettu. Mikään ei siis ole muuttunut. Jätän sen ainoan alkuvuodesta saamani maksun maksamatta, kuten neuvottiin.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvän esimerkin tilanteesta tarjoaa Oy ParkPatrol Finland Ab:n konkurssi alkuvuodesta 2014. Ylivelkaantunut yhtiö ei nostanut velkomuskanteita maksamatta jättäneitä autoilijoita vastaan edes viimeisenä keinonaan konkurssin välttämiseksi. Myöskään konkurssipesä ei tiettävästi ole ryhtynyt velkomustoimenpiteisiin.

Eiköhän edelle oleva kerro kaiken!

Anonyymi kirjoitti...

Huvittavaa oli eilisissä uutisissa tämä Motonetin tapaus jossa Uudenmaan Pysäköinninvalvonta oli lätkäissyt maksulapun pysäköinnistä vaikka kiekko oli paikallaan, auton kuljettaja oli repinyt pelihousunsa :)

Noh, pelihousuja ei kannata repiä koska ne maksulaput ovat pelkkää roskaa, ei niitä ole koskaan tarvinnut maksaa. Perinteisesti olen polttanut kyseiset laput saunan uunissa mökillä ja Uudenmaan Pysäköinninvalvonta lappuja niistä on suurin osa.

Onko perusjutinoiden ja uhkailujen jälkeen Uudenmaan Pysäköintivalvonnasta kuulunut mitään? Ei ole.

Mitä luulette kun "sakottajan" tulot riippuvat kirjotettujen lappujen määrästä ja kyseessä on yksityinen yritys? Tottakai etsitään kaikkia mahdollisia syitä kirjoittaa aiheeton maksulappu. Milloin ei ole kiekko kohdallaan, milloin ei ole oikeassa paikassa, yksi rengas on viivan päällä, auto ei ole suorassa ruudussa jne. jne. On näitä nähty.

Anonyymi kirjoitti...

Miksi nämä firmat saavat levittää valheellista tietoa tämän astisista päätöksistä? Firmat siis valehtelevat kuluttajalle päin naamaa vain saadakseen henkilön uhan alla maksamaan? Eikö se ole petos, kiristys tai jotain muuta?

Ymmärrän että kuluttajavirastossa ei ole munaa neuvoa olla maksamatta näitä aiheettomia maksuja, mutta miksi yksikään viranomainen ei puutu näihin valehteluihin?

Anonyymi kirjoitti...

Se vielä piti lisätä, että itselläni näissä maksulapuissa (joita yhtään en ole maksanut) käydyissä sähköpostikeskuisteluissa tyypilliset valheelliset väitteet johon ole törmännyt ovat:

1) KKO 2010 päätöksen mukaan omistaja/haltija on velvollinen maksamaan maksun

tällaista päätöstä tai tulkintaa ei ole olemassa missään, eikä varsinkaan kyseissä päätöksessä, ainoastaan kuljettaja voi olla maksuvelvollinen

2) KKO 2010 päätöksen mukaan omistaja/haltija on velvollinen kertomaan kuljettajan

tällaiseen ei ole otettu kantaa eikä tällaista velvoitetta sopimuksen ulkopuoliselle ole muutenkana olemassa

3) Joudutte maksamaan kalliit oikeudenkäyntikulut

en joudu, yhtään näistä kuudesta lapusta ei ole viety rosikseen eikä viedä, koska eivät pysty kertomaan edes sopimuskumppaniaan, ajoneuvon kuljettajaa

4) Maksu laitetaan ulosottoon

ei voi laittaa, kyse on yksityisoikeudellisesta saatavasta jolle pitää hakea oikeuden päätös ja jos oikeudessa ajoneuvon omistaja häviäisi eikä sittenkään maksaisi, vasta sen jälkeen maksu on ulosottokelpoinen, ainoastaan kunnalliset maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia

5) Maksun maksamatta jättäminen vaikuttaa luottotietoihin

ei vaikuta, peruste sama kuin yllä

6) Auto voidaan ulosmitata

en viitsi edes vastata

7) Jos ette ole halukas maksamaan teidän pitää viedä asia oikeuden käsiteltäväksi

juu ei, se joka vetoaa väitettyyn sopimusrikkomukseen vie asian oikeuteen, eli valvontayhtiö, minähän en ole sopimusta edes tehnyt

8) Perintäkulut ja korot nousevat huimaksi

ei nouse, laissa on säädelty perintäkulujen määrä ja korkokin 60 euron maksulle vuodessa on 5 euroa, voi kun pelottaa

jne. jne

Anonyymi kirjoitti...

Hankkikaa elämä ja opetelkaa pysäköimään. Pellet!

Anonyymi kirjoitti...

"Hankkikaa elämä ja opetelkaa pysäköimään. Pellet!"

Välitön palaute parkkifirman edustajalta.
Blogistille onnittelut hyvästä sivustosta.

Anonyymi kirjoitti...

Tuossa Motonetin tapauksessa tuli maksu, koska kiekko ei ollut tasatunnin tai puolentunnin kohdalla. Jutusta kertovissa artikkeleissa on kerrottu mm. että laki sanoo miten se on asetettava. Mitä ihmettä lailla on tekemistä yksityisen maksun kanssa? Yksityisen maksunhan pitäisi perustua sopimusoikeuteen? Tuntuu, ettei edes toimittajat ymmärrä eroa pysäköintivirhemaksun ja yksityisen maksun välillä.

Jos sopimustekstissä ei sanota, että laki tai kiekon takana olevat ohjeet pätevät, eivät ne päde vaikka olettaisi sopimuksen yleensä pätevän.

Anonyymi kirjoitti...

Sikäli hämmästyttää että vieläkö joku näitä maksaa?

Anonyymi kirjoitti...

Koko touhu perustuu siihen että osa ihmisistä vain on niin tyhmiä että eivät osaa kiistää maksua oikein ja maksavat kiltisti? Nämä ihmiset varmaan ovat juuri niitä jotka maksavat minkä tahansa laskun jos joku vain kehtaa pyytää. Kyllä maksulle pitää olla lainmukainen/sopimuksellinen peruste ja ainakaan minä ajoneuvon omistajana en maksaa yhtään laskua jonka maksaja pitäisi olla ajoneuvon kuljettaja.

Anonyymi kirjoitti...

Niin,keväällä 2013 alkoi postiluukusta ilmestymään 7-päivää lehti jota en ollut tilannut. Noh, annoin tulla koska ei se minun ongelmani ollut. Kolme viikkoa meni ja lasku pamahti kotia. Otin yhteyttä kustantajaan ja sanoin että lehteä en maksa kun en sitä ole tilannut. Kyllähän ne jupisivat vastaan, mutta pyysin nähtäville sen sopimuksen/tilauksen jossa oli minun allekirjoitus/sitoumus asiasta. Sellaista ei löytynyt. Laskua en maksanut ja lehden tulo loppui siihen kuten pitikin. Nähtävästi joku oli tilannut lehden kiusallaan minun nimelläni.

Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on sama juttu. Sopimus jonka rikkomisesta maksua vaaditaan syntyy ajoneuvon kuljettajan kanssa. Pysäköintivalvontayhtiö ei tiedä kuljettajaa joten yrittää periä maksua ajoneuvon omistajalta/haltijalta.

En kai minä omistajana mene maksamaan laskua johon minulla ei ole osaa eikä arpaa?

Menetkö sinä?

Anonyymi kirjoitti...

En mä nyt menisi sanomaan tyhmiksi ihmisiä, jotka näitä maksavat. He vaan eivät ole riittävän hyvin perillä vallitsevasta oikeuskäytännöstä.

Enemmän mä syyttäisin kuluttajavirastoa ja valtamedioita. Korkeimman oikeuden päätökset maksun lainmukaisuudesta ja nyt viimeisemmäksi valitusluvan myöntämättä jättäminen ovat kyllä saaneet hyvin palstatilaa ja TV-aikaa. Hyvin harvoin on kuitenkaan puhuttu siitä faktasta, että parkkihuijarin tehtävänä on näyttää toteen sopimuskumppani.

Jos asiasta ei siis ole itse lähtenyt aktiivisesti ottamaan selvää (yksi googletus kyllä riittäisi), niin pystyn hyvin ymmärtämään tavallisen tallaajan ajatuksenjuoksun: "Niin, tästä taisi joskus olla joku oikeuden päätös, kai tämä pitää maksaa." Tätä korostaa vielä maksun varsin pieni vaikutus normaaliautoilijan talouteen.

Tietoa todellisesta käytännöstä tunnutaan jopa piiloteltavan suurissa medioissa.

Anonyymi kirjoitti...

Varmasti näin kuten edellinen toteaa. Elämässä vain ei pärjää olettamuksilla. Pitää olla kykyä selvittää mitkä ovat vaihtoehdot. Taitaa kuitenkin olla niin että ne kaikki köyhimmät joilla ei olisi varaa maksaa, maksavat koska eivät uskalla näiden laittomien uhkausten edessä olla maksamatta. Rikkaammat taas ei maksa koska tyhjällä pelottelu ei tehoa heihin. Se on varmaan syy miksi köyhät pysyy köyhinä.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos artikkelista. Nyt tiedän jättää tämä tyhjät maksut maksamatta.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä se tyhmyyttä on jos ei viitsi ottaa asioista selvää. Tuollaiset uusavuttomat luuserit jotka pomppii milloin kenenkin pillin mukaan ovat yhteiskunnan syöpä. Juuri näiden takia nämäkin firmat pyörivät kun se muutama kymmenen prosenttia menee maksamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Hei !

Minulle tuli yksityisestä firmasta maksuvaatimus (siis perintäyhtiöstä nyt)

Laittoivat oikein kuvan webbisivuille missä näkyy iso määrä kuvia autostani !

Onko tässä kyseessä laiton henkilörekisteri ? Osaako joku kommentoida ?

Vaadin heitä poistamaan autoni ja henkilötiedot sivuilta. Mitä mieltä te olette ?

Anonyymi kirjoitti...

Tuohan on valhetta, Proffa on muuttanut kantaansa:

Professori: Yksityiset pysäköinninvalvontamaksut "ilmeisesti" maksettava.
"Käräjäoikeudessa tulisi todennäköisesti tappio"

http://yle.fi/uutiset/professori_yksityiset_pysakoinninvalvontamaksut_ilmeisesti_maksettava/7506252

Unknown kirjoitti...

Mielenkiintoinen tapaus:
Lainasin kaverilleni auton. Hän ajoi sen Helsinkiin ja jäti parkkiin. Ilmoitti minulle missä auto on. Itse olin tullut aikaisemmin Helsinkiin muula kyydillä j aajatelin ajaa autoni kotiin.
Kävelin ko pysäköintipaikalle, oli joku ykistyisen firman pysäköinninvalvoja auton vieressä. Kun olin menossa autoon, otti minusta kuvan, ja sanoi ettei nyt ole ainakaan epäselvyyttä, kuka autoa ajoi.
Tulin ulos autosta ja sanoin, etten ole autoa ko paikalle pysäköinyt, tulin vain noutamaan sen.
Pysäköinninvalvoja vaan nauroi, että nyt on kuva kuljettajasta ja oikeudessa tavataan.

Odottelen nyt sitten perintäkirjeitä ja oikeudenistuntoa. Niin, tuulilasissa olevaan lappuun tein reklamaation.

Anonyymi kirjoitti...

Itselläni iso kasa maksamattoamia "sakkoja" kun olen kiistänyt olevani kuski. Yhtään kutsua käräjille ei ole tullut, enkä odotakaan tulevaksi.

Tuo "Unknown":n tapaus on tosiaan mielenkiintoinen. Tässä tapauksessa voi valokuvalla olla isompi todistusarvo kuin sun sanomisella. Mistäs minä tiedän. Mutta toisaalta jos saat kaverin tunnustamaan että "minä se olin" sitten kun käräjöintiin on käytetty jo aikaa ja rahaa, luulisi parkkifirmaa kärventävän.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Niin, se kuva vain kun ei kerro että kuka se kuvassa oleva henkilö on, eli kenelle se lasku pitäisi (tuossa Unknown tapauksessa hänen kaverinsa) lähettää.

Eli sillä kuvalla/videolla ei ole mitään virkaa, varsinkin jos on kyse ajoneuvon noutamisesta.

Mitä tulee professori Tolvasen tulkintaan, niin eipä se järjemmin ole muuttunut. Edelleenkin on sitä mieltä, että pysäköintiyhtiöllä pitää olla luotettavat todisteet sopimuskumppanistaan.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, meillä on hyväksytty konstruktio jossa sopimus voi syntyä ja sen perusteella maksu pitäisi maksaa.

Tosin, kun kiistää olleensa kuljettaja (oli tai ei ollut) näyttövelvollisuus kuluttajasuojalain mukaisesti jää valvontayhtiölle. Se ei sitä tiedä joten myöskään ajoneuvon omistajan/haltijan ei tarvitse maksua vaadittaessa maksaa.

Se että valvoja ottaa kuvan henkilöstä joka hakee auto ei kerro sitä kuka sen ajoi siihen.

Anonyymi kirjoitti...

Tolvanen kertoo:

"– Kyllä se [yksityinen pysäköinninvalvontamaksu] ilmeisesti nykytilanteessa olisi pakko maksaa. Ainakaan en lähtisi sitä enää riitauttamaan, sillä käräoikeudessa tulisi todennäköisesti tappio. Ainakin niissä tilanteissa, missä kiistatta ajoneuvon omistaja tai haltija on pysäköinyt, niin kyllä hän joutuu maksamaan, Tolvanen pohtii."

Näinhän se varmasti on, ei tästä olla enää erimieltä. Mikäli maksun saaja kiistää toimineensa kuljettajana jää valvontayhtiön vastuulle osoittaa kuljettaja. Jos se ei pysty sitä osoittamaan maksua EI TARVITSE maksaa. Tällainen tapaus ei oikeudesta mene 100% varmuudella läpi. Yksikään oikeusaste ei voi määrätä velvotteita henkilölle sopimuksen perusteella jossa hän ei mahdollisesti ole osallisena eikä sopimukseen vetoava valvontayhtiö edes tiedä sopimuskumppaniaan.

Näin se nyt vain on.

Anonyymi kirjoitti...

Uhkaileeko nää firmat todella jo "auton takavarikoinnilla"? Ei jumalauta! Joku herkkä saattaa vielä uskoa ja maksaa. Tää on ihan saatana rosvotouhua! Helpoin tosin pysäköidä niin ettei lappuja tule. Minkäänlaisia! Näin itse tapaan tehdä.

Unknown kirjoitti...

Moi!
perintäkirje tuli, reklamaatio tehty.
Tunnustin noutaneeni auton, kielsin pysäköinneeni sen.
En kertonut kuka auton sinne jätti. Todellisuudessa en edes tiedä (enkä kysy). Autoa ajoi 3 eri henkilöä, joist avain yksi oli ratissa kun aton sinne pysäköi.

Anonyymi kirjoitti...

Pysäköin autoni alkuvuodesta 2012 yksityisen parkkifirman valvomalle paikalle vain ärsyttääkseni kyseistä firmaa. No maksua en tietenkään maksanut ja sen jälkeen Svea-perintä on lähetellyt jätepostiaan joskus. Koskaan en ole maksanut enkä maksa. Luottotiedotkin menivät kauan sitten joten samapa tuo.

Ei muuta kuin pysäköimään yksityisten parkkifirmojen valvomille ilmaisille parkkipaikoille.

Anonyymi kirjoitti...

"Niin, meillä on hyväksytty konstruktio jossa sopimus voi syntyä ja sen perusteella maksu pitäisi maksaa."

Tätä olen mielessäni pohtinut jo aika pitkään ja ei tämä vaan käy mitenkään järkeen. Sopimusoikeus edellyttää, että sopimukseen suostuvat kummatkin osapuolet. Hiljaisista sopimuksista tietysti löytyy myös lukuisia esimerkkejä. Mutta eihän sellainen sopimus voi olla pätevä, jonka olemassa olon toinen osapuoli visusti kiistää. Epäselvää ei tietenkään ole tilanteessa, jossa henkilö kiistää kokonaan pysäköineensä, mutta mielestäni on melkoista mutkien oikomista olettaa, että jos tiedetään pysäköinyt henkilö kiistattomasti, myös hänen suostumisensa sopimukseen olisi tällä kuitattu.

Entä jos henkilö myöntää lukeneensa ehdot ja pysäköineensä paikalle, mutta korostaa, että on pysäköinyt nimenomaisena aikeenaan olla solmimatta minkäänlaista sopimusta, altistaen itsensä tällöin mahdolliselle laissa säädetylle pysäköintivirhemaksulle? Kuka voi muka tällöin väittää, että sopimus olisi oikeasti olemassa ja millä perusteella?

Anonyymi kirjoitti...

Olen itse pohtinut, että minkälaisen väittelyn saisi aikaan sellaisessa tilanteessa, jossa laittaa tuulilasille lapun, että "En ole tehnyt sopimusta pysäköinnistä, vaan parkkeeraan luvattomasti". Vai tulkitaisiinko tullaisessakin tilanteessa sopimus muka syntyneeksi?

Ja sitten mua kiinnostaisi myös case, joss ne laputtaa pelastustielle pysäköidyn auton. Pelastustielle EI SAA pysäköidä, ja taloyhtiöllä saatika sillä parkkifirmalla ei ole voimaa antaa lupaa pysäköidä siihen, joten miten niiden kanssa voisi tuosta tehdä muka rahalla hoidettavan sopimuksen?

Ja olen aina ihmetellyt, että miksi noi kikkailee tollaisella "sakotusjärjestelyllä", jossa pitää pohtia onko sopimus syntynyt yms. Mielestäni paljon selkeämpi olisi sellainen kyltti, että "Maksullinen pysäköinti 50 euroa alkava vuorokausi"

Anonyymi kirjoitti...

Entä jos kirjeet on menneet haltialle ja tämä ei reakoinut..kun ei ole itse ajelkut...jja nyt kirje ulosotosta...useammat sakot omistajan pihalta...voiko ulosoton mitätõidä,jos haltia ilmoittaa tässä vaiheessa ettei ajanut...ja auto ollut omistajalla näillä hetkillä...

Anonyymi kirjoitti...

Mitähän Lauri Mustoselle kuuluu nykyään? minkälaisen huijaribusineksen lienee nyt keksinyt, kun parkpatrolin toiminta päättyi tsaas kerran konkurssiin.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos mahtavasta blogista ja neuvoista.

Onko tietoa Virossa (ulkomailla) saaduista pysäköintivirhemaksuista?

Sain Tallinnassa pysäköintivirhemaksun vuonna 2015. Virhemaksun kirjoittaja oli Ühisteenused, jolle Tallinnan kaupunki on pysäköinninvalvonnan ulkoistanut. Tämä on siis pysäköintivirhemaksu, joka käsittääkseni vastaa suomessa kunnan/kaupungin parkkipirkon kirjoittamaa pysäköintivirhemaksua. Tämä Tallinnassa saatu pysäköintivirhemaksu on nyt yli 6 kk viiveellä löytää myös perille Suomeen. Tallinnassa saatua pysäköintivirhemaksuja hoitaa täällä Suomessa lakitoimisto Pappila Penkkala Group, joka lähettelee maksuhuomautuksia ja hoitaa mahdollista perintää.

Onko sulla antaa neuvoa mitä tän lapun kanssa pitää tehdä? Voinko jättää Ühisteenused virhemaksua / Pappila Penkkala maksukehoitusta maksamatta? Kyseessä siis melkein vuoden takainen tapaus, josta ei mitään muistikuvaa kuka ajanut ja minne pysäköinyt, mutta nyt tuli kuitenkin 55 euron lasku. Onko mulla mitään mahdollisuuksia selvitä tästä maksamatta?

Anonyymi kirjoitti...

Ja kerroin myös että Teboil kauppias ei voi tälläistä
pysäköintivalvontasopimusta tehdä Vantaa pysäköintivalvonnan kanssa
koska kysymyksessä ei ole
yksityinen alue. Joten Vantaan pysäköinninvalvojan tulee kirjoittaa
kaikille niille autoille pysäköintivirhemaksu jotka ovat pysäköity,
pysäköintikieltomerkkien vaikutus alueelle. Vantaan kaupungin lakimies
vastasi sähköpostilla, että Teboil kauppias määrää sen että mille
autolle nämä pysäköintivirhemaksut kirjoitetaan,
ja ettei Vantaan pysäköinninvalvoja näin ollen puutu muihin väärin
pysäköityihin ajoneuvoihin vaikka ne olisivat väärin pysäköity tälle
Teboil kiinteistön alueelle.

Teboil kauppias täytyisi saada vastuuseen sopimusrikkomuksesta,
petoksesta, varkaudesta, hallinnanloukkauksesta, ilkivallasta,
kavalluksesta ja aiheutetun menetyksien korvaamisesta minulle. Ja sen
jälkeen Vantaan lakimies, pysäköintivalvojat virkarikoksista,
virkevelvollisuutta koskevista rikkomuksista,
petoksesta koskien tätä pysäköintivalvontasopimusta, koska lakimiehen
pitäisi tietää että tälläinen sopimus on lainvastainen, koska
kysymyksessä ei ole yksityinen alue. Vantaa pysäköintivalvoja jatkaa
edelleen tätä sopimusta, eikä kirjoita pysäköintivirhemaksuja
pysäköintikieltomerkkien vaikutus aluella pysäköidyille ajoneuvoille,
eikä Vantaan kaupunki ole merkinnyt edelleenkään tätä aluetta lain
vaatimalla tavalla, eikä myöskään pysäköintisopimuksella
tarkoittamaksi " YKSITYISALUE PYSÄKÖINTI SALLITTU VAIN MAANOMISTAJAN LUVALLA