Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

perjantaina, maaliskuuta 23, 2007

Sinulla on oikeus tietoihisi ... käytä sitä !

Henkilötietolaki (1999/523) määrittelee säännöt henkilötietojen käsittelyssä. Jokaisella on oikeus saada tietää minkälaista tietoa hänestä on tallennettu rekisteriin ja mihin käyttötarkoitukseen tietoa käytetään. Henkilörekisterin ylläpitäjällä on henkilötietolain mukainen velvollisuus tarjota selvitys tallennetuista tiedoista ja käyttötarkoituksesta sekä mahdollistaa yksityiselle henkilölle tietojen tarkistusoikeus.

Sinulla on tiedonsaantioikeus, mikä tarkoittaa, että rekisterin ylläpitäjän on kerrottava sinulle tiedot rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, tietojen käyttötarkoituksesta, tietojen luovutuksista sekä rekisteröityjen oikeuksien käyttämisestä henkilötietojen käsittelyssä.

Sinulla on tarkastusoikeus henkilörekisterin tietoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että pyytämällä, sinulle tulee antaa selvitys siitä, mitä tietoa sinusta on tallennettu rekisteriin. Tiedot on annettava kirjallisesti niin pyydettäessä. Lain mukaan tarkistusoikeutta saa käyttää yhden kerran kalenterivuodessa maksutta, ilman että rekisterin ylläpitäjällä on oikeutta laskuttaa tietojen luovuttamisesta. Tiedot on annettava myös selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa.

Yksityisellä henkilöllä on myös oikeus saada rekisteriseloste nähtäville. Rekisteriselosteen saa pääsääntöisesti nähtäville yrityksen toimipaikassa. Mikäli yrityksellä ei ole toimipaikkaa, rekisteriseloste on toimitettava pyydettäessä muutoin nähtäville.

Entäpä ParkPatrol (Narmer Oy) ja ParkCom Oy?

Tietosuojavaltuuten kannanoton (Dnro 344/45/2000) mukaan ajoneuvoista kerätyt kuvat muodostavat henkilörekisterin. Yksityiset valvontayhtiöt kuten ParkCom ja ParkPatrol ovat siis keränneet itselleen henkilörekisterin ajoneuvon omistajista ja/tai haltijoista. Jokaisella autoilijalla on henkilötietolain sallima oikeus pyytää nähtäville rekisteriseloste tallennetuista tiedoista ja tiedon käyttötarkoituksesta, sekä pyytää kerran vuodessa ilmaiseksi, kirjallisesti, ote itseensä liittyvistä tallennetuista tiedoista. Tätä oikeutta kannattaa käyttää, koska ajoneuvon omistajalla tai haltijalla ei välttämättä ole tietoa siitä, että hänen tietonsa on kerätty yksityisen pysäköintivalvonnan rekisteriin. Myös tieto siitä, että rekisterissä ei ole sinuun liittyvää tietoa on oleellinen.

Narmer Oy alias ParkPatrol

Blogi sai viestin kummastuneelta henkilöltä, joka on useaan otteeseen kysynyt rekisteriselostetta ParkPatrol:lta (Narmer Oy). Viesti on lähetetty sekä ParkPatrolin yhteystietolomakkeen kautta, että suoraan toimitusjohtaja Lauri Mustosen sähköpostiosoitteeseen Narmer Oy:ssä. Henkilö valitti, että hän ei ole saanut minkäänlaista vastausta ParkPatrolilta. Valvontayhtiöllä on kuitenkin henkilötietolain mukainen velvoite antaa tarvittavat tiedot mikäli yksityinen henkilö vetoaa henkilötietolaissa säädettyyn tiedonsaanti- tai tarkastusoikeuteen. Osoittaako ParkPatrol täydellisestä välinpitämättömyyttä suomalaista lainsäädäntöä kohtaan vaivautumatta edes vastaamaan asialliseen tiedusteluun?


Klikkaa kuvaa

Yrityksen tulee omassa resurssoinnissaan varautua myös lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Koska valvontayhtiöiden toiminta ei perustu suomen lakiin (suomessa ei ole lainsäädäntöä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta) eikä toiminnan perusteista ja omistaja/haltijan vastuista ole oikeuden ennakkopäätöstä, kannattaa jokaisen autoilijan, auton haltijan tai omistajan käyttää lakisääteistä oikeuttaan tarkistaa tietojen käyttötarkoitus ja itsestään mahdollisesti löytyvien tietojen sisältö.

ParkPatrol:lla ja ParkCom:lla ei näytä olevan varsinaista toimipistettä, josta esimerkiksi rekisteriselostetta voisi käydä tarkastelemassa. Yhtiöillä on osoitteenaan pelkästään postilokero. Rekisteriselosteen pitäisi saada nähtäväille pyytämällä sitä ParkPatrolin yhteystietolomakkeen ja ParkCom:n palautesivun kautta. Samalla voi kysyä mitä kautta yksityinen henkilö saa valvontayhtiön henkilörekisteristä listauksen häntä koskevista tiedoista. Ainakin tuota kautta pitäisi saada ohjeet siitä, miten tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuttaan voi käyttää. Muistakaa, että myös ajoneuvosta otetut valokuvat (kopiot niistä) ovat henkilörekisteritietoa (katsokaa artikkeli magneettikuvista). Muistakaa pyytää myös valokuvista kopiot.

Lisäys ja korjaus: Tietosuojavaltuutettu on ottanut kantaa rekisteriselosteen suhteen. Rekisteriselostetta ei tarvitse lähettää erikseen pyydettäessä, eikä sitä ole myöskään pakko laittaa esiin nettisivuille, ellei yritys toimi pelkästään netissä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ParkPatrolin ja ParkComin osalta rekisteriselosteen voi käydä katsomassa toimipaikassa. Nyt herää kysymys, missä on ParkPatrolin toimipaikka kun yhteystietona on pelkkä postilokero?

Huomioikaa, että mikäli valvontayhtiö kieltäytyy antamasta teitä koskevia tietoja, heidän täytyy henkilötietolain 28§ mukaan antaa päätöksestään kieltäytymistodistus. Todistuksessa pitää olla näkyvillä kieltäytymisen perusteet. Valvontayhtiön tapauksessa kieltäytymiselle ei ole kuitenkaan perusteita.

Mikäli pyytäessänne ette saa vaatimianne tietoja, kehoitan yleisen lainkuuliaisuudenkin kannalta kantelemaan asiasta tietosuojavaltuutetulle toimenpiteisiin ryhtymiseksi. Tietotuojavaltuutettu voi tarvittaessa määrä uhkasakon. Teillä on oikeus myös vahingonkorvaukseen mikäli tietojanne on käytetty väärin tai ette edes pysty varmistamaan tietojenne käyttötarkoitusta tai mahdollista väärinkäyttöä.

Oikeuksistaan kannattaa pitää ehdottomasti kiinni!

Ohjeet tietojen pyytämiseksi:

Tarkemmat ohjeet menettelystä ja kantelun tekemisestä löytyvät tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Valmiit lomakkeet löytyvät täältä. Tarvittaessa merkitkää lomakkeeseen "Kaikki tiedot" sekä erikseen huomautus siitä, että haluatte kopiot mahdollisesti ajoneuvostanne otetuista valokuvista.

Yritystietojärjestelmästä kummallekin yhtiölle löytyy myös lisää yhteystietoja: ParkCom Oy ja ParkPatrol (Narmer Oy)

Tulkinta valvontayhtiön oikeudesta kerätä tietoa omistajasta tai haltijasta?

Mitä tulee yksityisten valvontayhtiöiden keräämään tietoon voi hypoteesina heittää ilmaan netissä aikaisemminkin esiintyneen ajatuksen. Valvontayhtiö kerää tietoa henkilörekisteriin ns. "sopimuskumppaneistaan" eli ajoneuvon kuljettajista silloin kun "sopimusta" pysäköinnistä rikotaan. Valvontayhtiö valokuvaa sopimusta rikkovat ajoneuvot ja tästä muodostuu henkilörekisteri. Valvontayhtiöllä ei kuitenkaan ole oikeutta kerätä henkilötietoja heidän toimintansa tai tekemänsä sopimuksen ulkopuolisista henkilöistä. Valvontayhtiöllä on siis tarkimman tulkinnan mukaan oikeus kerätä henkilörekisteriä vain osapuolesta, jonka kanssa heillä on toimintaan liittyvä sopimus. Sopimus on tehty ajoneuvon kuljettajan kanssa, ei siis omistajan tai haltijan, joista tieto kuitenkin käytännössä kerätään. Rikotaanko tässä lakia?

Äänestys!

Käykää myös äänestämässä oma mielipiteenne yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.

Äänestystulos on kaikkien katseltavissa. Tuloksesta julkaistaan artikkeli myöhemmin.

11 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Jepulis, hienoa että olet viitsinyt nähdä vaivaa. Nyt vain lähettämään pyynnöt pysäköintiyhtiölle ja jos vastausta ei tule, kantelu viranomaiselle. Suomen laki on sitten upee ...

Anonyymi kirjoitti...

Sain viime syksynä Parkcomilta toimistolta hakien rekisteriselosteen ja itseäni koskevat tiedot - rekisteriseloste oli ihan uuni tuore eikä kuulemma "pitänyt enää paikkaansa" kun laskutus oli ulkoistettu. Ulkoistetulta OK-laskutukselta olen menossa hakemaan kohta puolin tietoni, rekisteriseloste on jo, ja siellä tietoja on mm. haettu akelta, eli parkkifirmat hätäpäissään ilmeisesti "ulkoistavat" lainrikkomisriskiä kun eivät ehkä utele rekisterinumeron perusteella auton haltijaa, vaan laittavat laskutusyhtiöt sen tekemään. Ehkä, no, jokaisessa firmassa käyn kyllä paikan päällä joka laittomasti tietojani käyttää ja tietosuojatoimistolle puhelin on ollut kuumana. Omassa tapauksessani kolme(!) väärää lappua, siis aiheetta ja nämä on kyllä mitätöity, mutta kuvia seilaa ties missä ja tietoja liitetään ihan miten sattuu toisten tietoihin.

Anonyymi kirjoitti...

Jos ParkCom tai ParkPatrolin henkilö kuvaa auton, sillon henkilörekisteri on kyseisellä firmalla. Siinä ei paljoa auta vaikka kuinka olisi perinnän ulkoistanut.

ParkPatrol puolestaan on täysin onneton tapaus, mutta pistetään Mustosen poika töihin ... jätetään jokainen rekisteriotevaatimus ja jos saadaan niitä parikin sata kpl aikaan riittää Lauri herralla työtä muutamaksi yöksi ...

Anonyymi kirjoitti...

Netissä oli juttu jossain henkilöstä joka oli vain kuvannut väärinpysäköityjä autoja, ei siis hakenut mitään tietoja AKE:sta tai muualta. Siitä huolimatta kyse oli henkilörekisteristä koska rekisterinumeron perusteella kuka tahansa voi hakea tiedot.

Anonyymi kirjoitti...

Täällähän tuo:

http://parkkiruutu.evvk.com/tsv1.html

Eli sillä hakeeko rekisterinumerolla tietoa vai ei, ei ole merkitystä. Riittää että kuvaa.

http://parkkiruutu.evvk.com/

Anonyymi kirjoitti...

Pyysin ParpPatrolilta kohteliaasti tietoa miten rekisteriselosteen saa tutkittavakseen. Tulenko käymään vai onnistuukosähköpostilla. Mikäli vastausta ei kuulu ensi viikon alussa, yhteys tietosuojavaltuutettuun. Myös rikosilmoitus tai oikeammin tutkintapyyynnön voisi laittaa vireille.

Anonyymi kirjoitti...

Kantelu lähti tietosuojavaktuutetun maili osoitteeseen lauantaina!!!

Anonyymi kirjoitti...

Käykää hakemassa tietosuojavaltuutetun sivulta toi selvityspyyntölomake. Täyttäkää se omaltaosalta ja pistäkää ParkPatrolille postiin. Ihan sama onko teistä tietoa vai, pääasia että Mustosella riittää hommaa. Se että kysytte tietojanne ei millään tavalla vaikuta mahdolliseen "sopimussuhteeseen" pysäköinnistä. Nyt kaikki joukolla kirjeitä lähettämään!!!!!!

Anonyymi kirjoitti...

Äänestys ja sen näennäiset vaihtoehdot ovat silmiinpistävän asenteellisesti laaditut. Yksityistä pysäköintiä puoltavaa, perusteltua vaihtoehtoa ei joukossa ole. Lähimmäksi oikeaa on "ei valittamista", seuraavassa, perustellummassa vaihtoehdosta käytetäänkin jo virheellistä nimitystä "sakotus".
Pidättäydyn äänestämästä tällä foorumilla, koska tulos on sisäänkirjoitettu, kuin totalitaarisissa järjestelmissä konsaan.

Anonyymi kirjoitti...

Uusitaan lisää. Lähetin (eri viestin, sama nettisaitti-siirtäkää mikäli tarve) pyynnön tiedoistani Lahden Kaupungin Terveydenhuoltoon.

Minut toimitettiin ensin terveydenhoitajalle joka ryhtyi kyselemään mitä vikaa jne minussa on, sanoin että ei mitään, haluan vain nämä tiedot. Sitten kysyi miksi, sanoin että ei kuulu sinulle. Sen jälkeen olin kuulemma vihainen, ja sanoin että korkeintaan siitä että sinulla on tulostin, tiedot tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti etkä vieläkään tulosta. Hän ilmoitti että tulostin on hidas ja viikon päästä voin henkilöllisyystodistuksella hakea nämä tiedot.

Ei ollut. Ilmoitin että mikäli ei vielä viikon päästä ole noudettavissa (ojensin tulosteen rekisteriotteista, laista yms.) palkkaan lakimiehen haastamaan oikeuteen asiasta. Minulle soitettiin (nauhoitin) "no sitten meidän pitää pitää erityinen kokous, meillä on ohjeistus ettei näitä anneta", johon vastasin että "ei se minulle kuulu, pitäkää kokous, ei kuulu ohjeistukset, vaan laki on pakottava määre ja mikäli minulla ei ole ensi viikon maanantaina koko asiaa röntgeneineen ("maksaa, ei ole") pyysin olemaan keskeyttämättä ja kysyin että ymmärsivät että röntgenkuvineen esim. tietokonemuodossa)... asia etenee oikeuteen).

Paksu kirjekuori odotti seuraavana maanantaina.

Otin tietysti kaikista käynneistäni nauhoitteet salaa.

Viikon päästä Lahden terveyskeskuksissa jaettiin lappuja joissa oli että "mikäli haluatte tietonne, varatkaa aika ja katsotaan niitä täällä" - jaettiin jokaiselle kävijälle.

Oikeusjakohtuus, kiitos !

Unknown kirjoitti...

Seurakunta on hävittänyt osan henkilötiedoista. Yritin käydä hakemassa virkatodistuksen hoitaakseni läheisen sukulaisen, joka kuoli maanantaina, pankkiasioita. Kirkkoherranvirasto oli kadottanut tiedon minun ja äidin välisen perhesuhteesta. Näinollen en saanut käypää virkatodistusta, joka kelpaisi pankille. Mihin tästä pitäisi lähteä valittamaan? Vielä voisi käydä väestörekisterikeskuksessa tivaamassa asiaa vai onko sitten valitettava joko kirkkohallitukseen tai eduskunnan oikeusasiamiehelle?